Úterý, 27 října
Shadow

Archiv pro štítek: 4

Kryt čtvrtého bloku jaderné elektrárny Fukušima byl dokončen

Aktuálně
Byly dokončeny stavební práce na krytu nad budovou čtvrtého bloku fukušimské jaderné elektrárny. Tím byl dosažen důležitý milník, protože je možné začít s montáží zařízení pro vyzvednutí použitého paliva z meziskladovacího bazénu, což je jeden z nejdůležitějších kroků při odstraňování následků fukušimské havárie. Stavba konstrukce krytu byla zahájena začátkem ledna tohoto roku a podařilo se ji dokončit koncem května. Montáž krycích panelů stěn a střechy nové budovy trvala od začátku dubna do 20. července. Nyní bude probíhat instalace zařízení, která budou zajišťovat nejen manipulaci s použitým palivem, ale i ventilaci a filtraci během přemisťování použitého paliva z bazénu do kontejnerů pro převoz do centrálního fukušimského skladu použitého jaderné paliva. Stropní jeřáby už byly...