Sobota, 24 října
Shadow

Archiv pro štítek: atomový zákon

Lidovky.cz: ČEZ musí příští rok získat povolení k dalšímu provozu Temelína. Elektrárna je prý v dobré kondici

Lidovky.cz: ČEZ musí příští rok získat povolení k dalšímu provozu Temelína. Elektrárna je prý v dobré kondici

Články, V Česku, Zprávy
Temelín (Českobudějovicko) Příští rok musí ČEZ získat povolení k dalšímu provozu obou bloků jaderné elektrárny Temelín. Povolení je na dobu neurčitou. Temelín by měl být v provozu minimálně do roku 2060. Na dotaz ČTK to v pátek řekl generální ředitel společnost ČEZ Daniel Beneš. Jaderná elektrárna Temelín (Zdroj: ČEZ) Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) v pátek po návštěvě Temelína novinářům řekl, že bezpečnostní opatření v Temelíně jsou na stoprocentní úrovni. „Intenzivně se zabýváme přípravami dokumentů k prodloužení provozování bloků, dokument bychom měli získat v druhé polovině příštího roku,“ řekl Beneš. Jak dále řekl, jde o proceduru, jejíž součástí jsou tisícistránkové dokumenty. ČEZ je musí předložit do poloviny dubna 2020, aby Státní úřad pro jadernou bez...
ČEZ se daří lákat nové zaměstnance, společnost již překonala loňský náborový rekord

ČEZ se daří lákat nové zaměstnance, společnost již překonala loňský náborový rekord

Aktuálně, V Česku
Přes 1 600 pracovníků si od ledna do začátku prosince zapsalo Skupinu ČEZ jako svého nového zaměstnavatele. Nábor zaměstnanců v Česku se společnosti daří, již nyní překonala loňský rekord 1 391 lidí, oproti celému roku 2015 je dosavadní počet nově přijatých dokonce o 1000 osob vyšší. Kromě pokrytí přirozené generační obměny pracovníků stojí za zvýšeným počtem nástupů také zkvalitňování služeb směrem k zákazníkům či nový Atomový zákon. Od začátku letošního roku přijala společnost ČEZ a její integrované dcery 1626 nových zaměstnanců. Zhruba třetina příchozích míří do mateřské společnosti ČEZ, a. s., z toho asi 80 % do výroby. Kolem 30 % tvořily nástupy do oblasti distribuce, čtvrtinu lidí nabírala segmentu prodeje. Za stejné období naop...
Obce s úložištěm jaderného odpadu si finančně polepší

Obce s úložištěm jaderného odpadu si finančně polepší

Aktuálně, Uzavírání JE a radioaktivní odpad
Obce, na jejichž katastrálním území se nachází úložiště radioaktivních odpadů, si finančně polepší. S touto změnou počítá návrh nařízení vlády, který byl dne 25. ledna vládou schválen. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) o ní informovalo v tiskové zprávě. V současné době činí příspěvek pro obce čtyři miliony korun ročně. Předpokládaný materiál stanovuje, že by obce měly mít navíc nově nárok i na příspěvek 10 000 Kč za každý metr krychlový odpadu uloženého v daném roce. Nízkoaktivní odpady z jaderné energetiky jsou v ČR ukládány v povrchovém úložišti v areálu Jaderné elektrárny Dukovany, které se nachází v katastru obce Rouchovany. Zneškodnění nízkoaktivních odpadů z průmyslu, výzkumu a zdravotnictví spadá pod úložiště Richard u Litom...
Energia.sk: Novelou atómového zákona sa posilní aj postavenie ÚJD SR

Energia.sk: Novelou atómového zákona sa posilní aj postavenie ÚJD SR

Aktuálně, Ve světě
Podobně jako v Česku, kde od počátku letošního roku platí nový Atomový zákon, dochází ke změně i na Slovensku. Více o novele píše Energia.sk: Novelou zákona o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) sa posilní aj postavenie národného orgánu s vecnou pôsobnosťou pre výkon dozoru nad jadrovou bezpečnosťou jadrových zariadení, ktorým je v podmienkach SR Úrad jadrového dozoru (ÚJD) SR. Vyplýva to z legislatívneho návrhu, ktorý by v stredu (11. 1.) mal schváliť vládny kabinet. Účinnosť novely sa navrhuje na 1. augusta 2017. ÚJD má podľa návrhu novely vystupovať ako nezávislý orgán pri regulačnom rozhodovaní, čo sa pri zaisťovaní vysokej úrovne jadrovej bezpečnosti pretavuje do požiadavky nestranného a transparentného rozhodovania bez náležitého ovplyvňovania, ktoré by mo...
Poslanci mají v úmyslu přidat SÚJB do rozpočtu 22 milionů korun

