Během několika posledních let podniklo Německo kroky, které zničily jeho reputaci jako lídra v oblasti ochrany životního prostředí. Emise v Německu se vyrovnaly ostatním státům Evropy kvůli uzavření jaderných elektráren a jejich nahrazení pomocí uhelných bloků. Nedávno museli v Německu zajít tak daleko, že kvůli těžbě uhlí kácí staleté lesy a bourají vesnice s kostely. Kromě těžby a hyzdění vlastní přírody Německo také vypouští oxidy uhlíku do ovzduší a ten putuje i k jejich sousedům. Píše pro Forbes americký projaderný ekologický aktivista Michael Shellenberger.

 

jaderná energie - Znečištění na vzestupu, bude Evropa odolávat německé špinavé válce s jadernými elektrárnami? - Životní prostředí (MichaelShellenberger 2016T embed 1024) 1
Michael Shellenberg na konferenci TEDSummit2016. (Zdroj TED/Bret Hartman)

Nyní, nehledě na negativní vlivy, které byly zaznamenány, se Německo snaží v duchu své ideologie vyřazovat jaderné elektrárny po celé Evropě. „Německo se rozhodlo vyřadit svou jadernou energetiku,“ uvedl nový německý ministr životního prostředí minulý měsíc před návštěvou Belgie. „Rádi bychom viděli naše zahraniční sousedy ustupovat od jaderné energetiky dle našeho vzoru.“

Toto bylo podáno velmi mírně, ve skutečnosti je nátlak Německa mnohem silnější. Uzavření jaderných elektráren by mělo za následek zvýšení cen elektřiny pro spotřebitele a vyšší zátěž pro životní prostředí a atmosféru země. Německý nátlak má podnět v obavách o zahraniční jaderné elektrárny a hrozí zastavením dodávek jaderného paliva z Německa do jaderných elektráren v Belgii a Francii. Německo tvrdí o jaderných elektrárnách v těchto zemích, že jsou nebezpečné a navrhují změnit smlouvu Euroatomu z roku 1957 ke snížení státní podpory pro jadernou energetiku.

O tom zdali budou mít tyto akce praktický dopad, je možné diskutovat – mnoho elektráren může nakupovat jaderné palivo od jiných dodavatelů. Německo tak vyvíjí tlak na národy, které využívají jadernou energetiku, aby se podřídily jejich návrhům, jakožto největší a nejsilnější zemi v Evropě. Požaduje po nich, aby odstavily jaderné elektrárny společně a přešly k obnovitelným zdrojům energie, i přestože tento krok přináší udržení, či dokonce zvýšení závislosti na fosilních palivech.

Nyní, nezávisle na tlaku Německa, jsou ohroženy i jaderné elektrárny ve Španělsku. Na začátku minulého měsíce španělská ministryně pro „ekologický přechod“, Teresa Riberová, sdělila, že se bude snažit uzavřít tamní jaderné elektrárny. Tento čin jednoduše vysvětlila tím, že „jaderné elektrárny nemají budoucnost“ a „v budoucnu nemá smysl je provozovat“. Dle Teresy Riberové budou jaderné a uhelné elektrárny nahrazeny pomocí větrných a fotovoltaických elektráren.

Ve skutečnosti jsou však všechny zavřené jaderné elektrárny nahrazeny převážně uhelnými, či ropnými zdroji a zdroji spalující zemní plyn, protože sluneční a větrná energie není dostatečně stabilní, aby mohla zásobovat moderní rozvinutou ekonomiku.

jaderná energie - Znečištění na vzestupu, bude Evropa odolávat německé špinavé válce s jadernými elektrárnami? - Životní prostředí (Germany.001) 2
Francie vyrábí 2x více elektřiny z čistých zdrojů než Německo. (Zdroj: Environmentalprogress.org)

Pokud se Němcům podaří úspěšně uzavřít jaderné elektrárny v Belgii, budou vyzbrojeni a připraveni prosadit svou kampaň ve Francii a zbytku Evropy. Výsledkem by bylo provozování fosilních elektráren po dalších několik desetiletí.

Co z toho by si měla vzít k srdci mladá generace, či hlavy států ve Francii, Belgii a Španělsku, je, aby se postavili osvíceným hodnotám vědeckého výzkumu, rozumu a pokroku.

