Minulý týden jsme si připomněli výročí jednoho z nejsilnějších zemětřesení a cunami v historii lidstva, které způsobilo havárii japonské jaderné elektrárny Fukušima. Světová jaderná komunita na to reagovala posilováním bezpečnosti jak stávajících, tak nových bloků a napnula úsilí k tomu, aby se podobná havárie nemohla zopakovat.

Japonský ministr hospodářské revitalizace Jasutoši Nišimura při návštěvě JE Fukušima Dajiči v roce 2020.
 (Zdroj: TEPCO)
Japonský ministr hospodářské revitalizace Jasutoši Nišimura při návštěvě JE Fukušima Dajiči v roce 2020.
(Zdroj: TEPCO)

Co se odehrálo v JE Fukušima

Vysvětlení toho, k čemu přesně ve Fukušimě v březnu 2011 došlo, nám poskytne Vladimír Wagner z Ústavu jaderné fyziky AV ČR, který se touto havárií dlouhodobě zabývá:

„Možná nejlépe bude vysvětlit podstatu havárie pomocí srovnání události v Černobylu a Fukušimě. Ve Fukušimě vyvolala havárii největší přírodní katastrofa, se kterou se lidská civilizace setkala. Zemětřesení vyvolalo automatické vypnutí štěpné řetězové reakce. Zde pracovala elektrárna přesně, jak měla. A to bylo to klíčové, co se nezdařilo v Černobylu.

V tom okamžiku klesá uvolňovaný výkon k procentu a níže a je více času na řešení problémů. Ztrátu dodávek elektřiny z vnějších vedení nahradily dieselové agregáty. Tři odstavené bloky se začaly dochlazovat. Intenzivní teplo se totiž uvolňuje i po zastavení štěpné řetězové reakce rozpadem radionuklidů. Vše bylo v pořádku.

Po necelé hodině přišlo cunami, které zalilo areál a také dieselagregáty, které byly bohužel umístěny v suterénu. Přežily některé baterie, ale ty měly hodně omezenou kapacitu. Tři právě odstavené bloky tak postupně ztrácely schopnost chlazení. Teplota palivových souborů stoupala a došlo k odhalení aktivní zóny. To vše trvalo hodiny a dny, během nichž se podařilo provést evakuaci obyvatelstva a připravit se na následující události. Ty byly dány tím, že vysokoteplotním rozkladem vody a také interakcí zirkonia v povlaku palivových článků se produkoval vodík. Reaktory ve Fukušimě, na rozdíl od černobylských, mají kontejnmenty. Ty jsou však malé a neobsahují zařízení na likvidaci vodíku. Opatření proti výbuchu vodíku je tak řešeno vyplněním kontejnmentu dusíkem.

Inspekce bazénu pro skladování paliva, která v roce 2020 proběhla ve druhém bloku za pomoci dálkově řízeného robota. (Zdroj: TEPCO)
Inspekce bazénu pro skladování paliva, která v roce 2020 proběhla ve druhém bloku za pomoci dálkově řízeného robota. (Zdroj: TEPCO)

Pokud se však do reaktoru měla vstřikovat pomocí náhradních prostředků voda, musel se snížit tlak uvnitř způsobený vysokým tlakem páry. Proto se po evakuaci obyvatel z okolí elektrárny ventilačním systémem provedlo odpuštění páry z kontejnmentu. Tím se však vodík dostal do jiných částí budovy a při dostatečné koncentraci a setkání s kyslíkem explodoval. K vodíkovému výbuchu došlo v horní části budovy prvního a třetího bloku. Došlo k němu i v budově čtvrtého bloku, kam se vodík dostal přes společný ventilační systém třetího a čtvrtého bloku. Ve druhém bloku k výbuchu vodíku nedošlo, protože exploze na třetím bloku vytvořila ve stěně bloku díru a zároveň pracovníci vytvořily otvory, které umožnily únik vodíku pryč z budovy a koncentrace potřebná k výbuchu se nevytvořila.

