Prověřit schopnost krizových štábů a složek Integrovaného záchranného systému Jihočeského kraje aktivně reagovat a řešit mimořádnou událost v rámci simulované radiační havárie v Jaderné elektrárně Temelín (JETE). To jsou hlavní cíle v rámci cvičení ZÓNA 2019, které se koná od pondělí 10. do středy 12. června. Potvrdila to vedoucí Oddělení krizového řízení Jihočeského kraje Marta Spálenková. Upřesnila, že se tohoto cvičení zúčastní Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru v České republice – v roli řídícího cvičení. Cvičícími budou Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB), Jihočeský kraj, Jaderné elektrárna Temelín, Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje (HZS JčK), Policie České republiky Jihočeského kraje (PČR JčK), Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje (ZZS JčK), Armáda České republiky, města České Budějovice, Písek a Strakonice, Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje (KHS JčK), Krajská veterinární správa pro Jihočeský kraj (KVS JčK) a neziskové organizace.

jaderná energie - mesto-pisek.cz: Simulovaná havárie v JETE prověří krizové štáby - Zprávy (Temelin 1 and 2 CEZ) 1
Jaderná elektrárna Temelín (Zdroj: cez.cz)

„Zejména půjde o prověření postupů řízení a provádění odezvy ze strany JETE, monitorování radiační situace a řešení opatření spojených s ochranou obyvatelstva v okolí JETE a praktický nácvik opatření při vstupu a výstupu ze zóny havarijního plánování a činností při příjmu evakuovaných osob a jejich dočasném ubytování,“ nastínila Spálenková.

V Jihočeském kraji se cvičení Zóna koná již od roku 2002 a letos je to již popáté. „Bude se tentokrát lišit způsobem provedení. Necvičí se řešení radiační havárie podle časového vývoje události, ale úkoly pro krizový štáb kraje budou zadávány formou předem neznámých rozeher. Praktická cvičení, která se uskuteční den před cvičením krizového štábu kraje – tedy v úterý 11. června, jsou samostatná dílčí cvičení v kompetenci cvičících měst České Budějovice, Písek, Strakonice a složek IZS,“ upřesnila Spálenková.

Hned na úvod cvičení budou v pondělí ráno v areálu elektrárny spuštěny sirény. „Půjde o kolísavý tón sirén, který mohou slyšet i lidé v okolí elektrárny. I proto jsme už v minulém týdnu informovali starosty a z okolí elektrárny a uživatele informačního SMS systému,“poznamenal mluvčí elektrárny Marek Sviták. V Temelíně se do cvičení zapojí přibližně tisícovka lidí. „Cvičit bude celá elektrárna. Prověříme si fungování havarijní štábu, proběhne ukrytí zaměstnanců a druhý den do okolí elektrárny vyjede radiační monitorovací skupina, která bude odebírat vzorky životního prostředí,“ představil Sviták průběh cvičení přímo v elektrárně.

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, jako zpracovatel Vnějšího havarijního plánu JE Temelín, cvičením Zóna 2019 prověří několik zásadních činností. Jednou z nich je práce hasičů při vyhlášené evakuaci obyvatel, a to jak konkrétně v jednotlivých přijímacích střediscích, tak také v krizových štábech ORP, Krizovém štábu Jihočeského kraje nebo Štábu HZS Jihočeského kraje, které budou řešit nouzové ubytování evakuovaných. „Prakticky budou jihočeští hasiči také procvičovat ve spolupráci s Policií ČR činnosti při reálném vstupu do simulované nebezpečné oblasti. Další procvičovanou oblastí bude zajištění osobní dozimetrické kontroly pro příslušníky Policie ČR. V neposlední řadě nelze opomenout činnost Operačního a informačního střediska HZS Jihočeského kraje, přes které jsou uskutečňované veškeré komunikační a informační toky mezi elektrárnou, složkami IZS a krizovými štáby,“ upřesnila mluvčí HZS JčK Vendula Matějů.

V rámci cvičení budou policisté Jihočeské policie procvičovat dílčí úkoly. „Ověřovat se bude tok informací mezi jednotlivými složkami a operačními středisky. Dále praktické obsazení a uzavření hranice 13 kilometrů ZHP (zóny havarijního plánování) a to na dvou stanovištích hlídkami Policie ČR a také činnost ve smíšené hlídce Policie ČR a Armády ČR.  Velmi zajímavou částí cvičení bude i dekontaminace výzbroje. Součástí letošních úkolů je také regulace dopravy v příjmových obcích,“ sdělil mluvčí jihočeské policie Jiří Matzner.

V úterý 11. června 2019 od 08:00 h v rámci cvičení ZÓNA 2019 procvičí a prověří svou činnost krizový štáb obce s rozšířenou působností Písek, přijímací středisko a vybrané místo nouzového ubytování ve městě Písku. Cvičit se bude štábní i reálnou formou. „Funkčnost jednotlivých pracovišť jako figuranti prověří studenti Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a příslušníci Policie České republiky. Na celé akci se budou podílet starostka a 1. místostarosta města Písek, úředníci Městského úřadu Písek, členové Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Písek a Semice, členové Oblastního spolku Českého červeného kříže Písek, pracovníci Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje, příslušníci Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje Územního odboru Písek a Policie ČR, strážníci Městské policie Písek, zaměstnanci Sboru Církve bratrské v Písku – Elim a Základní školy T. G. Masaryka a Mateřské školy Písek, za což jim patří velké poděkování,“ sdělil Aleš Kudlák z pracoviště krizového řízení města Písek

Zdroj: Radek Šíma, Krajský úřad Jihočeského kraje, mesto-pisek.cz

O autorovi

admin

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..