Skupina 46 nevládních organizací z 18 zemí oslovila dopisem Ursulu von der Leyenovou, předsedkyni Evropské komise, se žádostí o zařazení jaderné energie do taxonomie EU pro udržitelné investice. Její vyloučení by podle nich implikovalo zcela “neadekvátní” strategii dekarbonizace Evropy.

Práce v jaderné elektrárně Hinkley Point C v Anglii. (Zdroj: EDF Energy) taxonomie
Práce v jaderné elektrárně Hinkley Point C v Anglii. (Zdroj: EDF Energy)

Dopis, datovaný 27. březnem, uvádí, že, přestože vědecké posudky jasně ukazují, že jádro je nutné pro usměrnění klimatických změn, dostalo se mu jen „omezeného uznání“ ze strany Evropské komise. To je „přinejmenším paradoxní a rozhodně kontraproduktivní“.

Vliv Fukušimy

Dále říká: “Zcela iracionální rozhodnutí, k nimž nyní přistupuje řada členských zemí, a stále více také Komise, velmi zasahují do normálního rozvoje jaderné energetiky a jejich původ můžeme vystopovat v mediálním a politickém přístupu k jádru”. Podle autorů o tom jasně svědčí neustálé připomínání nehody ve Fukušimě a opakovaná nepravdivá prohlášení o jejím dopadu na lidské zdraví.

“Neustálé zavádějící proklamace o této události zbrzdily rozvoj jaderné energetiky, hlavního zdroje bezemisní elektřiny v Evropské unii, a přinutily nás nechat v provozu elektrárny na fosilní paliva, což hatí naše snahy bojovat s klimatickými změnami, zachovat energetickou nezávislost Evropy a snížit znečištění ovzduší.“

“Nesmyslná prohlášení o jaderné energii a názory, podložené strachem, uvedla veřejnost do velkého omylu. Politici jsou teď nadmíru úspěšní v zavírání čistých, bezpečných a udržitelných zdrojů elektrické energie a ruší stavbu těch plánovaných. Lidé přijali za své, že jaderná energie je problém, protože hlas vědy je stále přehlušován mýty.“

Taxonomie udržitelného financování

Nevládní organizace volají po rovnosti všech nízkouhlíkových zdrojů elektrické energie v současných a budoucích diskuzích na úrovni Evropské komise, a to včetně taxonomie pro udržitelné financování. Rovněž vyzývají nejvyšší orgány EU posuzovat tyto zdroje na základě důkazů a otevřeně vyslovit “vědecky podložená fakta”.

Pokud k začlenění jádra do taxonomie EU nedojde, “poneseme odpovědnost za prosazení zcela nefunkční strategie, která nedokáže dekarbonizovat naši ekonomiku a zachránit tak naše klima a populaci“.

Dopis končí takto: “Velice se těšíme, až uvidíme Evropskou unii pod vaším vedením prosazovat vyvážená a podložená rozhodnutí, která poslouží všem jejím obyvatelům a obrodí osvícený přístup k vědě, jenž nás kdysi všechny spojil”. Podepsalo jej 46 NVO z 18 zemí: Austrálie, Belgie, Kanady, Dánska, Švédska, Francie, Německa, Nizozemí, Norska, Filipín, Polska, Jižní Koreje, Švýcarska, Švédska, Tchaj-wanu, Spojeného království a Spojených států.

Rostou volání po podpoře jádra z EU

Dopisu od nevládních organizací předcházel jiný, který minulý měsíc napsali lídři sedmi členských zemí EU: České republiky, Francie, Maďarska, Polska, Rumunska, Slovenska a Slovinska. Uvedli, že rozvoj jaderného sektoru v EU “napadá celá řada členských zemí i přes jeho nezpochybnitelný přínos k boji s klimatickými změnami a široký prostor dosud neprozkoumaných synergií mezi jádrem a jinými obnovitelnými technologiemi.”

V dubnu skupina 13 obchodních sdružení, zastupujících jádro a energetiku v Belgii, Bulharsku, Finsku, Francii, Maďarsku a Rumunsku, napsala dopis Ursule von der Leyenové. Uvedla, že vyloučení jaderné energie ze seznamu udržitelných zdrojů poškodí nejen evropský jaderný průmysl, ale i další energeticky náročná odvětví.

V lednu skupina nevládních organizací weCARE, sídlící v Bruselu, napsala Evropské komisi, Evropskému parlamentu a Evropské radě žádost o rychlé prosazení “příznivějšího pohledu na evropské úrovni” pro jádro, které by se podle nich v budoucnu mělo stát součástí nízkoemisního energetického mixu v kombinaci s obnovitelnými zdroji a zabránit tak závislosti na plynu. 

Vloni v březnu Technická expertní skupina pro udržitelné finance, poradní těleso Evropské komise, uveřejnila závěrečná doporučení, týkající se Taxonomie EU a jádra, včetně návodu, který měl pomoct investorům a firmám splnit požadavky pro případné spory týkající se financování. Skupina došla k závěru, že jaderná energie prokazatelně přispívá ke zmírnění klimatických změn. Také však uvedla, že “jaderná energetika je velmi komplexní a příliš komplikovaná na posouzení pouze v kontextu taxonomie”, čímž měla na mysli potenciální ekologické škody. Doporučila proto detailnější technické zhodnocení.

Komise následně požádala Společné výzkumné středisko (Joint Research Centre, JRC) připravit technickou zprávu o “ekologicky nezávadných” aspektech jaderné energetiky. Měla zahrnout celý životní cyklus jaderných zařízení a všechny environmentální dopady s důrazem na nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivními odpady. Kopie této zprávy byla uveřejněna v tisku před měsícem, autoři docházejí k závěru, že jaderná energetika nepoškozuje lidské zdraví ani životní prostředí víc než jiné zdroje elektřiny, považované za udržitelné.

Zdroj: World Nuclear News

O autorovi

admin

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..