Po ventilaci bloků bylo možné přistoupit ke vstřikování vody do reaktorů a zajistit chlazení. Dalším problémem, který bylo třeba řešit, bylo chlazení bazénů s vyhořelým palivem, které jsou mimo kontejnment. Tam ovšem bylo na řešení mnohem více času. Hlavním problémem byl z tohoto hlediska čtvrtý blok, kde byl reaktor prázdný a veškeré palivové soubory byly v bazénu. Zajištění havarijního chlazení reaktorů a bazénů a dochlazení reaktorů pak nakonec trvalo řadu týdnu i měsíců a stavu „studeného odstavení“ bylo oficiálně dosaženo až v prosinci 2011.“

Vladimír Wagner během vzpomínkové konference na Čestmíra Šimáněho pořádané v Řeži v roce 2019. (Zdroj: Atominfo)
Vladimír Wagner během vzpomínkové konference na Čestmíra Šimáněho pořádané v Řeži v roce 2019. (Zdroj: Atominfo)

Reakce na Fukušimu u stávajících bloků

Světová jaderná komunita na tuto událost reagovala několika způsoby, které měly za cíl zvýšit bezpečnost jaderných elektráren. Docházelo k přehodnocování přístupů v jaderné bezpečnosti a k doplňování nových bezpečnostních systémů.

Vladimír Wagner to vysvětluje: „Zkušenosti z Fukušimy vedly k tomu, že se i u dalších jaderných elektráren začalo uvažovat o možnosti extrémních událostí, které by ji mohly zasáhnout třeba jednou za tisíce let. Pochopitelně to pro vnitrozemské státy nebylo cunami, ale třeba pro Ameriku extrémní tornádo, sucho a rozsáhlé požáry či naopak záplavy. U nás například extrémní sněhová bouře či extrémní vichřice a deště. Stress testy tak kontrolovaly, zda některá z důležitých částí elektrárny nebude při zmíněných událostech poškozena a vyřazena. Posilovala se statika budov, které chrání důležitou infrastrukturu, i chladících věží. Další oblastí bylo testování, jak budou jednotlivé části elektrárny reagovat i na extrémní varianty teroristických útoků.“

Dále stávající i rozestavěné bloky prošly tzv. stress testy, které kontrolovaly bezpečnostní rezervy nad rámec platné legislativy. Konkrétní příklady nových opatření si uvedeme na reaktorech VVER, které jsou provozovány i v Česku.

Jaderná elektrárna Dukovany prošla stress testy v roce 2011 a jejich závěrem podle ČEZu bylo potvrzení skutečnosti, že robustnost elektrárny Dukovany s technologií VVER-440 poskytuje značné rezervy k odvrácení těžkých havárií. I přes vysokou úroveň bezpečnosti provozu a robustnost použité technologie bylo přijato několik opatření pro další zvýšení odolnosti elektrárny. Mezi ně ČEZ řadí doplnění dalších mobilních dieselgenerátorů a mobilních čerpadel, které jsou nezávislé na stávajících systémech bloků, optimalizaci organizace a školení personálu pro řízení extrémních situací a rozšíření kapacity pro likvidaci vodíku během těžkých havárií.

Záložní dieselgenerátor, který byl pro Dukovany pořízen v roce 2014 na základě opatření ze zátěžových testů EU. (Zdroj: ČEZ)
Záložní dieselgenerátor, který byl pro Dukovany pořízen v roce 2014 na základě opatření ze zátěžových testů EU. (Zdroj: ČEZ)

Podobné zátěžové zkoušky proběhly i v elektrárnách VVER v jejich domovské zemi, v Rusku. Byla například posílena připravenost personálu ke zvládání nadprojektových havárií a jaderné elektrárny byly doplněny konkrétními technickými prostředky (mobilní dieselgenerátory a čerpadla).

