Podobné nabídky těm, které v minulých desetiletích pomohly vývoji technologie obnovitelných zdrojů energií v USA, mohou nyní vést k silné návratnosti investic do zavádění malých modulárních reaktorů (SMR). Tato nová zpráva je nyní připravena k předání americkému ministerstvu energetiky.

jaderná energie - Zkušenosti obnovitelných zdrojů energie mohou pomoci vývoji amerických SMR reaktorů - Zprávy (Investment to support SMR generation DOE) 1
Ilustrativní obrázek (Zdroj: WWN)

Hodnocení federální finanční pomoci v oblasti obchodu s obnovitelnými zdroji energie, bylo připraveno pro kancelář amerického ministerstva energetiky. Toto hodnocení zkoumá finanční podporu ze strany státu, místních a federálních úřadů, které byly vyzvány na pomoc se simulací investic do vývoje sektoru obnovitelných zdrojů energie, jako například větrných a solárních elektráren, dotovaných od roku 2005 do 2015. Toto hodnocení také informuje, kolik SMR reaktorů by mohlo těžit ze stejné vládní podpory.

Stávající trend v oblasti výroby elektrické energie představuje příležitost pro rozvoj SMR reaktorů jako flexibilního, bez uhlíkového zdroje energie, poskytující neustálou dodávku elektrického proudu, a který může být postaven v menším měřítku, než stávající jaderné elektrárny. I přes veškeré jejich výhody musí být překonány všechny problémy jejich komerčního nasazení, shrnuje zpráva. Federální finanční pomoc ve formě příspěvků, daňových půjček a výzkumných grantů (podobně jako v případě předchozích dotací větrných a solárních elektráren) mohou řešit výzvy nasazení SMR.

Aby došlo ke smysluplnému dopadu na komerční zavádění SMR reaktorů, měly by být příspěvky uplatňovány na několik reaktorů SMR v kombinaci se zajištěním poptávky, informuje zpráva. Výstavba 6 GW elektrických v malých jaderných reaktorech do roku 2035 (asi 5 % celkové stavěné kapacity v tomto období) může vyžadovat 15 SMR reaktorů, každý o výkonu 400 MW elektrických. Celkové náklady federální vlády na podporu tohoto počinu by měly činit zhruba 10 miliard dolarů (227 miliard Kč).

Větrné a solární elektrárny přijaly v minulých letech více jak 51 miliard dolarů (1157 miliard Kč)  v rámci dotací, daňových úlev a půjček na výzkum. Díky tomu byl více jak 26 násobně zvýšen instalovaný výkon solárních elektráren a 8 násobně zvýšen výkon větrných elektráren v průběhu tohoto období. Pokud by se stejná finanční pomoc aplikovala na malé modulární reaktory, byla by návratnost těchto investic mnohem silnější, zakončuje zpráva.

Při pohledu na výdaje vztažené na výkon v jednotce cent na kWh je navrhovaná podpora pro SMR reaktory ve prospěch SMR oproti solárním, či větrným elektrárnám, jelikož reaktory SMR mají mnohem vyšší koeficient využití (více jak 92,1 %) a velmi dlouhou životnost.

„Přesněji řečeno, 10 miliard dolarů (227 miliard Kč) v rámci dotací, by činilo v případě SMR reaktorů asi 0,0034 dolaru za kWh (0,077 kč/kWh), zatímco v případě solárních elektráren se jedná o 0,001 dolaru za kWh (0,023 Kč/kWh).“

To znamená, že dotace na jednu kWh dodanou pomocí SMR jsou třikrát vyšší, než dřívější investice do solárních, či větrných elektráren, uvedlo americké ministerstvo energetiky.

Nové kroky

Úspěch federálních finančních nabídek obnovitelným zdrojů, představuje „slibný model“ pro financování vyvíjených projektů, a který by mohl být aplikován na nové inovativní energetické technologie. „Federální výdaje reaktorů SMR mohou mít dopad i při mnohem nižších dotacích, než je 51 miliard dolarů, které byly vynaloženy na solární a větrné elektrárny mezi léty 2005 a 2015.“

Komerční nasazení reaktorů SMR ve Spojených státech bude čelit významné výzvě zahrnující vyvinutí „výrobního ekosystému“ nových technologií. Ještě je potřeba udělat hodně práce pro získání stavebního povolení a vyvinutí výrobních zařízení, nebo zajištění nákladů, které mohou být vyšší, než v případě jiných zdrojů energie, informuje zpráva.

Kromě stávajících federálních finančních podpor pro vývoj reaktorů SMR, jako jsou půjčky, nebo úvěrové záruky, jsou ve zprávě zahrnuty také další kroky, včetně zhodnocení domácího i zahraničního obchodního potenciálu do hloubky. V rámci zprávy se také dále uvádí vytvoření základního popisu obchodního plánu a identifikace potenciálních překážek, které by mohly vyžadovat legislativní činnosti.

Zdroj: WNN

O autorovi

admin

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..