Středa, 28 října
Shadow

Archiv pro štítek: aktuality

Havarijní cvičení v ÚJV Řež, a. s., dopadlo na výbornou

Aktuálně, V Česku
V areálu ÚJV Řež, a. s., (dříve Ústav jaderného výzkumu) se 27. 9. uskutečnilo bezpečnostní cvičení připravenosti na modelovanou radiační událost 2. stupně. Prokázalo připravenost všech zúčastněných. V pátek 27. září v dopoledních hodinách proběhlo v areálu ÚJV Řež, a. s., plánované havarijní cvičení na modelovanou radiační událost 2. stupně (klasifikace dle Vyhlášky SÚJB č. 318/2002 Sb.) – fyzická ztráta vysoce aktivního zdroje ionizujícího záření. Cvičení ověřovalo připravenost personálu kobaltových ozařoven v objektu Radiochemie na řešení mimořádné události, a zároveň prověřovalo systém evakuace všech pracovníků z daného objektu. Testovala se také schopnost aktivovat řídící skupinu v souladu s platnými předpisy. V rámci cvičení byl odzkoušen i nový elektronický komunikační systém var...

Srdcerváči prodávají exkurzi na reaktory v Řeži

Aktuálně, V Česku
Do projektu Srdcerváči, který organizuje Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (NFOZP) se aktivně zapojila Skupina ÚJV (např. ÚJV Řež, a. s. - dříve Ústav jaderného výzkumu a Centrum výzkumu Řež). Netradiční fundraisingová kampaň představuje na jedné straně pět úspěšně pracujících zdravotně postižených – to jsou oni, Srdcerváči (jejich příběhy jsou na www.srdcervaci.cz), na straně druhé pro získání finančních prostředků vytvořila NFOZP nezvyklé formy: internetový obchod s originálními dárky, internetové aukce a prodej zážitků. Cílem je získat finanční prostředky na otevření nových pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením a pořízení materiálního nebo hmotného vybavení na jejich realizaci. Skupina ÚJV poskytla do nabídky zážitků možnost zakou...

ÚJV Řež, a. s., vypsal soutěž o nejlepší bakalářské, diplomové a doktorandské práce

Aktuálně, V Česku
ÚJV Řež, a. s., ve spolupráci s Českou nukleární společností (dále jen ČNS) se dlouhodobě snaží o zvýšení zájmu studentů o obory související s jadernou energetikou a příbuznými obory a motivují je k dosahování co nejlepších studijních výsledků. Od roku 2011 společně organizujeme soutěž nejlepších bakalářských, diplomových a doktorandských prací, které se pravidelně zúčastňují desítky studentů. Získání odměny pro nejlépe vyhodnocené studentské práce je podmíněno nominací vedoucím katedry, zaslaným na tomto formuláři na adresu ÚJV Řež, a. s. (Úsek Personalistika, tajemník RPSVŠ Mgr. Martin Matas, Hlavní 130, Řež, 250 68 Husinec, email: martin.matas@ujv.cz ), nejpozději do 20. září 2013. Vlastní diplomovou práci, posudky vedoucího práce a oponentů v elektronické podobě zašlete na e-mailovou ...