Neděle, 29 listopadu
Shadow

Archiv pro štítek: ENSI

Švýcarský regulátor schválil znovuspuštění prvního bloku JE Beznau

Švýcarský regulátor schválil znovuspuštění prvního bloku JE Beznau

Aktuálně, Ve světě
Švýcarská společnost Axpo získala regulační schválení ke znovuspuštění prvního bloku jaderné elektrárny Beznau v tomto měsíci -  poté, co důkazy předložené v prosinci minulého roku prokázaly, že oxidy hliníku obsažené v tlakové nádobě reaktoru nemají vliv na bezpečnost tohoto bloku. Tlaková nádoba reaktoru byla vyrobena v závodě Creusot Forge ve Francii v šedesátých letech minulého století. Podle tehdejších výrobních směrnic byl během procesu odlévání přidán hliník pro usnadnění kyslíkové vazby. Švýcarský regulační a dozorčí orgán Federal Nuclear Safety Inspectorate (ENSI) dne 6. března prohlásil: „Tento krok znamená úspěšné dokončení rozsáhlého testovacího a analytického procesu. Se schválením bezpečnostní dokumentace ze strany dozorčího orgánu může nyní společnos...
Švýcarský regulátor zaměřil svoji pozornost na stárnoucí skladovací kontejnery

Švýcarský regulátor zaměřil svoji pozornost na stárnoucí skladovací kontejnery

Aktuálně, Uzavírání JE a radioaktivní odpad, Ve světě
Švýcarský regulační úřad Swiss Federal Nuclear Safety Inspectorate (ENSI) vyzval k systematickému řízení stárnutí kontejnerů pro skladování použitých jaderných palivových souborů v dočasných skladištích jaderného paliva. Požadavek následuje dokončení studie zabývající se stárnutím kontejnerů v takovýchto zařízeních. Před uložením do hlubinných geologických úložišť je použité jaderné palivo ve Švýcarsku uskladněno v dočasných skladištích použitých palivových souborů. Kontejnery pro dočasné skladování použitých palivových souborů byly původně navrženy na 40 let provozu, avšak neočekává se, že by se hlubinné geologické úložiště podařilo ve Švýcarsku realizovat dříve než v roce 2050. Část použitého jaderného paliva tak bude muset být v dočasných skladištích...
Švýcarský regulační úřad volá po kontrole parogenerátorů

Švýcarský regulační úřad volá po kontrole parogenerátorů

Aktuálně, Ve světě
Švýcarský regulační úřad si vyžádal přezkum dokumentace ohledně konstrukce a kvality výkovků, které jsou součástí parogenerátorů na jaderných elektrárnách Beznau a Gösgen. Regulátor uvedl, že tímto krokem reaguje na dění ve Francii. Švýcarský jaderný regulační úřad Swiss Federal Nuclear Safety Inspectorate (ENSI) si vyžádal hloubkový přezkum výrobní dokumentace komponent parogenerátorů. Přezkumy mají zahrnovat ověření výrobce, délky výroby, použitých materiálů, aplikovaných konstrukčních specifikací a regulací, odchylek při výrobě, výrobního procesu se zaměřením na proces kování, velikosti ingotů, správného provedení přijímacích testů včetně ověření certifikací a výsledků inspekcí provozovatele elektrárny a regulačních autorit. Regulační úřad ENSI dále uvedl, že bude rovněž vyžadova...
Společnost Axpo uvedla, že testy potvrdily bezpečnost reaktorové nádoby prvního bloku JE Beznau

Společnost Axpo uvedla, že testy potvrdily bezpečnost reaktorové nádoby prvního bloku JE Beznau

Aktuálně, Ve světě
Švýcarská společnost Axpo dne 16. listopadu uvedla, že ke státnímu jadernému regulačnímu úřadu předložila „ověřitelný důkaz“, že oxidy hliníku obsažené v reaktorové nádobě prvního bloku jaderné elektrárny Beznau nemají žádný vliv na bezpečnost provozu. Blok je mimo provoz už od května roku 2015, kdy byl odstaven v rámci plánované odstávky na výměnu paliva. Ultrazvukové zkoušky provedené na reaktorové nádobě bloku během této odstávky objevily v některých místech materiálové anomálie vniklé při výrobním procesu. Na začátku tohoto roku společnost Axpo sdělila, že anomálie v materiálu nádoby jsou vměstky oxidů hliníku. Dne 14. listopadu společnost Axpo předložila o stavu reaktorové nádoby bezpečnostní zprávu k regulačnímu úřadu Federal Nuclear Safety Inspectorate ...
Testy strukturální integrity na reaktorové nádobě prodlouží odstávku JE Beznau

Testy strukturální integrity na reaktorové nádobě prodlouží odstávku JE Beznau

Aktuálně, Ve světě
Prokázaní strukturální integrity reaktorové nádoby prvního bloku švýcarské jaderné elektrárny Beznau trvá déle, než se původně očekávalo, uvedl vlastník elektrárny, společnost Axpo. Firma tak v současné době očekává, že regulační povolení k restartování bloku obdrží koncem letošního roku. Během plánované odstávky v květnu minulého roku byly na reaktoru provedeny inspekce za využití nejmodernějších ultrazvukových defektoskopických přístrojů. Měření v některých místech základního materiálu reaktorové nádoby zaznamenala nálezy indikující malé nesrovnalosti, které vznikly už při výrobně reaktoru. Společnost Axpo uvedla, že od té doby provedla několik sofistikovaných ultrazvukových měření, rozsáhlé přezkoumání výrobního procesu a  analýzy detekovaných anomálií. Vyšetřování dosud potvr...
Švýcarský parlament váhá o útlumu jaderné energetiky v zemi

