Úterý, 1 prosince
Shadow

Archiv pro štítek: čtvrtý blok

Dokončení kopule pro čtvrtý blok JE Barakah

Dokončení kopule pro čtvrtý blok JE Barakah

Aktuálně, Nové bloky ve světě, Ve světě
Finální kopulovitá struktura – klíčový milník projektu – byla dokončena ve čtyřblokové jaderné elektrárně Barakah nacházející se v Spojených arabských emirátech. Země také otevřela svoji první dozimetrickou laboratoř na podporu aktivit v oblasti radiační ochrany. Kopule je finální strukturní komponentou kontejnmentové budovy čtvrtého bloku JE Barakah, v níž se nachází reaktorová nádoba, parogenerátory a další hlavní komponenty. Její dokončení znamená, že většina stavebních činností v elektrárně, jež se buduje v regionu Al Dhafra ve státě Abú Zabí, je již kompletní. Bylo dokončeno i svařování potrubí pro chladící smyčky v reaktoru a nastavení dalších klíčových zařízení, uvedla dne 9. dubna společnost Emirates Nuclear Energy Corporation (Enec). Výstavba čtvrtého bloku JE ...
Spojené arabské emiráty začaly stavět čtvrtý jaderný blok

Spojené arabské emiráty začaly stavět čtvrtý jaderný blok

Aktuálně, Nové bloky ve světě
Na jaderné elektrárně Barakah ve Spojených arabských emirátech byl odlit první beton pro základovou desku čtvrtého bloku. Odlití betonu základové desky se považuje za oficiální začátek výstavby bloku. Ceremonie k tomuto stavebnímu milníku byla pořádána dne 2. září. Mezi účastníky byl i ministr energetiky Spojených arabských emirátů Suhail Mohamed Faraj Al Mazrouei, několik vládních úředníků a představenstvo společnosti Emirates Nuclear Energy Corporation (Enec). Pro delegaci byla připravena prohlídka, při které zástupci vlády a společnosti Enec zkontrolovali průběh prací na všech čtyřech blocích elektrárny. Stavební povolení pro třetí a čtvrtý blok jaderné elektrárny Barakah získala společnost Enec v září roku 2014. Společnost uvedla, že přípravné práce na staveništi čtvrtého blo...
Fond pro kryt reaktoru v Černobylu získá 165 milionů euro

Fond pro kryt reaktoru v Černobylu získá 165 milionů euro

Aktuálně, Uzavírání JE a radioaktivní odpad
Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD), zajistila finanční prostředky potřebné k dokončení nového černobylského ochranného pláště, který má stát do konce roku 2017. Obří stavba má zakrýt 4. blok ukrajinské jaderné elektrárny Černobyl, který byl zničen při havárii v roce 1986. Banka se sídlem v Londýně, která spravuje příspěvky od mezinárodního společenství jako manažer fondů pro Černobyl, včera oznámila, že dárcovská konference zajistila financování ve výši 180 milionů eur. G7 a Evropská komise potvrdila dodatečný příspěvek ve výši 165 milionů € pro Fond pro kryt reaktoru v Černobylu, zatímco jiné země přislíbily 15 milionů eur. Společenství G7 se skládá z ministrů financí a guvernérů centrálních bank sedmi hlavních vyspělých ekonomik vyhlášených Mezinárodním měnovým fondem...
Přesun paliva z poškozeného bazénu 4. bloku JE Fukušima je za polovinou

Přesun paliva z poškozeného bazénu 4. bloku JE Fukušima je za polovinou

Aktuálně, Jaderná elektrárna Fukušima
Již přes polovinu množství jaderného paliva bylo přesunuto ze skladovacího bazénu čtvrtého bloku jaderné elektrárny Fukušima Dajiči do centrálního skladovacího bazénu v areálu této elektrárny. Zbývající jaderné palivo bude z poškozené budovy odvezeno do konce tohoto roku. Během procesu započatého v loňském listopadu se společnosti Tepco podařilo převézt 792 použitých palivových kazet a 22 nepoužitých. Aktuálně zbývá přemístit ještě 539 použitých palivových sestav a 180 kazet s čerstvým palivem, aby byl splněn plán společnosti Tepco. Palivové kazety jsou jedna po druhé vyjmuty z držáků na dně skladovacího bazénu a zasunuty do přepravního obalového souboru. Po svém zaplnění je uzavřen, pomocí hlavního jeřábu v hale vyzvednut z vody a postaven na podlahu, kde projde dekontaminací sv...
Skladovací bazén čtvrtého bloku JE Fukušima Dajiči opustila již téměř třetina palivových kazet

Skladovací bazén čtvrtého bloku JE Fukušima Dajiči opustila již téměř třetina palivových kazet

