Sobota, 24 října
Shadow

Archiv pro štítek: Chorvatsko

Prodloužení provozu slovinské JE Krško

Prodloužení provozu slovinské JE Krško

Aktuálně, Ve světě
Energetické firmy GEN energija a HEP, jež jsou ve státním vlastnictví Slovinska a Chorvatska a spravují slovinskou jadernou elektrárnu Krško, se rozhodly, že prodlouží o 20 let provoz této elektrárny, tj. do roku 2043, uvedl provozovatel elektrárny společnost Nuklearna Elektrarna Krško (NEK). Elektřina vyrobená v JE Krško, ve které pracuje tlakovodní reaktor od společnosti Westighouse s instalovaným výkonem 696 MWe, se rovnoměrně dělí mezi Slovinsko a Chorvatsko. Elektrárna zahájila svůj provoz v roce 1983, přičemž podle původních plánů měla být provozována do roku 2023. V současné době pokrývá přibližně 25 % slovinské a 20 % chorvatské spotřeby elektrické energie. Mluvčí společnosti NEK Ida Novak Jerele uvedla: „Provoz JE Krško byl prodloužen za předpokladu, že elektrárna podstoupí...
Jaderná elektrárna Krško opět zaměstnává rakouské odpůrce jádra

Jaderná elektrárna Krško opět zaměstnává rakouské odpůrce jádra

Aktuálně, Ve světě
Provoz jaderné elektrárny Krško u vesnice Vrbina ve Slovinsku může být prodloužen o 20 let do roku 2043. Oznámili to slovinský ministr infrastruktury Peter Gašperšič a chorvatský ministr hospodářství Ivan Vrdoljak. Oznámení vyvolalo bouřlivé reakce v Rakousku, zejména v Korutanech. Původně měl být provoz JE Krško ukončen v roce 2023. Kromě změny provozní životnosti ze 40 na 60 let odsouhlasila slovinsko-chorvatská mezivládní komise pro regulaci životnosti, investic, využití a likvidace JE Krško, že ve Vrbině bude vybudován suchý sklad vyhořelého paliva s kapacitou odpovídající prodlouženému provozu. Podle správní rady JE Krško bylo za uplynulých pět let dosaženo velmi dobrých výsledků v oblasti provozu, bezpečnosti, investic a hospodaření. V roce 2014 neproběhla žádná odstávka a vyu...
Provoz slovinské JE Krško byl prodloužen na 60 let

Provoz slovinské JE Krško byl prodloužen na 60 let

Aktuálně, Ve světě
Provozní licence jaderné elektrárny Krško ve Slovinsku bude prodloužena o 20 let na základě dohody mezi Slovinskem a sousedním Chorvatskem, které je spoluvlastníkem elektrárny. Dále bylo rozhodnuto o postavení suchého skladu vyhořelého paliva v lokalitě elektrárny. Mezivládní komise „upravující status a ostatní právní záležitosti týkající se investic, využívání a vyřazování JE Krško z provozu“ měla dne 20. července setkání v areálu elektrárny. Již desáté setkání komise bylo vedeno slovinským ministrem infrastruktury Peterem Gašperšičem a chorvatským ministrem hospodářství Ivanem Vrdoljakem. Na jednání komise přijala zprávu od správní rady elektrárny, načež bylo zjištěno, že od posledního setkání před pěti lety „dosáhla elektrárna Krško velmi dobrých provozních, bezpečnostních, ek...
Byl oznámen investiční program pro projekt Slovinského úložiště RAO

Byl oznámen investiční program pro projekt Slovinského úložiště RAO

Aktuálně, Uzavírání JE a radioaktivní odpad
Slovinská vláda schválila investiční program státního úložiště nízko a středně aktivního odpadu. Celková výše nákladů závisí na tom, jestli se sousední Chorvatsko rozhodne projektu účastnit. Slovinský ministr infrastruktury a územního plánování, Samo Omerzel, oznámil 9. července, že podepsal investiční program pro plánované úložiště. Program odhaduje celkové náklady na výstavbu, provozování a konečně uzavření a zapečetění úložiště na 157 milionů euro (zhruba 4,3 miliardy korun). Tato hodnota je založena na předpokladu, že do úložiště bude mířit veškerý nízko a středně aktivní odpad, který vyprodukují slovinská lékařská a výzkumná centra a průmyslové podniky a navíc polovina těchto druhů odpadu pocházejícího z jaderné elektrárny Krško. Investiční program počítá i s možností účasti...