Sobota, 15 srpna
Shadow

Archiv pro štítek: analýza

NEI: Jádro je pro americkou energetiku strategicky nenahraditelné

NEI: Jádro je pro americkou energetiku strategicky nenahraditelné

Aktuálně
Zachování současných jaderných kapacit a příprava na výstavbu velkého množství nových jaderných reaktorů v dalším desetiletí je pro Spojené státy americké strategickou nutností, oznámil energetický institut Nuclear Energy Institute americkému ministerstvu energetiky. Institut NEI volá po reformách energetických trhů a po systematických a dlouhodobých snahách na vytvoření podmínek nezbytných pro nasazení pokročilých reaktorových technologií. Institut své připomínky vydal ke zprávě ministerstva energetiky hodnotící energetický trh s názvem Quadrennial Energy Review (QER). „Udržování a rozšiřování jaderného sektoru je nezbytné pro pokrytí základních energetických potřeb při udržení stabilních cen elektřiny a při dodržování plánů na redukci emisí oxidů uhlíku a dalších škodlivých látek,...
Poprvé od nehody v jaderné elektrárně Fukušima Dajiči vzrostl výkon jaderných elektráren

Poprvé od nehody v jaderné elektrárně Fukušima Dajiči vzrostl výkon jaderných elektráren

Aktuálně, Hlavní
Podle severu Platts.com vzrostl celosvětový instalovaný výkon jaderných elektráren v roce 2014 meziročně o 1 %, jaderný sektor tak zaznamenal první meziroční nárůst od roku 2011, kdy se udála nehoda v japonské jaderné elektrárně Fukušima Dajiči, která globálně snížila využívání jaderné energie. „Naše data nám ukázala, do jaké míry klesla globální výrobní kapacita jaderných elektráren po nehodě v jaderné elektrárně Fukušima Dajiči v Japonsku,“ uvedl William Freebairn, senior šéfredaktor serveru Platts. „Je zajímavé nyní sledovat opětovný růst jaderné energetiky, který je tažen čínským jaderným programem a navyšováním výkonu reaktorů ve Francii, Rusku a Jižní Koreji. Tyto nové jaderné kapacity tak v současné době více než nahrazují vyřazené reaktory v Japonsku, Německu a ve Spojených ...
Situace v japonském jaderném průmyslu zůstává bezútěšná

Situace v japonském jaderném průmyslu zůstává bezútěšná

Aktuálně, Jaderná elektrárna Fukušima
Pokračující odstávka japonských bloků bude i nadále přispívat k nepříznivému obchodnímu prostředí v jaderném průmyslu, ukázal průzkum společnosti Japan Atomic Industrial Forum (JAIF). Společnost JAIF dělá již od roku 1959 pravidelné průzkumy japonského jaderného průmyslu, aby zjistila, v jakém stavu se tato oblast nachází. V posledním průzkumu pro fiskální rok 2013 (v Japonsku končí v březnu 2014) poslala dotazníky 446 soukromým společnostem, které se věnují jádru. Z oslovených společností zaslalo 263 své odpovědi zpět. Výsledky průzkumu ukázaly, že ve fiskálním roce 2013 mírně vzrostly výdaje japonského jaderného průmyslu a tržby těžebních a výrobních podniků. Počet nevyřízených objednávek, které měly společnosti v zásobě, ale podstatně poklesl, což nevěští nic dobrého pro budou...
Atomprojekt získal licenci pro používání amerického softwaru pro analýzu odolnosti jaderných elektráren

Atomprojekt získal licenci pro používání amerického softwaru pro analýzu odolnosti jaderných elektráren

Aktuálně, Ve světě
Ruský regulační úřad Rostechnadzor povolil společnosti Atomprojekt používat programy Nastran a Patran americké společnosti MSC Software určené pro analýzu strukturální odolnosti jaderných ostrovů. „Pro společnost Atomprojekt je získání licence k používání tohoto softwaru velmi důležitou událostí,“ oznámila ve čtvrtek tato společnost. „Ačkoliv programy Nastran a Patran mají evropské licence pro používání státními úřady, v Rusku bylo toto povolení uděleno až nyní.“ Společnost MSC Software sídlící v Kalifornii popsala program Nastran jako „multidisciplinární aplikaci pro strukturální analýzu, kterou používají odborníci k provádění statické, dynamické a tepelné analýzy v lineárním i nelineárním oboru doplněnou automatickou optimalizací struktury a výběrem nejvhodnější technologie pro...
Radiační laboratoř na kolech

Radiační laboratoř na kolech

Články, Hlavní, Uzavírání JE a radioaktivní odpad, Ve světě
Britský ústav National Physical Laboratory (NPL) a Loughborough University představily demonstrační mobilní radiochemickou laboratoř, která může být snadno přemístěna do cílové lokality. První výsledky přímo z terénu mají přijít v tomto roce. Práce při likvidaci vysloužilých jaderných zařízení, jejich budov a kontaminované půdy závisí na přesném stanovení aktivity konkrétních radioizotopů zastoupených v materiálech, s nimiž se pracuje. Jen pokud je toho dosaženo, je možné provést demolici a nakládání s odpadem bezpečně a podle předpisů stanovených pro danou lokalitu. Vybavení a kvalifikovaný personál pro komplexní měření potřebné při likvidaci jaderných zařízení bývá soustředěn v několika specializovaných analytických laboratořích a v důsledku jejich přehlcení prací mohou být ček...
WNA: Vývoj jádra do roku 2030: rozvoj nebo pokles zájmu?

WNA: Vývoj jádra do roku 2030: rozvoj nebo pokles zájmu?

Aktuálně, Hlavní
Předpovědi mezinárodní organizace World Nuclear Association pro vývoj jaderné energetiky mezi lety 2013 a 2030 mají poměrně velký rozsah – dolní odhad předpovídá pokles celosvětového instalovaného výkonu jaderných elektráren ze současných 374 GWe na 340 GWe, ovšem pokud by se stala skutečností optimistická předpověď, byli bychom svědky téměř zdvojnásobení celosvětového výkonu, který by měl podle tohoto scénáře vzrůst na 700 GWe. Pojďme si probrat jednotlivé scénáře. I přes dosavadní poměrně prudký rozvoj jádra, které se v ekonomicky nejrozvinutějších zemích stává důležitým energetickým zdrojem, se v jeho budoucím vývoji objevuje několik nejistých faktů. Havárie Fukušimské elektrárny, k níž došlo následkem zemětřesení a vlny cunami z března 2011, měla velký vliv na budoucí vyhlídky ja...

Podle předpovědi MAAE zaznamená jaderná energetika další růst

Aktuálně
Podle posledních odhadů Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) bude světová produkce jaderné energie vzrůstat do roku 2030 poněkud pomaleji, než se předpokládalo před rokem. Nově vydaná zpráva s názvem Odhad produkce energií, elektrické a jaderné energie do roku 2050 (anglicky Energy, Electricity and Nuclear Power Estimates for the Period up to 2050), obsahuje spodní i horní odhady produkce energie, elektřiny a jádra pro následující roky. Podle „spodního“ scénáře se předpokládá, že instalovaný výkon jaderných elektráren vzroste z 373 GWe v roce 2012 na 435 GWe v roce 2030. Naopak horní odhad předpokládá dosažení 722 GWe vyrobené jaderné energie v roce 2030. Avšak oba odhady jsou v porovnání s odhadem z roku 2012 o 20 GWe níže. „Letošní pokles je menší než ve dvou předešlých le...