Poslanci mají v úmyslu přidat SÚJB do rozpočtu 22 milionů korun

Aktuálně, V Česku
Poslanci z hospodářského výboru dne 2. listopadu doporučili navýšení rozpočtu Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) na příští rok o 22 milionů korun. Výbor se téhož dne zabýval návrhem rozpočtu úřadu, jenž by měl mít podle návrhu vlády 351,2 korun. Dana Drábová, předsedkyně SÚJB, však poslance upozornila na skutečnost, že takový rozpočet zajišťuje činnost úřadu jen omezeně a bude nutné ho posílit finančními prostředky ušetřenými v minulých letech. Podle předsedkyně Drábové by se tak stalo poprvé v historii a úřad by musel čerpat z úspor částku ve výši 22 milionů korun. K 30. září toho roku měl SÚJB na těchto tzv. nárocích z nespotřebovaných výdajů k dispozici přibližně 99 milionů korun. Drábová doplnila, že šlo však především o peníze určené na hraze...

Nový atomový zákon míří ke schvalování

Aktuálně, V Česku
Sněmovna dne 12. dubna propustila do třetího čtení vládní návrh nového atomového zákona, jenž má nahradit stávající zastaralý zákon z roku 1997. Úkolem nové úpravy je přizpůsobit zákon současnému právu a transponovat nové směrnice. V novém zákonu jsou upřesněny technické požadavky a procesní pravidla pro provoz stávajících bloků v jaderných elektrárnách i pro spouštění bloků nových. Schvalování nového zákona poslanci by mohlo proběhnout ještě na jejich současné schůzi. Ministr průmysl Jan Mládek (ČSSD) poslancům vysvětlil, že nový zákon byl předložen, neboť je potřeba přizpůsobit český právní řád aktuálním požadavkům mezinárodního práva. Mimo to je nutné zavést nové předpisy Evropského společenství pro atomovou energii a překonat věcnou i legislativní zastaralost současné právní úpravy....
Výbor doporučil schválení atomového zákona s technickými úpravami

Výbor doporučil schválení atomového zákona s technickými úpravami

Aktuálně, V Česku
Sněmovní hospodářský výbor dne 4. února doporučil, aby Sněmovna schválila nový atomový zákon. Zároveň navrhl vložení některých legislativně technických úprav, jež podle předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dany Drábové nemění žádný ze zásadních bodů zákona. Výbor rovněž odmítl výraznější zásahy, a to např. návrh o tom, aby určité množství radioaktivních materiálů nespadalo pod dohled úřadů. Pozměňovací návrhy Václava Zemka (ČSSD), které vycházely z požadavků vědecké obce – aby bylo možné zacházet s určitým množstvím přírodního nebo ochuzeného uranu bez úředního povolení nebo registrace, byly výborem odmítnuty. Podle předsedkyně Drábové by to znamenalo vyjmout uvedené radionuklidy z režimu, který umožňuje důslednou kontrolu nešíření jaderných materiálů, jež by mohly být...

V pondělí budou ministři jednat o novele atomového zákona

Aktuálně, V Česku
Na pondělním jednání budou ministři jednat o nové verzi atomového zákona, kterou připravil Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB). Dokument má kromě dalšího upřesnit procesní pravidla a technické požadavky pro spuštění nových jaderných bloků i pro provoz těch současných. Současnou verzi atomového zákona z roku 1997 považuje samotný úřad SÚJB za zastaralou. "Nový atomový zákon napomůže státní správě daleko efektivněji usměrňovat kroky při výstavbě, uvádění do provozu a provozu nových bloků jaderných elektráren," uvádí SÚJB v důvodové zprávě materiálu. Do připomínkového řízení se novela atomového zákona dostala již před dvěma lety. Po konci Rusnokovy úřednické vlády se ale už k vládnímu projednání nedostala. Podle plánu legislativních prací současné vlády byl materiál znovu předlož...

Atomová legislativa slaví 30 narozeniny

Aktuálně, V Česku
V odborném kalendáři české a slovenské jaderné energetiky by mělo být datum 22. března (1984) zvýrazněno. V tento den vstoupil v naší zemi v platnost zákon č. 28/1984 Sb., o státním dozoru nad jadernou bezpečností jaderných zařízení. Letos si tedy připomínáme již třicet let od tohoto významného mezníku ve vývoji československého jaderného programu. Československý jaderný program se začal rozvíjet poměrně brzy. V roce 1955 byl vládním rozhodnutím založen Ústav jaderné fyziky v Řeži u Prahy (dnes ÚJV Řež, a. s.). O dva roky později (1957) zde byl spuštěn první výzkumný reaktor VVR – S (dnes LVR-15) a zahájen bohatý vědecký a výzkumný program v oblasti jaderné energetiky. Zárodek aktivit pro jadernou bezpečnost vznikal v tehdejší Československé komisi pro atomovou energii (ČSKAE), pod kter...