Sobota, 24 října
Shadow

Archiv pro štítek: Ansto

Výzkumníci reaktorů na bázi tekutých solí vyvíjejí novou třídu slitin

Výzkumníci reaktorů na bázi tekutých solí vyvíjejí novou třídu slitin

Aktuálně, Inovativní reaktory, Ve světě
Australští a čínští výzkumníci učinili pokrok v chápání mechanických vlastností nové třídy materiálů, které by mohly najít uplatnění v reaktorech na bázi tekutých solí (molten salt reactor – MSR). Australská organizace Australian Nuclear Science and Technology Organisation (Ansto) dne 7. února oznámila, že slitina typu NiMo-SiC, jenž se vyrábí z kovového molybdenového prášku za přidání karbidu křemíku, má vynikající antikorozní vlastnosti a výbornou odolnost vůči ionizujícímu záření. V současné době neexistují žádné komerčně provozované reaktory typu MSR, avšak na šanghajském institutu Shanghai Institute of Applied Physics (Sinap), se kterým organizace Ansto úzce spolupracuje, probíhá vývojový program reaktorů na bázi tekutých solí současně s vývojem thoriov...
Francie vrací jaderný odpad do Austrálie

Francie vrací jaderný odpad do Austrálie

Aktuálně, Uzavírání JE a radioaktivní odpad
Společnost Areva uvedla, že specializované plavidlo BBC Shanghai opustilo dne 15. října přístav Cherbourg ve Francii s nákladem 25 tun jaderného odpadu určeného australské organizaci Australian Nuclear Science and Technology Organisation (Ansto). Transport obsahuje přepravní kontejner se středněaktivním odpadem a kontejner obsahující nízkoaktivní odpad. Organizace Ansto uvedla, že materiál bude uložen v zařízení Lucas Heights, dokud nebude postaveno a licencováno národní zařízení pro nakládání s radioaktivními odpady. Transport je součástí kontraktu o přepracování použitého jaderného paliva, který byl v roce 1999 podepsán mezi společností Areva a organizací Ansto. Organizace Ansto uvedla, že použité jaderné palivo bylo posláno do Francie k přepracování ve čtyřech transportech v průb...