Zvyšování bezpečnosti nových bloků

„Je pochopitelné, že zmíněné reakce a stress testy proběhly i u nově budovaných elektráren a zaměřily se i na reaktory III. generace. Návrh bloků se nezměnil dramaticky, ale ke změnám došlo, a i ty byly důvodem ke zpožďování zmíněných staveb. Vzhledem k tomu, že tyto elektrárny budou fungovat déle než šedesát let, bylo pečlivé zvážení zkušeností z Fukušimy opravdu nezbytné a užitečné. Spíše než dopady do konstrukce samotných bloků, se opatření projevila do infrastruktury celé elektrárny,“ uvádí Vladimír Wagner.

V Rusku byly v roce 2011, kdy došlo k havárii ve Fukušimě, rozestavěny čtyři bloky VVER-1200 generace III+ a i ty patřily mezi upravované bloky. Například kapacita pasivních systémů pro chlazení reaktoru byla zvýšena z 24 na 72 hodin. Tyto bloky ale měly jinou výchozí pozici než stávající elektrárny.

Vladimír Wagner to vysvětluje: „Nedílnou součástí koncepce reaktorů III. generace je vysoké zvýšení bezpečnostních parametrů. Je tak téměř jisté, že reaktory III. generace by situaci ve Fukušimě ustály. Právě evoluce k vyšší bezpečnosti byla u nich cílem. Takže jejich vysoká odolnost je součástí přirozeného vývoje. Přesto byla u všech jejich typů provedena kontrola a posouzení bezpečnostních parametrů právě z hlediska zkušeností získaných při havárii ve Fukušimě I. A také to přispělo k jejich dalšímu zvýšení.“

Leningradská JE je jedním z příkladů bloků generace III+ typu VVER. (Zdroj: Rosatom)
Leningradská JE je jedním z příkladů bloků generace III+ typu VVER. (Zdroj: Rosatom)

Nové bezpečnější palivo

Dalším důležitým směrem vývoje pofukušimského zodolňování jaderných elektráren je tolerantní palivo. Všechny lehkovodní reaktory, které jsou po celém světě v provozu, používají zirkoniové pokrytí a tablety z oxidu uraničitého. Menší procento bloků má palivo MOX vyrobené přepracováním použitého paliva, ale tablety jsou opět uzavřeny v pokrytí ze slitiny zirkonia. A jak jsme si řekli na začátku, právě rozklad vody na rozpáleném zirkoniu na vodík a kyslík způsobil výbuch reaktorových budov a únik radiace. Proto výrazně vzrostl zájem o tolerantní palivo, které by tomu předcházelo.

„Právě potřeba, a tedy i vývoj, tolerantního paliva je jednou z výzev, kterou podtrhly události ve Fukušimě. Ukázalo se, že velmi vysoké teploty, dokonce i tavení, palivových souborů hrozí. Je tak důležité každé zlepšení odolnosti palivových souborů proti vysokým teplotám, produkci vodíku i úniku štěpných produktů. Proto se takový vývoj zrychlil u řady dodavatelů paliva pro jaderné elektrárny z celého světa.“ uvádí Vladimír Wagner.

Vývoj tolerantního paliva byl iniciován organizací Nuclear Energy Agency spadající pod OECD v roce 2014 a po osmi letech je vidět obrovský pokrok. Různí dodavatelé paliva se vydali různými cestami.

„Mezi ně patří i Rosatom, který nedávno dokončil druhou etapu vývoje tolerantního paliva pro reaktory VVER i pro západní tlakovodní reaktory. Ve výzkumném reaktoru MIR byl nedávno dokončen druhý cyklus ozařovací kampaně palivových proutků pro toto palivo. I v této oblasti je Rosatom na špici světového vývoje a v budoucnu půjde o jednu z důležitých výhod reaktorů typu VVER,“ popisuje vývoj tolerantního paliva pro VVER Vladimír Wagner.

O autorovi

admin

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..