Málokterý z českých nadšenců pro jaderné technologie nebo novinářů odolá, aby jméno akciové společnosti ÚJV Řež pečlivě nerozvedl na „Ústav jaderného výzkumu“. Obchodní název na dnešní „ÚJV Řež, a. s.,“ se přitom změnil už v roce 2012 a nešlo o samoúčelnou slovní ekvilibristiku. Změna odráží posun společnosti směrem k aplikaci vědeckých poznatků do zakázek pro komerční zákazníky v konkurenčním prostředí a také rozšíření záběru do dalších oborů.

jaderná energie - casopisczechindustry.cz: ÚJV Řež – na cestě od „výzkumáku“ ke komerčním úspěchům - Zprávy (Výroba radiofarmak v Řeži) 1
Výroba radiofarmak v Řeži (Zdroj: casopisczechindustry.cz)

Jakkoliv jádro a bezpečná energetika zůstávají opěrným bodem servisu pro provozovatele elektráren, investory, státní dozorové orgány a další partnery, své významné místo v produktovém mixu mají, kromě aplikací ionizujícího záření v nukleární medicíně, i další perspektivní oblasti – vodíkové technologie pro dopravu a akumulaci, ekologizace a rozvoj obnovitelných zdrojů nebo pokročilé aplikace materiálového inženýrství. Dnešní ÚJV Řež se, kromě své 65leté historie, prezentuje mezinárodně uznávanými odborníky, technickoinženýrskými a projektovými kapacitami a technologickou infrastrukturou, která je často unikátní nejen v českém, ale i v evropském měřítku.

ÚJV Řež je mateřskou společností a vlastníkem technologické Skupiny ÚJV a členem Skupiny ČEZ.

BEZPEČNOST A EFEKTIVNÍ PALIVOVÝ CYKLUS

Jedním z hlavních úkolů ÚJV Řež zůstává podpora bezpečnosti a spolehlivosti jaderných elektráren typu VVER u nás i ve světě. Z legislativního hlediska jde o průkazy jaderné bezpečnosti při uvádění bloků do provozu, při prodlužování životnosti jaderných zařízení nebo změnách jejich konfigurace.

Z provozního hlediska zajišťuje společnost řadu podpůrných aktivit pro sledování a kontrolu provozních parametrů, vyhodnocování odchylek a rozvoj kontrolních mechanismů.

Jejich výstupem jsou návrhy konkrétních opatření pro posílení jaderné bezpečnosti a spolehlivosti bloků.

Součástí zvyšování bezpečnosti provozu bloků je i modelování těžkých havárií reaktorů, kterými se v ÚJV Řež systematicky zabýváme přes třicet let. Kompetence týmu Těžkých havárií byly v loňském roce ohodnoceny udělením prestižní ceny amerického Institutu pro výzkum elektrické energie (EPRI) za podporu vývoje, úprav a validace výpočtového kódu MAAP5 (Modular Accident Analysis Program) pro reaktory VVER. Provozovatelům bloků VVER-440 a VVER-1000 umožňuje lépe a rychleji navrhovat opatření programu zvládání těžkých havárií.

ÚJV Řež také poskytuje podporu pro licencování paliva pro energetické reaktory a jeho optimalizované využití v aktivní zóně. Ke zvýšení efektivity využití paliva využívá vlastních výpočtových nástrojů pro optimalizaci palivových vsázek a programů pro monitorování aktivní zóny. Pro JE Dukovany byl takto vyvinut software OPTIMAL. Jeho modernizovaná verze se dnes využívá jak v běžném provozu, tak i pro návrhy palivových cyklů pro reaktory VVER-440. Pro reaktory VVER-1000 se používá výpočtový nástroj LPOpt, který je vhodný pro optimalizaci vsázek libovolného typu reaktoru.

ŘÍZENÍ ŽIVOTNOSTI PODPORUJE NÁVRATNOST INVESTIC DO JÁDRA

Obrovské investice do jaderné energetiky se dají zhodnotit jen efektivním dlouhodobým provozem bloků. Řízení životnosti jaderných elektráren představuje komplexní systém péče o složité technologie různých typů. V ÚJV Řež zpracováváme programy pro řízené stárnutí konkrétních komponent a jsme autorem řady mezinárodně certifikovaných programů a metodik. Základnu pro řízení životního cyklu tvoří zkoušky mechanických a strukturních vlastností materiálů, hodnocení jejich degradace v náročných podmínkách, svědečné programy tlakové nádoby reaktorů a kvalifikované inspekční metody a postupy. Na projektech kvalifikace zařízení pro jaderné elektrárny spolupracujeme například s velkým výrobcem kabelů, švédskou Habia Cable, kvalifikaci optických kabelů provádíme pro firmy v Jižní Koreji, Holandsku a v dalších zemích.

jaderná energie - casopisczechindustry.cz: ÚJV Řež – na cestě od „výzkumáku“ ke komerčním úspěchům - Zprávy (TriHyBus při tankování vodíku) 2
TriHyBus při tankování vodíku (Zdroj: casopisczechindustry.cz)

Celý článek najdete zde.

Zdroj: casopisczechindustry.cz

O autorovi

admin

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..