15. září 2021 začal na Západočeské univerzitě v Plzni 11. ročník tradičních Jaderných dnů. Expozice a přednášky pro studenty byly opět doplněny odbornou konferencí o stavu přípravy nového jaderného zdroje.

jaderná energie - Jaderné dny 2021: Bude bloků víc? - Nové bloky v ČR (DSC 9426) 1
Zahajování výstavní části akce Jaderné dny 2021. (Foto Atominfo.cz)

Bilance na úvod

Popis aktuálního stavu přípravy přinesl tradičně Petr Závodský, generální ředitel EDU II, který v úvodu svého vystoupení zavzpomínal na to, co zažil za 15 let, kdy se podílí na jeho přípravě. Začínalo to první a poslední částečně protijadernou vládou, která měla v koaliční smlouvě, že nebude podporovat výstavbu dalších jaderných bloků. Potom přišla ekonomická krize a po ní nízké ceny elektřiny. Následovala havárie ve Fukušimě a nyní řešíme klimatickou krizi. A během celé této doby se diskutovalo o ceně elektřiny.

„Nové bloky v Temelíně byly těsně před výběrem dodavatele a dneska už bychom měli stavební povolení. Na té elektrárně by už asi jezdily bagry a klimatické krize a nahrazení uhlí by nebyl takový problém, protože bychom stavěli 2400 MW,“ řekl Závodský.

V poslední době cena elektřiny strmě roste, a to se zatím vlastně v české energetice podle Závodského nic moc nestalo. Za růstem stojí kombinace růstu cen emisních povolenek a nedostatek plynu, ale třeba o ústupu od uhlí se zatím jen rozhodlo. Skutečné ukončování teprve začne a bude mít další vliv na ceny. Cena na burze se tak pohybuje nad 50 eury za MWh, a to i ve slunečné dny, kdy mají solární elektrárny velkou výrobu. V jiné dny dosahují nejvyšší ceny až 300 eur. Je patrné, že další bloky by s výrobní cenou 50 až 60 eur nebyly prodělečné, a kdyby stály, už dnes by státu přinášely zisk.

jaderná energie - Jaderné dny 2021: Bude bloků víc? - Nové bloky v ČR (DSC 9448) 2
V expozici si návštěvníci mohou prohlédnouti model českého reaktoru Energy Well. (Foto Atominfo.cz)

Jak je na tom nový jaderný zdroj?

Podle Tomáše Ehlera ze sekce jaderné energetiky na MPO mezi hlavní věci, které nyní probíhají patří notifikace veřejné podpory u Evropské komise, příprava smluv mezi státem a investorem po roce 2024, financování na základě nízkouhlíkového zákona a povolovací procesy. Připomněl, že bylo rozhodnuto o připuštění tří uchazečů do tendru: francouzské EDF, jihokorejské KHNP a amerického Westinghouse. Na základě vyhodnocení bezpečnostního dotazníku by zhruba za 2 měsíce měl být seznam uchazečů schválen.

Závodský popsal dodavatelský model EPC Flexi, který byl vládou vybrán. Hlavnímu dodavateli je svěřena stejně jako v klasickém EPC dodávka elektrárny, včetně fabrikace jaderného paliva, avšak investor může zasahovat do projektu v některých oblastech. Například může ovlivnit dodavatelský řetězec a vybírat subdodavatele pro vybrané části elektrárny, což je dobré, protože může zohlednit dosavadní dobré nebo špatné zkušenosti s firmami ze stávající údržby.

Dále má právo některé subdodavatele vyloučit, pokud to bude nezbytné pro zajištění bezpečnostních zájmů státu. Investor také odpovídá za zpracování povolovací a licenční dokumentace a má nadstandardní kontrolu nad celým projektem. Cílem je podle Závodského předcházení známým problémům a to, aby byl nový jaderný zdroj dokončen v rozumném čase; také se uplatňují zkušenosti s výstavbou jaderných elektráren na území EU.

Nyní probíhá na městském úřadu v Třebíči územní řízení, které začalo 1. června. Je do něj zapojena i zahraniční veřejnost, takže je možné, že dojde k průtahům. Závodský ještě dodal, že podpora jádra u veřejnosti nyní mírně klesá a pravděpodobně na ni má negativní vliv situace kolem Rosatomu (kauza Vrbětice). V květnu 2021 dosahovala podpora 59 %.

