Špičkoví vědci mezi námi: fyzik a člen Evropské rady pro výzkum profesor Pavel Exner

Ačkoliv je jedním z nejcitovanějších, nejuznávanějších ve světě a v jistém smyslu nejvýše postavených českých vědců, nepatří jméno Pavla Exnera k těm, které se našinci vybaví jako první při pomyšlení na českou kulturu a vědu. Možná je to zčásti jeho oborem - profesor Exner se zabývá teoretickou kvantovou fyzikou, například chováním kvantových částic v neobvyklých podmínkách, což je oblast značně matematicky náročná a málo známá mimo vědeckou obec, obzvlášť v porovnání například s fyzikou plazmatu, astrofyzikou nebo chemií, kterým jsou věnovány desítky vynikajících populárních článků. Přitom témata, kterými se kvantoví fyzici zabývají, jsou často velmi zajímavá, mají velký potenciál pro praktické aplikace a není až tak obtížné aspoň zhruba pochopit jejich podstatu. S panem profesorem jsme pořídili exkluzivní rozhovor, ve kterém zaujatě mluví o své práci, studiích, několika letech, která strávil v sovětské Dubně, a své činnosti v Evropské radě pro výzkum. Ta stojí za zvláštní zmínku: jde o čistě vědecký výbor, zřízený Evropskou komisi, který rozděluje zvláštní "evropské" vědecké granty po celé EU. Přihlásit se o takový grant může vědec z jakékoliv země EU a na projekty nejsou žádná omezení kromě toho, že mají být dobré, přičemž takový grant je vázán jen na osobu a projekt, nikoliv na zemi původu - lze s ním cestovat po celé EU. O fungování této rady a jejím zrodu v džungli evropské byrokracii se také dozvíte z našeho rozhovoru.

Zobrazit více
 Kanadský student složil píseň o Higgsově bosonu, obsahující vše, co o něm potřebujete vědět (videoklip, překlad textu)

Kanadský student složil píseň o Higgsově bosonu, obsahující vše, co o něm potřebujete vědět (videoklip, překlad textu)

"Higgsův bozon" alias "božská částice" je pojem, který už dávno vešel ve všeobecnou známost. Zeptáte-li se vědce - fyzika, co to vlastně je, nejspíš odpoví: "Částice, co způsobuje, že všechno ve vesmíru má hmotnost", případně spustí o kalibrační polích, grupách, symetriích a invariantech rovnice. Odpověď na tuto otázku, která by byla srozumitelná pro nefyziky, skutečně vyžaduje trochu delší - ale nijak zvlášť náročný - výklad (viz například zde). Nicméně i takové, zdá se, poněkud odtažité a suché vědecké téma se může stát námětem pro skvělé umění.

Zobrazit více