Úterý, 24 listopadu
Shadow

65 let

Cyklus videí a textů k 65 letům jaderného průmyslu v Česku a 35 letům JE Dukovany.

65 let: Stefan Konstantinov – Dukovany byly nebývalé, harmonogram jsme zkracovali místo prodlužování

65 let: Stefan Konstantinov – Dukovany byly nebývalé, harmonogram jsme zkracovali místo prodlužování

65 let, Hlavní, V Česku, Videa
Stefan Konstantinov, vedoucí spouštěcích prací jaderné elektrárny Dukovany za ruskou stranu, v tomto videu z cyklu k 65 letům jaderného průmyslu v Česku a 35 letům JE Dukovany vzpomíná na výstavbu a spouštění Dukovan a na to, o jak unikátní projekt v té době šlo. https://youtu.be/GH-XhFOFN_0 Stefan Konstantinov absolvoval Oděskou Lomonosovovu technickou univerzitu, obor Jaderné elektrárny a zařízení. Pracoval jako zástupce směnového vedoucího  na reaktorovém bloku Novovoroněžské jaderné elektrárny. V letech 1973 až 1977 řídil přípravu a spouštění bulharské jaderné elektrárny Kozloduj, poté se vrátil zpět do Novovoroněže. V letech 1983 až 1988 vedl na Dukovanech skupinu sovětských specialistů pro podporu spouštění jaderné elektrárny Dukovany, protože projekt jadernéh...
65 let: Jiří Marek – Jeden nový blok pro obnovení slávy českého jaderného průmyslu nestačí

65 let: Jiří Marek – Jeden nový blok pro obnovení slávy českého jaderného průmyslu nestačí

65 let, Hlavní, V Česku, Videa
Jiří Marek, konzultant v oblasti energetiky, v tomto videu z cyklu k 65 letům jaderného průmyslu v Česku a 35 letům JE Dukovany mluví o tom, co je nezbytné pro to, aby se český jaderný průmysl opět vzchopil a byl schopen realizovat velké projekty. Dále se zaměřuje na komunikaci v oblasti výstavby nových jaderných bloků, do které různé aktivistické spolky na rozdíl od oficiálních institucí věnují nemalé prostředky. https://youtu.be/fVMzPD1yRoc Jiří Marek po absolvování Fakulty technické a jaderné fyziky ČVUT v Praze pracoval ve výzkumu. V energetice pracuje od roku 1974 (v ČEZ do roku 1996). V posledních více než 20 letech působil jako poradce ministra průmyslu a obchodu pro energetiku, předseda a místopředseda dozorčí rady ČEZu, člen dozorčích rad několika...
65 let: Jan Zdebor – Československý průmysl zvládl to, co málo firem na světě

65 let: Jan Zdebor – Československý průmysl zvládl to, co málo firem na světě

65 let, Hlavní, V Česku, Videa
Jan Zdebor, proděkan pro spolupráci s praxí Fakulty strojní ZČU a bývalý technický ředitel společnosti ŠKODA JS, v tomto videu z cyklu k 65 letům jaderného průmyslu v Česku a 35 letům JE Dukovany představí historii českého jaderného průmyslu, zejména z pohledu společnosti Škoda JS. https://youtu.be/BQ6o44J-1Lw Jan Zdebor absolvoval obor Stavba jaderných zařízení na Vysoké škole strojní a elektrotechnické v Plzni, kde v roce 1992 obhájil vědeckou hodnost kandidáta technických věd. Po nástupu do koncernu ŠKODA pracoval jako konstruktér a postupně jako vedoucí Vývoje a Konstrukce, kde vedl vývoj nových generací mechanizmů řídících tyčí jaderných reaktorů pro reaktory VVER 1000 i VVER 440 a jejich realizaci zejména na ukrajinských jaderných elektrárnách.  V letech 20...
65 let: Aleš John – WANO jako celosvětový systém pro zvyšování bezpečnosti jaderných elektráren

65 let: Aleš John – WANO jako celosvětový systém pro zvyšování bezpečnosti jaderných elektráren

65 let, Hlavní, V Česku
V tomto videu z cyklu k 65 letům jaderného průmyslu v Česku a 35 letům JE Dukovany představí Aleš John, předseda Občanské bezpečnostní komise při JE Dukovany, historii vzniku organizace WANO (World Assotiation of Nuclear Operators), která má zásadní vliv na bezpečnost jaderné energetiky. https://youtu.be/TZT6huG6fDk Aleš John vystudoval VUT Brno obor slaboproudá elektrotechnika, Universitu Komenského obor Jaderná energetika a životní prostředí a MBA na PIBS. Pracoval ve zdravotnictví – nukleární medicína, v energetice – ČEZ JE Dukovany na různých pozicích až na pozici ředitele elektrárny. Působil jako soudní znalec v oblasti ochrany před ionizujícím zářením. Věnoval se mezinárodní spolupráci v jaderné energetice. V rámci WANO – sloužil 15 let jako před...
65 let: Vladimír Wagner – Významné osobnosti a shrnutí vývoje českého jaderného průmyslu

65 let: Vladimír Wagner – Významné osobnosti a shrnutí vývoje českého jaderného průmyslu

65 let, Hlavní, V Česku
V tomto videu k 65 letům jaderného průmyslu v Česku a 35 letům JE Dukovany najdete shrnutí historie a důležitých událostí. Shrnutí namluvil Vladimír Wagner z Ústavu jaderné fyziky AV ČR v Řeži. Dozvíte se něco o reaktorech VVER a o původním československém reaktoru pro elektrárnu Jaslovské Bohunice A1 a o osobnostech jako byl Čestmír Šimáně a další. https://www.youtube.com/watch?v=WVYDi_zmHCo&feature=youtu.be Vladimír Wagner vystudoval jadernou fyziku na MFF Univerzity Karlovy a svoji doktorandskou práci zaměřil na zkoumání struktury jader pomocí jaderné spektrometrie. Jeho hlavními tématy po obhajobě se staly zkoumání velmi horké a husté jaderné hmoty ve srážkách těžkých jader a zkoumání možností transmutace jaderného odpadu v urychlovačem řízených systémech. Pracuje jak...
Cyklus k 65. výročí jaderného průmyslu v Česku a 35 letům JE Dukovany

Cyklus k 65. výročí jaderného průmyslu v Česku a 35 letům JE Dukovany

65 let, Hlavní, V Česku
Vzpomínky pamětníků, současný potenciál českého jaderného průmyslu, budoucnost naší energetiky… To vše naleznete v cyklu videí a textů, který jsme připravili u příležitosti 65. výročí českého jaderného průmyslu. Obrušování nástrubků na jednom z prstenců reaktorové nádoby KS-150 pro první československou jadernou elektrárnu Jaslovské Bohunice A1. (Zdroj: Státní oblastní archiv Plzeň) V letošním roce si připomínáme 65 let jaderného průmyslu v Česku. V roce 1955 byla podepsána mezi bývalým Československem a tehdejším Sovětským svazem dohoda o spolupráci při mírovém využívání jádra, díky níž byl v Československu postaven první jaderný reaktor. Českoslovenští vědci získali přístup k jaderným materiálům a možnost mezinárodní spolupráce v rámci Spojeného ústavu jaderných výzkumů v Dub...