Podle Závodského by mohl být tendr vypsán v lednu 2022 a v roce 2024 by mohla být podepsána smlouva s preferovaným dodavatelem a zahájeny práce na projektování nového bloku. S dokončením 5. bloku Dukovan se počítá v roce 2038.

jaderná energie - Jaderné dny 2021: Bude bloků víc? - Nové bloky v ČR (DSC 9387) 3
Petr Závodský, ředitel společnosti EDU II. (Foto Atominfo.cz)

O kolika blocích se bavíme?

Českou energetiku čeká ústup od uhlí a vyřazování stávajících bloků Dukovan, oboje nepřijde ze dne na den, ale příprava nových elektráren je dlouhá. „Jeden nový jaderný zdroj nic neřeší s ohledem na to, že Dukovany budou optimálně v provozu do poloviny 40. let. Klíčový úkol, před kterým bude stát nová vláda je rozhodnutí o investorském modelu a načasování přípravy dalších zdrojů,“ uvedl Ehler.

Podle Závodského v současnosti z uhlí vyrábíme 35 TWh elektřiny, což odpovídá zhruba 4 temelínským blokům. Dále zdůraznil, že dekarbonizace některých odvětví bude možná díky elektrifikaci, což přinese růst spotřeby, takže 5. blok Dukovan opravdu nestačí. Pravděpodobným řešením tak bude to, že se do poptávkové dokumentace zapracují opce na další tři bloky. Nedává smysl dělat tři výběrová řízení. Jak ale zdůrazňuje František Hezoučký, který stál u spouštění všech českých jaderných bloků, všechny tyto projekty vyžadují přípravu už dnes, aby mohly být spuštěny v době, kdy je naše přenosová síť bude potřebovat.

jaderná energie - Jaderné dny 2021: Bude bloků víc? - Nové bloky v ČR (DSC 9439) 4
Modely reaktoru VVER-1000, které v počtu tří kusů vyrobila Škoda JS. (Foto Atominfo.cz)

Co bude dělat český průmysl?

Velké diskuze se vedou o zapojení českého průmyslu. Zatímco Hezoučký a František Krček, generální ředitel Škody JS, člena Aliance české energetiky, mluví o tom, že české firmy mají na to dodávat přes 80 % veškeré produkce a služeb, vláda se zatím vždy držela zkrátka. Podle Ehlera je dnes ambice MPO to, aby český průmysl a stavebnictví dostaly 60 % zakázek. Součástí je i podpora toho, aby se české firmy zapojovaly i do projektů preferovaného dodavatele v zahraničí a aby se rozjela mezinárodní spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje a vzdělávání.

Role českých firem podle Krčka nekončí výstavbou, ale pro český stát může být zásadní i během údržby. Připomněl situaci na hranicích kvůli pandemii koronaviru a problémy firmy Škoda JS, která nemohla do Česka dostat odborníky ze Slovenska na údržbu jaderných elektráren. Ukázalo se tak, jak je důležitá soběstačnost i přes propojení současného světa. V energetice může být soběstačnost důležitou bezpečnostní otázkou.

jaderná energie - Jaderné dny 2021: Bude bloků víc? - Nové bloky v ČR (DSC 9431) 5
500MW turbína od společnosti Doosan Škoda Power. (Foto Atominfo.cz)

Co nám dodavatelé nabízejí?

Uchazeči a jejich projekty jsou dnes už snad dost známí, tak uveďme jen důležité informace, které padly během konference.

Jihokorejská KHNP nabízí projekt APR1000, který vychází ze starších bloků OPR1000 a nových APR1400. Nyní probíhá certifikace nového projektu u organizace evropských provozovatelů jaderných bloků EUR, která by měla skončit v roce 2022. Jde o důležitý předpoklad pro to, aby mohl být blok postaven v Česku.

