Pátek, 18 září
Shadow

Archiv pro štítek: bazén

Odstraňování sutin ze třetího bloku JE Fukušima Dajiči pokračuje

Odstraňování sutin ze třetího bloku JE Fukušima Dajiči pokračuje

Aktuálně, Jaderná elektrárna Fukušima
Z bazénu na použité palivo třetího bloku poškozené japonské jaderné elektrárny Fukušima Dajiči byl odstraněn poklop vážící přibližně 2,6 tuny. Poklop byl jeden z největších zbývajících kusů sutin spadených v bazénu. Část reaktorové budovy, která zakrývala servisní podlaží třetího bloku, byla zničena výbuchem vodíku. Stalo se tak tři dny po vlně cunami v březnu roku 2011. Vlna zanechala palivový bazén nechráněný a pokrytý troskami včetně mechanického vybavení a mnoha ocelových nosníků. Společnost Tokyo Electric Power Company (Tepco) dne 16. října oznámila, že poklop CUW F/D – tedy poklop na provozním podlaží reaktorové budovy nacházející se vedle bazénu použitého paliva, který kryl filtrační demineralizér v systému čištění vody - byl z bazénu úspěšně odstraněn 15. října. Poklop by...
Nový únik radioaktivní vody na Fukušimě

Nový únik radioaktivní vody na Fukušimě

Aktuálně, Jaderná elektrárna Fukušima
Provozovatel havarované JE Fukušima-1, společnost TEPCO, oznámila zjištění dalšího úniku radioaktivní vody. Tentokrát na pátém bloku této elektrárny nacházející se na severovýchodě Japonska. Informuje o tom v sobotu uveřejněná tisková zpráva společnosti. Podle údajů firmy byl únik vody z pátého poschodí bloku zjištěn v sobotu kolem půldruhé hodiny ranní místního času. Předběžné odhady hovoří o přibližně 100 litrech uniklé radioaktivní vody. K úniku došlo v místě hydrotechnického uzávěru trubky, kterou teče kapalina pro chlazení bazénu s vyhořelým palivem. V současné době teplota v bazénu činí 25,2 stupňů Celsia. V nouzovém režimu zapojuje společnost do ochlazování bazénu tytéž systémy, které mají na starosti i chlazení samotného reaktoru. Reaktor i bazén tak budou chlazeny jed...
Westinghouse instaluje inovativní zařízení pro měření hladiny vody ve skladovacím bazénu na americké jaderné elektrárny

Westinghouse instaluje inovativní zařízení pro měření hladiny vody ve skladovacím bazénu na americké jaderné elektrárny

Aktuálně, Ve světě
11. června oznámila společnost Westinghouse Electric Company úspěšné dokončení montáže přístrojů kontrolujících hladinu vody v bazénu pro dočasné skladování použitého paliva na jaderné elektrárně Watts Bar, kterou provozuje společnost Tennesse Valley Authority. Na jaderných elektrárnách je použité jaderné palivo skladováno v bazénech, kde dochází k jeho dochlazování a odvádění zbytkového tepla, které palivová kazeta vydává ještě několik let po vyjmutí z aktivní zóny reaktoru. Pokud v důsledku havárie dojde k poklesu hladiny v tomto bazénu (jako se to stalo na jaderné elektrárně Fukušima Dajiči), představuje to vážné ohrožení bezpečnosti. Proto je důležité, aby operátoři bloku měli i v případě havárie přesnou představu o tom, jestli jim z bazénu s použitým palivem uniká voda a jaké j...
Sellafield Ltd přichází s novým mechanismem pro spolupráci s dodavateli

