Portál www.atominfo.cz je otevřen ke spolupráci všem, kdo se zajímá o mírové využití jaderné energie – jak profesionálům jaderného světa, tak i těm, kdo se k jaderné problematice dostal vlastním zájmem.

Jediné, co požadujeme od našich partnerů, stejně jako od svých pracovníků, je objektivní a nepředpojatá diskuze o mírovém využití jaderné energie ve všech možných oblastech, počínaje energetikou a medicínou a konče vesmírnými pohony a jadernými výbuchy na asteroidech, ohrožujících bezpečnost Země.