Výzkumy ve třech potenciálních lokalitách Jura Ost, Nördlich Lägern a Zürich Nordost budou pokračovat do třetí a poslední fáze švýcarských výzkumů výběru lokality pro dvě geologická hlubinná úložiště jaderného odpadu, rozhodla Federální vláda.

jaderná energie - Výběr lokality švýcarského hlubinného úložiště se přesunul do konečné fáze - Zprávy (Repository search sites Stage 3 Nagra) 1
Mapa s lokalitami možné výstavby hlubinného úložiště ve Švýcarsku (Zdroj: WNN)

V listopadu 2011 bylo vybráno 6 lokalit, vstupujících do první fáze procesu výběru lokality nejvhodnějšího umístění dvou hlubinných úložišť: Jednoho pro nízkoaktivní a středně aktivní odpad, druhé úložiště je určeno pro vysoce aktivní odpad.

Druhá fáze výběru lokality začala na konci roku 2011 s cílem omezit možné lokality výstavby na dvě lokality pro každé úložiště. Narga v lednu 2015 navrhl, aby se ve třetí a závěrečné fázi výběru uskutečnily testy v lokalitách Zürich Nordost a Jura Ost. Zbylé čtyři lokality, zvažovány během druhé fáze výběru – Südranden, Nördlich Lägern, Jura-Südfuss a Wellenberg – budou v záloze. V prosinci 2016 švýcarský federální inspektorát jaderné bezpečnosti navrhl, aby byla lokalita Nördlich Lägern také brána v úvahu při finálním výběru.

Po dokončení druhé etapy procesu výběru lokality, rozhodla federální vláda 21. listopadu zahrnout lokalitu Nördlich Lägern také do finálního výběru lokality. Lokality Jura-Südfuss, Südranden a Wellenberg zůstanou v záloze.

Tomas Ernst, generální ředitel švýcarského národního úřadu pro radioaktivní odpad (Nagra) sdělil: „Vítáme toto rozhodnutí a jsme připraveni vstoupit do třetí fáze výběru lokality. V lednu příštího roku odstartujeme sérii hlubinných vrtů, které dokončí celkový obrázek o podzemních geologických podmínkách v těchto třech lokalitách.“

Nagra sdělila, že výzkumy hlubinných vrtů se zaměří na tloušťku, propustnost a složení horniny Opalinus Clay, ve které má být úložiště pravděpodobně postaveno.

Při přípravách třetí fáze provedla společnost Nagra trojrozměrné měření seismicity, díky kterému lze odhadnout podzemní stratifikaci spodních vrstev těchto tří regionů. Seismické měření může být porovnáno z ultrazvukového měření. Navíc od března 2018 Nagra provádí měření pomocí takzvaných kvartérních vrtů. Na rozdíl od hlubinných vrtů, které mohou být hluboké jeden až dva kilometry jsou kvartérní vrty hluboké pouze několik desítek, maximálně stovek metrů. Kvartérní vrty pomáhají zjistit, jakým způsobem formovaly ledovce naši krajinu v minulosti, a jak ji asi ovlivní v budoucnosti.

„Na základě celkového pochopení podmínek panujících v podzemí a aspektů spojených s bezpečností úložiště dokážeme v následujících třech až čtyřech letech identifikovat nejvhodnější úložiště pro výstavbu,“ sdělil Ernst. Nagra předpokládá předložení žádosti výstavby zařízení na odstraňování odpadu do roku 2024.

Rozhodnutí o schválení povolení k výstavbě se očekává do roku 2030 a bude podléhat národnímu referendu. Provoz úložiště pro nízko a středně aktivní odpad je plánován do roku 2050, zatímco provoz úložiště vysoce aktivního odpadu se předpokládá o 10 let později.

Zdroj: WNN

O autorovi

admin

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..