Sellafield Ltd přichází s novým mechanismem pro spolupráci s dodavateli

Aktuálně, Uzavírání JE a radioaktivní odpad
Společnost Sellafield Ltd zavádí nový druh dlouhodobého obchodního mechanismu, který jí má zajistit odborníky na likvidaci jaderných zařízení během desetiletého období. Tyto práce mohou mít hodnotu až 1,5 miliardy liber (zhruba 52 miliard korun). Schéma nazvané Decommissioning Delivery Partnership (DDP) není smlouvou v tradičním slova smyslu, ale rámcovou dohodou dávající společnosti Sellafield Ltd přístup k odborníkům a službám, když bude potřebovat podpořit svou vlastní pracovní sílu. Není zde stanoven žádný konkrétní objem prací ani dohodnutá výše nákladů, ale podle oznámení společnosti Sellafield Ltd „může být výdělek dodavatelů ohromný“. Nové schéma nahradí současný systém čtyřletých rámcových dohod na likvidaci jaderných zařízení, které ale podle společnosti Sellafield Ltd ...
Skladovací bazén čtvrtého bloku JE Fukušima Dajiči opustila již téměř třetina palivových kazet

Skladovací bazén čtvrtého bloku JE Fukušima Dajiči opustila již téměř třetina palivových kazet

Aktuálně, Jaderná elektrárna Fukušima
Na jaderné elektrárně Fukušima Dajiči pokračuje vykládání paliva ze skladovacího bazénu na čtvrtém bloku. Podle informací z 9. března 2014 bylo zatím vytaženo 462 z celkových 1533 článků. Vytahování paliva z bazénu je operací, která s sebou nese řadu rizik, především kvůli aktivitě vyhořelých článků. Každý den obrovský jeřáb vytahuje další a další kazety, již téměř třetina z nich byla odvezena mimo čtvrtý blok. „Vyhořelé palivo ze skladovacího bazénu na čtvrtém bloku bude uloženo bezpečným způsobem ve skladu pro celou elektrárnu,“ uvádí společnost TEPCO, provozovatel JE Fukušima. Samotné vykládání paliva probíhá následujícím způsobem: nejprve je každá kazeta zachycena pod hladinou vody a poté vytržena ze své buňky speciálním přístrojem, který navrhla společnost Hitachi. Průběh...
V Sellafieldu začíná čištění největšího skladovacího bazénu jaderného paliva na světě

V Sellafieldu začíná čištění největšího skladovacího bazénu jaderného paliva na světě

Aktuálně, Uzavírání JE a radioaktivní odpad
Prvních 100 tun kontaminovaného zařízení a vybavení, které desítky let spočívalo v nádrži PFSP v britském Sellafieldu, bylo vytaženo k dlouhodobému uložení. Nádrž pro skladování milířového paliva (Pile Fuel Storage Pond - PFSP, palivo z reaktorů Windscale Piles, které jsou jedny z nejstarších a vyznačují se strukturou svého paliva) byla vybudována a uvedena do provozu mezi léty 1948 a 1952 spolu se sousední budovou, ve které se nachází úložiště a chladicí zařízení pro ozářené palivo a izotopy z těchto dvou jaderných reaktorů . PFSP nakonec zpracoval 2100 tun milířového paliva a 300 tun paliva typu Magnox. Ukládání radioaktivního materiálu do nádrže, která byla první nádrží na jaderné palivo postavenou v Sellafieldu, bylo ukončeno v 70. letech. Rozsáhlá modernizace a výměna provoz...
K průzkumu skladovacího bazénu v Sellafieldu se spojila technologie Bluetooth s dálkově ovládanými zařízeními

K průzkumu skladovacího bazénu v Sellafieldu se spojila technologie Bluetooth s dálkově ovládanými zařízeními

Aktuálně, Uzavírání JE a radioaktivní odpad
Poprvé byly společně použity bezdrátová technologie Bluetooth a mini ponorky k získávání dat přímo v hlubinách bazénu s vyhořelým palivem v Sellafieldu. Skladovací bazén první generace určený pro skladování paliva z reaktorů typu Magnox se nachází v areálu výzkumného centra Sellafield a pochází z padesátých let. Obsahuje vyhořelé palivo, radioaktivní odpadní vody, kontejneru sloužící pro přepravu paliva a další radioaktivní odpady a jeho likvidace představuje velice komplexní úkol. Cílem příštích let je jeho vyprázdnění a demolice, což ale znesnadňuje jeho stáří a množství a aktivita skladovaného odpadu. Mini ponorka využívající vysoce moderní sondu, která může zkoumat až sedm různých proměnných najednou, je jednou z flotily dálkově ovládaných přístrojů, které se používají k výpomoci s...