Co se týče lokalizace, klade KHNP důraz na vzájemně výhodné partnerství a podle Minhwana Changa z pražské kanceláře chce jít nad 60% lokalizaci požadovanou ze strany MPO. V současnosti rozděluje projekt do celků a hledá české partnery pro jednotlivé části dodávek. Korejci už takhle zhodnotili stovku českých firem a odkazují se na dobré zkušenosti s korejskými investicemi v ČR jako je Doosan Škoda Power, Hyundai a Nexen Tire.

jaderná energie - Jaderné dny 2021: Bude bloků víc? - Nové bloky v ČR (DSC 9469) 6
Korejský stánek v rámci zahajovací konference Jaderných dnů 2021. (Foto Atominfo.cz)

Po delší době se na odborné konferenci objevil i zástupce Westinghouse. Julie Gorgemansová popsala projekt AP1000, se kterým už jsou z Číny první provozní zkušenosti, a jeho výhody. Uvedla, že při jeho vzniku bylo snahou projektantů rozbít klasický postup, kdy dosažení vyšší bezpečnosti znamenalo zavedení většího počtu bezpečnostních systémů. Díky pasivním systémům ale došlo ke zjednodušení celé elektrárny, což je výhoda jak při výstavbě a provozu, ale i během mimořádné události.

Další výhodou je podle ní i standardizace bloků a modulární výstavba, která zvyšuje kvalitu prací, a tím i bezpečnost bloku. Reagovala i na nedávné silné tornádo, nový fenomén v Česku. Podle ní má Westinghouse rozsáhlé zkušenosti s výskytem tornád ve Spojených státech a jaderné elektrárny mají vysoký stupeň ochrany proti nim.

jaderná energie - Jaderné dny 2021: Bude bloků víc? - Nové bloky v ČR (DSC 9497) 7
Julie Gorgemansová z Westinghouse. (Foto Atominfo.cz)

Už klasickým účastníkem konferencí je francouzská EDF nabízející nově 1200MW reaktor. Jde o zmenšenou verzi EPR-1650 a těží z jeho výstavby a provozu. Zajímavé je to, že technologie EPR doznává stále většího uplatnění: po 1 bloku ve Francii, 1 ve Finsku a 2 v Číně (jediné provozované) se staví dva v Anglii a přibývají i nové projekty. Jan van der Lee řekl, že další potenciál této technologie je v Česku, Polsku, Indii (6 bloků v JE Jaitapur) a Anglii (2 bloky v JE Sizewell C).

K přednosti patří velká flexibilita výkonu, který se může dle zatížení soustavy měnit, a to i velmi prudce. Francie k tomu byla dotlačena vysokým podílem jaderných elektráren, které tak musí mít velkou roli při stabilizaci přenosové soustavy. Nový jaderný zdroj v Česku by EDF nejradši viděla jako velký projekt evropské spolupráce a chtěla by rozjet spolupráci ve výzkumu a vývoji s univerzitami a firmami. Nutno dodat, že český průmysl má už své zkušenosti se srdcem technologie EPR, Škoda JS totiž dodává vnitřní části reaktorů EPR-1650.

jaderná energie - Jaderné dny 2021: Bude bloků víc? - Nové bloky v ČR (DSC 9551) 8
Jan van der Lee z EDF. (Foto Atominfo.cz)

Na konferenci vystoupil i Rosatom a jakožto společnost, která staví nejvíce jaderných bloků na světě, představil své aktuální projekty. Důležitou zprávou je to, že stavební povolení pro Paks II by mělo být vydáno v horizontu týdnů až několika měsíců, vzhledem ke lhůtě, kterou na to má místní dozorný orgán. Kromě dalších projektů na výstavbu bloků VVER-1000 a VVER-1200 ve světě mluvil Zdeněk Šíma, ředitel pražské kanceláře Rusatom Central Europe, o projektu Proryv, který přinese průlom v jaderné energetice.

Díky němu nebude nutné stavět velká hlubinná úložiště radioaktivních odpadů a energetika se obejde i bez obohacování uranu. V budoucnu by rychlé reaktory měly být hlavní technologií, kterou bude Rosatom stavět. Představil i aktuální vývoj projektu pozemní malé jaderné elektrárny, která se připravuje v Jakutsku. Po získání provozních zkušeností se očekává, že bude i tento projekt nabízen do zahraničí.

Model dvou bloků VVER-1200. (Foto Atominfo.cz)
Model dvou bloků VVER-1200. (Foto Atominfo.cz)
O autorovi

admin

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..