Aktuálně, Jaderná elektrárna Fukušima
Na jaderné elektrárně Fukušima Dajiči pokračuje vykládání paliva ze skladovacího bazénu na čtvrtém bloku. Podle informací z 9. března 2014 bylo zatím vytaženo 462 z celkových 1533 článků. Vytahování paliva z bazénu je operací, která s sebou nese řadu rizik, především kvůli aktivitě vyhořelých článků. Každý den obrovský jeřáb vytahuje další a další kazety, již téměř třetina z nich byla odvezena mimo čtvrtý blok. „Vyhořelé palivo ze skladovacího bazénu na čtvrtém bloku bude uloženo bezpečným způsobem ve skladu pro celou elektrárnu,“ uvádí společnost TEPCO, provozovatel JE Fukušima. Samotné vykládání paliva probíhá následujícím způsobem: nejprve je každá kazeta zachycena pod hladinou vody a poté vytržena ze své buňky speciálním přístrojem, který navrhla společnost Hitachi. Průběh...
Závěrečné testy před spuštěním jaderné elektrárny Bělojarsk-4

Závěrečné testy před spuštěním jaderné elektrárny Bělojarsk-4

Aktuálně, Inovativní reaktory, Nové bloky ve světě
Dne 21. února byly dokončeny testy před spuštěním jaderné elektrárny Bělojarsk-4 s reaktorem typu BN-800 (další generace rychlého množivého reaktoru řady BN), které v průběhu dvou týdnů provedl expertní tým Světové asociace operátorů jaderných elektráren (WANO). V průběhu tohoto testu provedl mezinárodní expertní tým obhlídku objektů čtvrtého bloku, prohlídku zařízení elektrárny, besedu s personálem a vedením a analýzu připravenosti systémů. Členové expertního týmu byli přítomni havarijnímu nácviku operačního personálu a navštívili chráněné centrum řízení havarijních prací. Dále se tým seznámil se stavem díla v několika oblastech: organizace a administrativní řízení podniku, provoz, obnova, inženýrská podpora, radiační ochrana, zkouška provozu,chemické zabezpečení elektrárny, výcvi...
Čtvrtý blok Leningradské JE pracuje na 50 procent

Čtvrtý blok Leningradské JE pracuje na 50 procent

Aktuálně, Ve světě
Z 25. na 26. prosince byl výkon čtvrtého bloku Leningradské JE snížen o 50 %. Důvodem byla omezení dispečingu v operativně-technologickém řídícím oddělení společnosti MRSK Severo-Zapad. V současné době činí výkon čtvrtého bloku 556 MW. V provozu jsou všechny čtyři bloky elektrárny o celkové kapacitě 3100 MW. Radiační pozadí v elektrárně a v přilehlé oblasti je na úrovni odpovídající normálnímu provozu bloků a nepřevyšuje hladinu přírodního pozadí. Leningradská JE spadá pod koncern Rosenergoatom. Elektrárna se nachází ve městě Sosnovyj Bor, 80 km západně od Petrohradu na břehu Finského zálivu. Jedná se o první elektrárnu v Rusku vybavenou reaktory RBMK-1000 (uran-grafitové jaderné reaktory kanálového typu s tepelnými neutrony). V elektrárně pracují čtyři bloky, každý produkující 1000 M...
První várka jaderného paliva byla odvezena z bazénu čtvrtého bloku Fukušimy-1

První várka jaderného paliva byla odvezena z bazénu čtvrtého bloku Fukušimy-1

Aktuálně, Jaderná elektrárna Fukušima
Na havárií poničené JE Fukušima-1 bylo úspěšně dokončeno vytažení části vyhořelého jaderného paliva. Operace takových rozměrů byla uskutečněna poprvé v dějinách. Práce na vytažení probíhaly v bazénu čtvrtého jaderného bloku, vážně poškozeného v roce 2011. 26. listopadu byl do vody bazénu čtvrtého bloku atomové elektrárny Fukušima-1 ponořen speciální kontejner. Do něj bylo umístěno 22 kazet nebezpečného radioaktivního paliva o délce 4,5 metru. Každá z nich vážila kolem 300 kg. Hladina radiace na povrchu kazet tisíckrát převyšovala maximální přípustnou normu. 28. listopadu byl hermetický kontejner o váze 910 tun úspěšně vytažen a podroben dekontaminaci. 3. prosince byl odvezen k bezpečnému skladovacímu bazénu vzdálenému 100 metrů od čtvrtého bloku této jaderné elektrárny. Dále má být ko...
Fukušimská jaderná elektrárna se připravuje na důležitou, ale riskantní operaci

Fukušimská jaderná elektrárna se připravuje na důležitou, ale riskantní operaci

Aktuálně, Jaderná elektrárna Fukušima
V jaderné elektrárně Fukušima Daijči se v současné době začali chystat na nebezpečný úkol vyžadující mimořádnou pečlivost. Inženýři se připravují na vyzvednutí prvních palivových tyčí z tisíce, které se nacházejí v jedné z poškozených reaktorových hal. To je považováno za základní, ale riskantní krok na dlouhé cestě ke stabilizaci elektrárny. Palivové tyče jsou v současné době umístěny ve skladovacím bazénu na 4. bloku jaderné elektrárny v nestabilním stavu. Tato budova byla těžce poškozena při výbuchu v březnu roku 2013, který následoval po velkém zemětřesení Tohoku a vlně cunami. Přesun palivových tyčí do bezpečného umístění je hlavní prioritou operace, která je možná až po několika měsících práce na opravách a plánování. „Bude to velmi obtížné, ale musí se to udělat,“ řekl vysoce po...