Sobota, 24 října
Shadow

Archiv pro štítek: Austrálie

Uranový projekt Yeelirrie obdržel federální povolení

Uranový projekt Yeelirrie obdržel federální povolení

Aktuálně, Palivový cyklus, Zprávy
Australské federální ministerstvo životního prostředí a energetiky vydalo povolení pro australský uranový projekt Yeelirrie, který je pod správou společnosti Cameco na západě Austrálie. Jakékoliv rozhodnutí o postupu projektu bude záviset na tržních podmínkách, dodala společnost. Monitorování vody v lokalitě Yeelirrie (Zdroj: Cameco Australia) Lokalita Yeelirrie obdržela podmíněné schválení od státní vlády západní Austrálie v lednu 2017. Simon Williamson, generální manažer společnosti Cameco Australia sdělil 24. dubna, že dvouleté hodnocení životního prostředí bylo provedeno důkladně a rozšířeně. Dodal, že společnost spolupracovala s vládou, aby demonstrovala jak dokáží snížit, či zvládat environmentální rizika. Jak státní, tak federální povolení zahrnuje komplexní ...
Austrálie musí řešit energetickou politiku a roli jádra

Austrálie musí řešit energetickou politiku a roli jádra

Aktuálně, Ve světě, Zprávy
Austrálie může mít čistou, bezemisní a levnou jadernou elektřinu, ale politické strany se touto otázkou nezabývají, neboť ji považují za příliš spornou. Sdělil to viceprezident australské jaderné asociace, Rob Parker, rádiu 2GB v Sydney. Uhelné elektrárny v Austrálii (Zdroj: lidovky) Pan Parker řekl, že Austrálie, kde právní předpisy zabraňují využívání jaderné energie, má nejvyšší ceny elektřiny na světě a je silně ovlivněna destabilizací ekonomiky, pokud se nezmění její přístup. „Čeho se opravdu obávám není jen jaderná energetika, ale kam tato země půjde, pokud nevyřešíme naši energetickou politiku,“ dodal. Parker sdělil, že Austrálie může řešit své ekologické a ekonomické problémy pomocí jaderné energetiky. Vyzýval vládu k „zabývání se tímto problémem a zapojení se ...
Trumpovy plány domácí uranové kvóty „by mohly ohrozit jaderný průmysl“

Trumpovy plány domácí uranové kvóty „by mohly ohrozit jaderný průmysl“

Aktuálně, Ve světě, Zprávy
Návrh Trumpovy vlády stanoví kvóty na domácí využívání uranu. Ten může ohrozit jaderný sektor země, sdělil prostřednictvím zprávy energetický institut (NEI) Spojených států. Podle amerických novin a světových zpráv zvažuje administrativa důležitou kvótu, která může vyžadovat americké těžební společnosti k zajištění čtvrtiny domácího trhu s uranem. Obchodní oddělení začalo v loňském roce zkoumat tuto myšlenku, když uvedlo obavy o národní bezpečnost. Kritici tohoto návrhu poukázali na to, že většina uranu v zemi je dodávaná spojenci Spojených států: Kanadou a Austrálií. Kvóta je výrazně odmítaná jaderným sektorem země, která provozuje 98 jaderných reaktorů. NEI varuje, že 25% kvóta může zapříčinit vzestup cen uranu a odstavení některých jaderných reaktorů. „Typick...
Růst výroby elektřiny z jaderných elektráren způsobí vyšší poptávku po uranu

Růst výroby elektřiny z jaderných elektráren způsobí vyšší poptávku po uranu

Články, Palivový cyklus, Zprávy
Pokračující růst počtu jaderných elektráren bude v dohledné době následovat zvýšená poptávka po uranu, která je více než přiměřená projektovaným požadavkům, shrnulo posledního vydání „Uran – Zdroje, produkce a poptávky,“ dokument jinak známý jako Červená kniha. Podle Červené knihy, publikované letos mezinárodní agenturou pro atomovou energii (IAEA), se zastoupení jaderné energie snížilo od zastoupení z poslední publikace z roku 2016. Ačkoliv je jaderná energetika projektovaná jako rostoucí s rostoucí poptávkou po elektřině a zejména potřebou po výrobě nízkouhlíkové elektřiny. „Vzhledem k tomu, že jaderné elektrárny produkují konkurenceschopnou a nízkouhlíkovou elektřinu nezávisle na denním cyklu a zvyšování podílu jaderných elektráren vede k jejím bezpečn...
Zrušte jaderný zákaz, říká rada MCA australské vládě

Zrušte jaderný zákaz, říká rada MCA australské vládě

Aktuálně, Ve světě
Rada Minerals Council of Australia (MCA) zopakovala svou výzvu pro australskou vládu, aby zrušila zákaz rozvoje jaderné energie. Austrálie musí reformovat své politiky v oblasti daní, průmyslových vztahů, životního prostředí a energetiky, aby ochraňovala zemi před budoucím hospodářským útlumem a poskytovala silnější hospodářský růst, uvedla rada ve svém předloženém předběžném rozpočtu pro federální vládu. Písemný návrh čítající 42 stran uvádí, že rada MCA – jež představuje odvětví průzkumu, těžby a zpracování minerálů v Austrálii – vyzývá k opatřením v oblasti daní a stanovení priorit strukturální reformy, včetně legislativy, která zjednoduší proces schvalování projektů a regulace životního prostředí. Rovněž vyzývá vládu, aby zrušila zákaz jaderné energie v Austrálii a odstrani...
Austrálie zvažuje úložiště jaderného odpadu

