Finsko potřebuje kompletní reformu jaderných zákonů. K tomuto závěru došlo Ministerstvo pro hospodářství a zaměstnanost, ve své zprávě poukazuje na řadu nejednoznačností ve stávající legislativě, rychlé změny, které v současnosti probíhají v jaderném prostředí, na které už nestačí, a nedostatečný základ pro budoucí vývoj. 

jaderná energie - Finská ministerská skupina volá po reformě jaderné legislativy - Ve světě (Loviisa Fortum) 1
Finská jaderná elektrárna Loviisa se dvěma bloky VVER-440. (Zdroj: Fortum)

Ministerstvo loni v říjnu zřídilo speciální pracovní skupinu, která dostala za úkol zjistit, zda jsou potřeba změny ve stávajícím Zákonu o jaderné energetice, a případně jaké. Úředníci měli zevrubně prozkoumat stávající stav a perspektivu vývoje v blízké a vzdálené budoucnosti: jak to vypadá se životním cyklem stávajících jaderných bloků, palivovým cyklem, a rovněž navrhnout možná zlepšení pro legislativu, týkající se ukládání vyhořelého paliva. Skupina svou misi splnila úspěšně a před několika dny dostal ministr hospodářství Mika Lintilä zprávu do svých rukou.

Závěry jsou následující: finská jaderná legislativa je v dobré harmonii s jinými oblastmi finského práva a je stále dostatečné v otázkách jaderné bezpečnosti, ochrany zájmů finské společnosti jako celku, a také splňuje požadavky, které na zemi klade právo mezinárodní. Je ovšem hodně prostoru pro zlepšení, legislativa obsahuje řadu nejasností týkajících se provozu jaderných zařízení a schvalovacích procesů a, mimo jiné, nereflektuje skutečnost, že klíčovými cíli energetické politiky se v poslední době staly, kromě prostého pokrytí spotřeby, také snižování emisí a přizpůsobení se klimatickým změnám. 

Klíčové principy, na kterých Finové chtějí vystavět novou legislativu, jsou: zaprvé, Finsko bude dále usilovat o dodržování všech mezinárodních smluv, dohod, a bude se držet těch nejvyšších standardů při využívání jaderné energie; zadruhé, systém udělování povolení, který v současnosti pokrývá celý životní cyklus jaderných zařízení (vládní rozhodnutí, schvalované parlamentem, stavební povolení, provozní povolení a licence na ukončení provozu a likvidaci jaderného zařízení), se osvědčil jako demokratický, transparentní a efektivní, tyto jeho stránky by tedy měly být zachovány i do budoucna. 

Autoři však nezůstávají u konstatování, že všechno je dobré: navrhují konstruktivní změny schvalovacího procesu – například doporučují na začátek procesu přesunout strategická, větší rozhodnutí, a detailní zkoumání nechat na pozdější fáze. Podle nich to přispěje k větší efektivitě: méně prostojů a problémů vznikajících z čekání na schválení, více průhlednosti a méně procedur, které se překrývají. Udělování povolení k likvidaci jaderných objektů rovněž potřebuje změnu, uvádí zpráva. 

Skupina rovněž požaduje upřesnění všech požadavků a nároků, kladených na bezpečnost a technologickou úroveň jaderných objektů, a to pro každý krok životního cyklu a zvlášť pro každou státní nebo soukromou instituci, která se procesu účastní, včetně dodavatelů a provozovatelů. Volá také po větší úměrnosti mezi rizikem, které ta která etapa či provoz představuje pro personál, životní prostředí a společnost, a velikostí těchto požadavků. 

Ve své zprávě skupina rovněž navrhla úpravy a nové zákony, které mají posloužit jako základ pro provoz malých modulárních jaderných reaktorů.

Podle finského zákona z roku 1987 právě Ministerstvo pro hospodářství a zaměstnanost odpovídá za provoz jaderných zařízení a ukládání jaderného odpadu, spolupracuje s Národním fondem pro zacházení s jaderným odpadem. Ministerstvo zastupuje Finsko v mezinárodních jaderných organizacích. Úřad jaderného dozoru STUK pak má na starosti regulace a inspekce jaderných objektů a funguje jako poradní těleso při schvalování a udělování licencí. Spadá přímo pod autoritu vlády, která kontroluje všechny jaderné objekty včetně uranových dolů, a sestává ze čtyř výborů: jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, obecného výboru a výboru pro obecnou bezpečnost. 

Finsko provozuje čtyři jaderné reaktory, jejichž produkce pokrývá asi 30 % spotřeby země. 

Zdroj: World Nuclear News

O autorovi

admin

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..