Středa, 21 října
Shadow

Archiv pro štítek: daň

Evropská komise schválila britskou daň za jaderný odpad

Evropská komise schválila britskou daň za jaderný odpad

Aktuálně, Uzavírání JE a radioaktivní odpad
Evropská komise rozhodla, že cenová metodika kontraktů pro transfer jaderného odpadu mezi britskou vládou a provozovateli nových místních jaderných elektráren splňuje evropská pravidla státní podpory. Metodika stanovuje cenu, kterou budou muset provozovatelé nových jaderných elektráren ve Velké Británii zaplatit za konečné uložení středně a vysoce radioaktivního odpadu z nových jaderných elektráren v plánovaném národním úložišti. Metodika byla zavedena s cílem zajistit, že náklady na konečné uložení jaderného odpadu budou uhrazeny provozovateli jaderných elektráren a nikoliv daňovými poplatníky. Očekává se, že provozovatelé jaderných elektráren tak vyčlení dostatečné množství finančních prostředků na pokrytí svých budoucích závazků. Evropská komise uvedla, že metodika stanoví cen...
Soud zamítl stížnost společnosti Electrabel proti jaderné dani

Soud zamítl stížnost společnosti Electrabel proti jaderné dani

Aktuálně, Ve světě
Společnost Electrabel prohlásila, že zváží své budoucí aktivity v belgické jaderné energetice, neboť tamní ústavní soud zamítl odvolání proti dani uložené provozovatelům jaderných elektráren belgickou vládou v roce 2012. Belgická vláda původně oznámila, že bude od zdejších provozovatelů jaderných elektráren požadovat v roce 2008 jednorázovou platbu ve výši 250 milionů euro (zhruba 6,9 miliard korun). V roce 2009 sdělila, že odloží své plány na postupné uzavírání jaderných elektráren, ale bude od jejich provozovatelů požadovat každoroční daň ve výši 215 až 245 milionů euro (přibližně 5,9 až 6,7 miliard korun) během let 2010 až 2014. V červnu 2013 podali belgičtí provozovatelé jaderných elektráren stížnost k ústavnímu soudu na výši daně stanovenou pro rok 2012. Vláda pro tento rok ...

Brazilská vláda uvalí daň na jadernou energii

Aktuálně, Ve světě
Brazilská společnost Electronuclear bude zřejmě v budoucnu čelit dani ve výši deseti procent z jejích příjmů při výrobě energie pomocí jádra. Brazilská vláda tak rozšiřuje opatření, která přináší místním vládám část zisku z výroby elektřiny pomocí ropy a plynu. Tento víkend byl brazilským ministerstvem pro energetiku a hutnictví (Ministério de Minas e Energia) schválen návrh zákona, podle nějž každá společnost využívající jadernou energetiku bude jako formu odškodnění platit místní správě daň 10% z příslušných příjmů. Tyto příjmy, vycházející z hrubého množství vyrobené elektřiny, budou rozděleny mezi místní magistrát, místní vládu a také mezi případné sousední země. Úřady tento víkend také provedly změnu jazyka zákona, kdy vymezili význam slova jaderná energie pouze pro výrobu e...

Hesenský soud rozhodl, že vládní nařízení uzavřít německou JE Biblis po Fukušimě bylo protiprávní

Aktuálně, Uzavírání JE a radioaktivní odpad, Ve světě
Správní soud v Hesensku shledal, že německé federální ministerstvo životního prostředí jednalo protiprávně, když 18. března 2011 nařídilo s okamžitou platností uzavřít všechny bloky jaderné elektrárny Biblis. Státní úředníci tak uváděli do praxe dekret kancléřky Angely Merkelové, která po havárii na elektrárně Fukušima Dajiči vyhlásila tříměsíční moratorium na provoz všech německých reaktorů. Elektrárny, jejichž provoz byl zahájen v roce 1980 nebo dříve, měly být vypnuty již natrvalo. RWE nařízení uposlechla a blok Biblis-A ihned odstavila. Biblis-B v té době procházel plánovanou odstávkou. Společnost však trvá na tom, že elektrárny splňovaly všechny bezpečnostní požadavky německých provozovatelů a vláda neměla právo je vypínat, podala proto odvolání proti vládnímu dekretu u hesensk...
Německá vláda zavádí „jadernou daň“. Evropský komisař stojí za Merkelovou.

Německá vláda zavádí „jadernou daň“. Evropský komisař stojí za Merkelovou.

Hlavní, Ve světě
Podle plánů německé vlády mají energetické koncerny každý rok odvádět do státního rozpočtu 2,3 miliardy eur. „Ano, jistě, jiná možnost zatím není“, odpověděla kancléřka na otázku, zda počítá s těmito odvody i přes stále rostoucí protesty energetických koncernů. První protesty začaly v pátek 20. srpna, kdy více než 40 vrcholových manažerů, úředníků a politiků podepsali výzvu, kterou jako placenou inzerci uveřejnil německý ekonomický list Handelsblatt, ve které kritizovali plány kabinetu na zavádění nových daní a předčasné zastavení provozu několika jaderných reaktorů. Angela Merkelová reagovala spíše mírně a poznamenala, že je potřeba naslouchat názorům jak zastáncům jaderných elektráren, tak i odpůrcům, uvádí Deutsche Welle. Eurokomisař pro energetické otázky Günther Oettinger n...