Švýcarský parlament váhá o útlumu jaderné energetiky v zemi

Aktuálně, Uzavírání JE a radioaktivní odpad, Ve světě
Obě komory švýcarského parlamentu odmítly stanovení lhůty na provoz místních jaderných elektráren, což naznačuje určitý posun v politice útlumu jaderné energetiky, která byla zavedena před pěti lety, po nehodě v japonské jaderné elektrárně Fukušima Dajiči. Většina poslanců se shodla na tom, že je zbytečné a ukvapené uzavřít bezpečně provozované jaderné bloky. Rozhodnutí o stanovení limitu pro provoz jaderných elektráren by rovněž znamenalo riziko finančních kompenzací za předčasné uzavření těchto jaderných bloků. Švýcarsko jedná o budoucnosti svých pěti jaderných elektráren od roku 2011. Na základě rozhodnutí o útlumu jaderné energetiky v zemi mají být všechny zdejší reaktory uzavřeny po dosažení maximální provozní životnosti 50 let. V rámci tohoto rozhodnutí Švýcarsko také upustilo...
Společnost BKW stanovila datum pro trvalé odstavení švýcarské jaderné elektrárny Mühleberg

Společnost BKW stanovila datum pro trvalé odstavení švýcarské jaderné elektrárny Mühleberg

Aktuálně, Uzavírání JE a radioaktivní odpad
Společnost BKW nedávno informovala švýcarský regulační úřad, že jaderná elektrárna Mühleberg bude z provozu vyřazena dne 20. prosince roku 2019. Likvidace elektrárny má podle očekávání začít v září následujícího roku, uvedla společnost. Na konci roku 2013 společnost BKW oznámila, že švýcarská jaderná elektrárna Mühleberg bude z provozu vyřazena už v roce 2019, namísto původně plánovaného roku 2022. Jako hlavní důvod pro tento krok firma uvedla nejistoty obklopující politické a regulační trendy. V jaderné elektrárně Mühleberg se nachází jeden blok s varným reaktorem o výkonu 372 MWe, jenž byl do provozu uveden v roce 1972. JE Mühleberg se stane první švýcarskou jadernou elektrárnou, která bude vyřazena z provozu. Firma BKW nyní oznámila, že na konci února letošního roku informoval...
Požadavky na úpravu jaderné elektrárny Mühleberg byly schváleny

Požadavky na úpravu jaderné elektrárny Mühleberg byly schváleny

Aktuálně, Ve světě
Švýcarský jaderný regulační úřad znovu potvrdil opatření, která musí společnost BKW splnit, aby její jaderná elektrárna Mühleberg mohla být provozována až do roku 2019. Přestože společnost BKW měla pro jadernou elektrárnu Mühleberg neomezenou provozní licenci, na konci roku 2013 oznámila, že elektrárna bude odstavena už v roce 2019, namísto v původně plánovaném roce 2022. Jako hlavní důvod uvedla nejistoty v politických a regulačních trendech. Jednobloková jaderná elektrárna Mühleberg o výkonu 372 MWe svoji první elektřinu vyrobila v roce 1972. V lednu švýcarský regulační úřad Federal Nuclear Safety Inspectorate (ENSI) předběžně schválil úpravy navrhované společností BKW pro zachování provozu JE Mühleberg. V té době však regulátor uvedl, že zprávu o úpravách poskytl Federální kom...
Švýcarský parlament hlasoval proti limitování provozní životnosti jaderných reaktorů

Švýcarský parlament hlasoval proti limitování provozní životnosti jaderných reaktorů

Aktuálně, Ve světě
Švýcarská Rada států se shodla na nezavedení zákonných limitů na provozní životnost švýcarských jaderných reaktorů. Rada rovněž zamítla návrh podporovaný zdejším jaderným regulačním úřadem Federal Nuclear Safety Inspectorate (ENSI), který by po provozovatelích požadoval předložení dlouhodobého provozního konceptu každých deset let poté, co reaktor dosáhne 40 let provozu. Kromě toho rada schválila zavedení časového limitu na federální výkupní tarify dotačního programu obnovitelných zdrojů a převedení fondů podporujících větrnou a solární energii na podporu stávajících vodních elektráren. Tato rozhodnutí byla přijata v průběhu podzimního zasedání rady mezi 21. a 23. zářím. Rada států je horní komora Federálního shromáždění, které ve Švýcarsku plní roli parlamentu. Dolní komora Fede...
Všechny švýcarské jaderné elektrárny jsou odstavené

Všechny švýcarské jaderné elektrárny jsou odstavené

Aktuálně, Nové bloky v ČR
Švýcarská společnost Gösgen-Däniken AG (KKG) dne 17. srpna odstavila jednoblokovou jadernou elektrárnu Gösgen s tlakovodním reaktorem. Důvodem odstávky je únik vody v nejaderné části elektrárny – na sekundárním okruhu. Jaderná elektrárna Gösgen je jednou ze čtyř švýcarských jaderných elektráren, přičemž nyní jsou všechny odstaveny kvůli opravám nebo údržbě. Společnost KKG uvedla, že událost nemá žádný vliv na životní prostředí a že švýcarský regulační úřad Swiss Federal Nuclear Safety Inspectorate (ENSI) byl o odstávce informován. Regulační úřad ENSI události na JE Gösgen předběžně přidělil úroveň nula na mezinárodní stupnici jaderných událostí. Druhý blok jaderné elektrárny Beznou nacházející se v kantonu Aargau byl kvůli opravám odstaven 14. srpna. Provozovatel elektrárny, spol...