Neděle, 29 listopadu
Shadow

Archiv pro štítek: deuterium

Jaderná fúze jako budoucí zdroj energie

Jaderná fúze jako budoucí zdroj energie

Články, Inovativní reaktory, Zprávy
Světu se blíží možnost výroby udržitelné, bezpečné, bezemisní, kontinuálně dodávané elektřiny. Jedná se o jednu technologii, která splní všechny tyto parametry, sdělily společnosti Spojeného království. Výstavba fúzního reaktoru ITER v jižní Francii (Zdroj: nucnet.org) Článek, vypracovaný soukromou společností zaměřenou na jadernou fúzi, Tokamak Energy, a publikovaný The Royal Society, informuje, že fúzní reaktory nemají problémy, které by vedly k jaderné nehodě, podobné Černobylu, Three Mile Islandu, či Fukušimě. Štěpný reaktor nese ve své aktivní zóně velké množství paliva, které při špatných okolnostech může vést ke katastrofickému scénáři, podobnému Černobylu. Po delší době provozu štěpného reaktoru se v palivu vytvoří značné množství štěpných produktů, kte...
Grafenové filtry by mohly snížit cenu výroby těžké vody

Grafenové filtry by mohly snížit cenu výroby těžké vody

Aktuálně, Věda a jádro kolem nás
Výzkumný tým vedený laureátem Nobelovy ceny Andre Geimem z britské Univerzity v Manchesteru představil membránu z grafenu, která může fungovat jako „síto“ oddělující protony – atomová jádra vodíků – od těžšího vodíkového izotopu – deuteria. Využití grafenového filtru v jaderném průmyslu by mohlo mít významný dopad při snižování nákladů na čištění radioaktivního odpadu, uvádí článek publikovaný v časopise Science a na webové stránce Univerzity v Manchesteru. „Grafen by mohl zjednodušit výrobu těžké vody i čištění jaderného odpadu filtrováním různých izotopů vodíku,“ oznámili výzkumníci. To znamená, že produkce těžké vody pro jaderné elektrárny by mohla být až desetkrát méně energeticky náročná, jednodušší a levnější než při využití konvenčních metod. Těžký izotop vodíku – deute...