Britové zahajují nový projekt získávání zkušenostní ze starých jaderných zařízení

Aktuálně, Uzavírání JE a radioaktivní odpad
V rámci britského národního programu odstraňování "dědictví" byl spuštěn výzkumný program, na kterém se podílí průmyslové i akademické společnosti a který se zaměřil na pomoc rozvoje nové generace specialistů v jaderné energetice. Při výzkumném programu nazvaném „Distinctive“ („Výrazný“) budou britská jaderná laboratoř National Nuclear Laboratory (NNL), organizace Nuclear Decommissioning Authority (NDA), společnost Sellafield Ltd. a britská vládní agentura pro podporu výzkumu a vývoje v technických a přírodních vědách EPSCR (Engineering and Physical Sciences Research Council) zajišťovat spolupráci s deseti univerzitami na celkem třiceti projektech . V čele akademického společenství stojí Univerzita v Leedsu (University of Leeds) a spolupracují s ní univerzity v Birminghamu, Bristolu, La...
První várka jaderného paliva byla odvezena z bazénu čtvrtého bloku Fukušimy-1

První várka jaderného paliva byla odvezena z bazénu čtvrtého bloku Fukušimy-1

Aktuálně, Jaderná elektrárna Fukušima
Na havárií poničené JE Fukušima-1 bylo úspěšně dokončeno vytažení části vyhořelého jaderného paliva. Operace takových rozměrů byla uskutečněna poprvé v dějinách. Práce na vytažení probíhaly v bazénu čtvrtého jaderného bloku, vážně poškozeného v roce 2011. 26. listopadu byl do vody bazénu čtvrtého bloku atomové elektrárny Fukušima-1 ponořen speciální kontejner. Do něj bylo umístěno 22 kazet nebezpečného radioaktivního paliva o délce 4,5 metru. Každá z nich vážila kolem 300 kg. Hladina radiace na povrchu kazet tisíckrát převyšovala maximální přípustnou normu. 28. listopadu byl hermetický kontejner o váze 910 tun úspěšně vytažen a podroben dekontaminaci. 3. prosince byl odvezen k bezpečnému skladovacímu bazénu vzdálenému 100 metrů od čtvrtého bloku této jaderné elektrárny. Dále má být ko...
Ve Fukušimě začal přesun paliva z poškozené budovy 4. bloku

Ve Fukušimě začal přesun paliva z poškozené budovy 4. bloku

Aktuálně, Jaderná elektrárna Fukušima
Z úložného bazénu čtvrtého bloku jaderné elektrárny v japonské Fukušimě byly přemístěny první čtyři palivové kazety, což znamená začátek dlouho očekávané operace, jejíž dokončení je očekáváno na konci příštího roku. Po ukončení zkoušek za použití maket palivových kazet oznámila společnost Tepco, že dne 18. listopadu v 9:50 hod začaly přípravy na přemístění první skutečné kazety. Za použití hlavního jeřábu byl přemístěn přepravní kontejner z dočasného skladu v 5. podlaží budovy reaktoru do úložného bazénu. Do 12:30 hod byl tento kontejner ponořen do bazénu a připraven přijmout první palivovou kazetu. V 15:18 hod začal proces přemisťování paliva pomocí menšího jeřábu. V 15:25 hod se uskutečnilo přemístění první kazetydo kontejneru a během dvou minut byla tato operace dokončena. Tři další...