Úterý, 24 listopadu
Shadow

Archiv pro štítek: Axpo

Švýcarský regulátor schválil znovuspuštění prvního bloku JE Beznau

Švýcarský regulátor schválil znovuspuštění prvního bloku JE Beznau

Aktuálně, Ve světě
Švýcarská společnost Axpo získala regulační schválení ke znovuspuštění prvního bloku jaderné elektrárny Beznau v tomto měsíci -  poté, co důkazy předložené v prosinci minulého roku prokázaly, že oxidy hliníku obsažené v tlakové nádobě reaktoru nemají vliv na bezpečnost tohoto bloku. Tlaková nádoba reaktoru byla vyrobena v závodě Creusot Forge ve Francii v šedesátých letech minulého století. Podle tehdejších výrobních směrnic byl během procesu odlévání přidán hliník pro usnadnění kyslíkové vazby. Švýcarský regulační a dozorčí orgán Federal Nuclear Safety Inspectorate (ENSI) dne 6. března prohlásil: „Tento krok znamená úspěšné dokončení rozsáhlého testovacího a analytického procesu. Se schválením bezpečnostní dokumentace ze strany dozorčího orgánu může nyní společnos...
Společnost Axpo uvedla, že testy potvrdily bezpečnost reaktorové nádoby prvního bloku JE Beznau

Společnost Axpo uvedla, že testy potvrdily bezpečnost reaktorové nádoby prvního bloku JE Beznau

Aktuálně, Ve světě
Švýcarská společnost Axpo dne 16. listopadu uvedla, že ke státnímu jadernému regulačnímu úřadu předložila „ověřitelný důkaz“, že oxidy hliníku obsažené v reaktorové nádobě prvního bloku jaderné elektrárny Beznau nemají žádný vliv na bezpečnost provozu. Blok je mimo provoz už od května roku 2015, kdy byl odstaven v rámci plánované odstávky na výměnu paliva. Ultrazvukové zkoušky provedené na reaktorové nádobě bloku během této odstávky objevily v některých místech materiálové anomálie vniklé při výrobním procesu. Na začátku tohoto roku společnost Axpo sdělila, že anomálie v materiálu nádoby jsou vměstky oxidů hliníku. Dne 14. listopadu společnost Axpo předložila o stavu reaktorové nádoby bezpečnostní zprávu k regulačnímu úřadu Federal Nuclear Safety Inspectorate ...
Švýcarské jaderné společnosti vzdaly snahy na výstavbu nových jaderných elektráren

Švýcarské jaderné společnosti vzdaly snahy na výstavbu nových jaderných elektráren

Aktuálně, Ve světě
Švýcarské jaderné společnosti Axpo, Alpiq a BKW ve společném prohlášení ze dne 12. října letošního roku oznámily, že stahují rámcové žádosti o povolení na výstavbu nových jaderných bloků, které by nahradily ty současné. Žádosti byly původně předloženy už v roce 2008, avšak v roce 2011 byly odloženy. Žádosti byly zmraženy po nehodě v japonské jaderné elektrárně Fukušima Dajiči, která rovněž vedla k tomu, že se švýcarská vláda rozhodla do roku 2050 odstranit jadernou energetiku ze svého energetického mixu. „Energetický trh se od doby předložení žádostí o licence na výstavbu nových jaderných elektráren v roce 2008 dramaticky změnil. Tvůrci energetických politik tak nastavili kurz k energetické budoucnosti bez jaderné energie,“ uvádí společné prohlášení. Žádost předpokládala výstavbu...
Testy strukturální integrity na reaktorové nádobě prodlouží odstávku JE Beznau

Testy strukturální integrity na reaktorové nádobě prodlouží odstávku JE Beznau

Aktuálně, Ve světě
Prokázaní strukturální integrity reaktorové nádoby prvního bloku švýcarské jaderné elektrárny Beznau trvá déle, než se původně očekávalo, uvedl vlastník elektrárny, společnost Axpo. Firma tak v současné době očekává, že regulační povolení k restartování bloku obdrží koncem letošního roku. Během plánované odstávky v květnu minulého roku byly na reaktoru provedeny inspekce za využití nejmodernějších ultrazvukových defektoskopických přístrojů. Měření v některých místech základního materiálu reaktorové nádoby zaznamenala nálezy indikující malé nesrovnalosti, které vznikly už při výrobně reaktoru. Společnost Axpo uvedla, že od té doby provedla několik sofistikovaných ultrazvukových měření, rozsáhlé přezkoumání výrobního procesu a  analýzy detekovaných anomálií. Vyšetřování dosud potvr...