Středa, 21 října
Shadow

Archiv pro štítek: dopad

Rosenergoatom zahájil studii dopadu na životní prostředí rozšíření JE Kursk

Rosenergoatom zahájil studii dopadu na životní prostředí rozšíření JE Kursk

Aktuálně, Nové bloky ve světě
Společnost Rosenergoatom, provozovatel ruských jaderných elektráren, oznámila 16. prosince, že zahájila přípravu studie dopadu na životní prostředí projektu rozšíření jaderné elektrárny Kursk. V první fázi jsou hodnoceny dva bloky s reaktory typu VVER-1200 s tím, že jsou zde plánovány další dva, u nichž zatím nebyla stanovena žádná data. Příprava studie má trvat do července 2015, kdy bude předána regulační úřadu Rostěchnadzor. Výstavba nových bloků proběhne podle projektu VVER-TOI, který je nejmodernějším projektem jaderných elektráren ruské konstrukce, a má stát zhruba tři miliardy rublů. Příprava lokality má proběhnout do roku 2016, kdy bude zahájeno lití betonu do základů nových bloků. Spuštění je naplánováno na prosinec 2020 a 2021. Zdroj: Atomic-energy.ru...
Ministerstvo životního prostředí Turecka schválilo Zprávu o vlivu projektu JE Akkuyu na životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí Turecka schválilo Zprávu o vlivu projektu JE Akkuyu na životní prostředí

Aktuálně, Nové bloky ve světě
Speciální výbor Ministerstva životního prostředí a územního plánování Turecka koncem listopadu r. 2014 dokončil posuzování zprávy o vlivu projektu první turecké jaderné elektrárny Akkuyu na životní prostředí. Výbor schválil zprávu a předal ji ministrovi k podpisu. Součástí dokumentu, jenž má rozsah 5,5 tisíc stránek, je obecný popis projektu a objasnění jeho cílů, odůvodnění výběru lokality výstavby JE, sociálně-ekonomické dopady projektu, charakteristika fyzického, biologického a sociálně-ekonomického prostředí, v němž je projekt realizován i faktografické údaje o využití přírodních zdrojů. Kromě toho zpráva obsahuje záznamy o seismické aktivitě v oblasti výstavby jaderné elektrárny, teplotě mořské vody, zpracování odpadů, sousedství JE se zemědělsky využívanými plochami, údaje o s...
IPCC požaduje nulové emise do roku 2100

IPCC požaduje nulové emise do roku 2100

Aktuálně, Životní prostředí a přeměny energetiky
Svět potřebuje přijmout radikální kroky, kterými přejde do konce století k nízkouhlíkatému hospodářství a vyhne se závažným dopadům na životní prostředí způsobeným globálním oteplováním, říká zpráva Synthesis Report připravená Mezivládním panelem pro klimatické změny (IPCC). Hodnotící zpráva Synthesis Report vydaná 2. listopadu shrnuje závěry páté hodnotící zprávy, která byla zveřejňována postupně v minulých 13 měsících. Zpráva je nejkomplexnějším posudkem klimatických změn, jaký kdy byl proveden, protože se na něm podílelo přes 800 autorů z více jak 80 zemí, kteří vycházeli z 30 000 vědeckých prací. Zpráva uvádí, že lidstvo má k dispozici několik různých cest na snížení globálního oteplení za toto století pod 2 °C, což je srovnatelné s mírou oteplování před průmyslovou revolucí. Vše...

Dostavbu pátého bloku Jaderné elektrárny Dukovany budou řešit v poslanecké sněmovně

Aktuálně, V Česku
Na podnět Energetického Třebíčska pořádá Výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v úterý 25. listopadu od 13.30 ve sněmovně v Praze seminář na téma Možné socio-ekonomické dopady v případě ukončení provozu Jaderné elektrárny Dukovany aneb Proč je důležitá dostavba 5. bloku JE Dukovany. „Cílem semináře je výzva k odpovědnému politickému rozhodnutí o budoucnosti Jaderné elektrárny Dukovany. Státní energetickou koncepci předkládá vládě ministerstvo průmyslu a obchodu. Dosud není schválena. Nabízí se zde otázka, proč? Česká republika nutně potřebuje znát strategii směřování v jaderné energetice. Naší snahou je upozornit na to, že pátý blok je v Dukovanech realizovatelný, a v že v opačném případě dojde k sociálnímu kolapsu v regionu,“ vysvětluje předseda Energ...