Evropská komise dnes přijala strategickou dlouhodobou „prosperující, moderní, konkurenceschopnou vizi neutrální klimatické ekonomiky“ do roku 2050.

jaderná energie - Cílem Evropy je uhlíková neutralita do roku 2050 - Zprávy (EU flag) 1
Ilustrační obrázek vlajky Evropské unie (Zdroj: WNN)

Strategie označovaná jako „Čistá planeta pro všechny“ ukazuje, jakým způsobem může Evropa vést na cestě ke klimatické neutralitě za pomoci „reálných technologických řešení, posilování práv občanů a sjednocováním klíčových činností v oblastech jako jsou průmyslová politika, financování, nebo výzkum,“ informovala komise. Tento přechod může být proveden „při zajištění sociální spravedlnosti“.

Na základě výzvy Evropské rady z března tohoto roku, sdělila komise svou vizi klimaticky neutrální budoucnosti. Při té počítá se všemi politickými stranami Evropské unie. Vize přesně naplňuje dohody zapsané v Pařížské dohodě z roku 2015, tedy udržet vzrůst teplot oproti předindustriální době pod 2 °C a pokračovat v úsilí snížit toto zvýšení pod 1,5 °C.

Komise sdělila, že účelem dlouhodobé strategie „není stanovit cíle, ale vytvořit vizi a smysl pro plánování a inspiraci stejně jako umožnit akcionářům, výzkumníkům, podnikatelům a občanům rozvíjet nový inovativní průmysl, obchody a přidružené pracovní pozice“. Dále dodal: „S vizí, kterou nyní prezentujeme, může Evropská unie informovat ostatní členy, jakým způsobem můžeme dovést planetu k čistému ovzduší a ukázat, že přeměna naší ekonomiky je možná a výhodná.“

Při úsilí stát se klimaticky neutrální ekonomikou sdělila Evropská komise, že bude vyžadována společná práce v sedmi oblastech. Oblastmi jsou: Efektivita energetiky, zavedení obnovitelných zdrojů energie, čistá, bezpečná a propojitelná mobilita, konkurenceschopný průmysl a kruhová ekonomika, infrastruktura a propojení, biohospodářství a přírodní zdroje uhlíku, zachytávání a ukládání uhlíku s cílem řešit nadměrné emise.

Komise dodala, že pozvala Evropskou radu, parlament, výbor regionů a hospodářský a sociální výbor, aby projednali tuto strategii. Dodala, že ministři všech příslušných formací by měli uspořádat rozšířené politické debaty o příspěvku svých politických oblastí k celé vizi ještě před zasedáním Evropské komise v rumunském Sibiu, které se má konat v květnu 2019. Evropská unie by se měla snažit přijmout a předložit ambiciózní strategii rámcové dohody Organizaci Spojených Národů do začátku roku 2020, jak požaduje Pařížská dohoda.

Role jádra

I při spuštění dnešní strategie  bude evropský energetický systém potřebovat dekarbonizaci, sdělil Komisař pro klimatické činnosti a Energetiku, Miguel Arias Cañete.

„Do roku 2050 má být 80 % elektřiny vyráběno pomocí obnovitelných zdrojů energie. Společně s jadernou energií budou tyto zdroje páteří bez uhlíkového energetického systému Evropy.“

128 jaderných energetických reaktorů (s celkovým výkonem 119 GW elektrických), provozovaných ve 14 z 28 členských zemí Evropské unie nyní vyrábějí asi jednu čtvrtinu elektřiny produkované v celé Evropské Unii. Jaderná energetika nyní zajišťuje 53 % evropské bez uhlíkové energie.

Cañete dodal: „S tímto plánem bude Evropa první na světě, kdo bude disponovat hlavně bez uhlíkovou energetikou do roku 2050. Naše strategická vize je výsledkem rozšířených vědeckých a ekonomických analýz, jakož i zpětné vazby od zúčastněných akcionářů a občanů.“

„Příchod neutrálního klimatu je potřebný, možný a v zájmu Evropy. Je potřeba naplnit dlouhodobé teplotní cíle Pařížské dohody. Se stávajícími technologiemi, které mají být nasazeny v nejbližší době, je možné tuto akci provést. V zájmu Evropy je ukončit závislost na importu fosilních paliv a investovat do smysluplných zlepšení každodenních životů Evropanů.“

Program na ochranu životního prostředí Spojených Národů (UNEP) vydal 27. listopadu zprávu sdělující o vzrůstu emisí oxidu uhličitého v roce 2017 po téměř tříletém ustálení emisí.

V jejich zprávě Emissions Gam 2018 UNEP sdělil, že je stále možné udržet globální oteplování pod 2 °C, ale technická proveditelnost snížení rozdílu 1,5 °C se snižuje. Dále bylo dodáno, že pokud se nadměrné vypouštění emisí nesníží do roku 2030, je silně nepravděpodobné dosáhnout 2 °C teplotního cíle, přesto to však stále proveditelné.

Zdroj: WNN

O autorovi

admin

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..