Austrálie zvažuje úložiště jaderného odpadu

Aktuálně, Uzavírání JE a radioaktivní odpad, Ve světě
Podle Nigela McBridea, generálního ředitele Business SA (South Australian Employers' Chamber of Commerce and Industry) by zřízení úložiště jaderného odpadu v australském vnitrozemí bylo pro Jižní Austrálii ekonomicky výhodné, pokud by se vláda rozhodla rozšířit svou roli v jaderném průmyslu. V loňském roce australský premiér Jay Weatherill obdržel studii vypracovanou bývalým ministrem pro zaměstnanost a vědu Tomem Kenyonem, která zjistila, že zřízení úložiště jaderného odpadu v lokalitě Woomera by mohlo přinést významné příjmy pro místní hospodářství. Královská komise, vedená Kevinem Scarcem, v současnosti prověřuje potenciál rozšíření role státu v jaderném průmyslu, včetně možné výstavby jaderné elektrárny nebo úložiště jaderného odpadu. McBride uvedl, že země jako Japonsko a Jižní...
Australský senátor sdílí jadernou vizi

Australský senátor sdílí jadernou vizi

Aktuálně, Nové bloky ve světě, Palivový cyklus
Australský státní senátor Sean Edward je zastáncem toho, aby se jaderná energie stala součástí energetického mixu Jižní Austrálie. Dále prosazuje import použitého jaderného paliva, jeho recyklaci a následné využití k výrobě elektrické energie. Kromě rozšíření australského energetického mixu o stabilní bezuhlíkatý zdroj vidí v této snaze i příjmy pro stát. Edwards oznámil plány k zajištění svého stanoviska o úloze Jižní Austrálie v jaderném palivovém cyklu nedávno zavedené komisi Royal Commision. Vyzval ji k prozkoumání potenciálu využití uranu a plutonia, které zůstávají v použitém jaderném palivu. Světová zásoba 240 000 tun použitého jaderného paliva by mohla podpořit snahu dát zemi transformační ekonomickou výhodu, oznámil Edwards.   „Jižní Austrálie má příležitost k rozvo...

Umístění australského skladiště radioaktivního odpadu stále ještě nebylo určeno

Aktuálně, Uzavírání JE a radioaktivní odpad
Australská vláda oznámila, že je stále otevřena návrhům na umístění státního skladiště radioaktivních odpadů, které mohou podávat tradiční majitelé pozemků v Severním Teritoriu. Před dvěma měsíci potvrdila, že lokalita Muckaty Station již není brána v úvahu. Australský ministr průmyslu Ian Macfarlane se minulý čtvrtek setkal s tradičními vlastníky půdy v Severním Teritoriu, členy spolku pro správu půdy patřící původním obyvatelům Muckaty Aboriginal Land Trust a zástupci veřejnosti z města Tennant Creek, aby s nimi prodiskutoval mnohé záležitosti včetně možností pro skladiště radioaktivního odpadu. Pan Macfarlane řekl: „V reakci na stažení přihlášky lokality Muckaty Station jsem svolal pozemkovou radu, aby zvážila podání přihlášky alternativní lokality do 30. září.“ V červnu stáhla...
Těžba v dole Honeymoon byla pozastavena

Těžba v dole Honeymoon byla pozastavena

Aktuálně, Palivový cyklus
Středně velký uranový důl Honeymoon, který leží v jižní Austrálii, byl dočasně uzavřen kvůli nízkým cenám uranu a vysokým nákladům na těžbu. Zařízení bude udržováno v takovém stavu, aby se produkce mohla obnovit ihned, jakmile začne být rentabilní. Zástupci společnosti Uranium One uvedli, že „museli zvážit další provoz dolu Honeymoon s ohledem na problémy ve výrobním procesu, neuspokojivé výsledky v dosahování projektované výrobní kapacity a finanční náklady na těžbu.“ Veškeré práce v tomto zařízení typu In-situ leach (ISL – těžba uranu mokrou metodou, tedy vstřikováním rozpouštědla přímo do ložiska a následným čerpáním roztoku) se nyní zastavily a důl bude pouze udržován v takovém stavu, aby při nárůstu cen uranu mohl opět začít pracovat. Počet zaměstnanců v zařízení klesne ze s...

EPA udělila povolení australskému uranovému dolu Four Mile

Aktuálně, Palivový cyklus
Zahájení provozu v uranovém dole Four Mile v jižní Austrálii se přiblížilo, protože získal definitivní schválení úřadu pro ochranu životního prostředí. Partneři v tomto projektu ještě musí odsouhlasit plán rozvoje. Australská vládní organizace Environment Protection Authority (EPA) udělila dolu Four Mile licenci pro těžbu a zpracování rudy. Licence pro tento důl používající technologii in-situ leaching (Jedná se o těžební postup, kdy je uran z rudy loužen přímo v jejím ložisku pod zemí. K přístupu stačí vyvrtat několik otvorů, kterými je voda vtláčena do ložiska a obohacená o minerály čerpána zpět na povrch. - pozn. Atominfo.cz) také zahrnuje plány nakládání s radioaktivními odpady. Před zahájením provozu v dole Four Mile zbývá provést několik úkonů, mezi něž patří upravení souča...