Mohou světoví vědci působící v oblasti změny klimatu a ochrany životního prostředí, kteří naléhají na udržování a rozšiřování jaderných elektráren v Evropě, inspirovat evropské státy k tomu, aby udělaly správnou věc?

Nebo je Evropa odsouzena ke spadnutí do nového temného období špíny a drahé energie, motivovaného nerozumnou anti-vědeckou německou ideologií?

 

Jak protijaderné ideologie posilují obavy?

Místní němečtí politici se snaží zvýšit obavy z toho, co každá větší vědecká obec říká, totiž, že jaderná energetika je nejbezpečnější způsob jak vyrábět elektřinu.

Volený zastupitel města Cáchy, které leží poblíž belgických hranic, nedávno tvrdil, že jeho práce „není panikaření“, i když jeho kancelář zveřejnila fotografie zdeformovaných zvířat, žijících poblíž havarované elektrárny Černobyl. Tuto skutečnost vědci z oblasti vlivu radiace na lidský organismus zásadně popírají.

jaderná energie - Znečištění na vzestupu, bude Evropa odolávat německé špinavé válce s jadernými elektrárnami? - Životní prostředí (KlsfdjE 740) 3
Německý export znečištění životního prostředí. (Zdroj: Twitterový účet Michaela Shellenbergera)

„Drahoušci, stalo se to,“ stojí na plakátě doprovázejícím jeho strašlivý výklad. „Reaktor JE Tihange se roztavil. Tady v Cáchách byl veliký chaos, sirény zněly všude, počítačové sítě spadly… velmi se toho bojím.“

Znepokojivý účinek vedl některé obyvatele města Cáchy vidět riziko, o kterém většina expertů hovoří jako o velmi malém či neexistujícím (například potenciální teroristický útok na jadernou elektrárnu), nebo které nemá vliv na jadernou bezpečnost, jako vodíkové vločky v materiálu reaktorových nádob.

„Tihange v mém životě představuje rozhodující problém,“ sdělil 50 letý otec tří dětí německému novináři. „Někdy strávím celý den přemýšlením o tom, i když vím, že to pro mě není dobré.“ Reportér poznamenal, že „jeho rodinný život byl také poznamenán kvůli časté nepřítomnosti, kdy se účastnil protestních akcí“.

V září minulého roku rozdávali radní v Cáchách jodovou profylaxi obyvatelům, aby tak údajně zabránili požívání radioaktivního jódu a zabránili tak rakovinám štítné žlázy. V praxi tento krok posloužil pouze jako vystrašení místních obyvatel. „Přístup v Cáchách k podávání jodové profylaxe je vysoce nezvyklý,“ poznamenal reportér BBC, „jelikož zde nebyla oznámena žádná mimořádná situace.“

Jediná mimořádná situace nastala v paranoidních hlavách místních radních. Bohužel protijaderná paranoia je nakažlivá. Během následujících několika měsíců se rozšířila do Belgie, kde místní vláda vydala požadavky a také distribuovala jodovou profylaxi.

jaderná energie - Znečištění na vzestupu, bude Evropa odolávat německé špinavé válce s jadernými elektrárnami? - Životní prostředí (Spain.004) 4
Španělskému energetickému mixu bez jaderné energetiky budou dominovat fosilní zdroje. Fosilní paliva, ne obnovitelné zdroje, nahradí španělské jaderné elektrárny. (Zdroj: Environmentalprogress.org)

Vláda souhlasila, že v zásadě jednala nerozumně, když podávala jodovou profylaxi, mluvčí dodal: Distribuce neproběhla v reakci na jakékoliv skutečnou hrozbu a nenaznačuje, že by tato jaderná elektrárna znamenala zvýšené riziko pro Belgii.“

Hnutí Greenpeace minulý podzim zveřejnilo hysterickou zprávu ohledně francouzských a belgických jaderných elektráren. Podle nich jsou „bezpochyby rizikové“ z důvodu potenciálních teroristických útoků a přes toto naléhání nepředložili provozovatelé žádné důkazy o tom, že teroristé nejsou schopni zničit důležité komponenty elektrárny.

 

Zářná Francie nebo temná romance Německa

Jaderná energetika byla kdysi pýchou Francie. Po druhé světové válce, vzhledem k tomu, že během 30 let před touto válkou byla Franice dvakrát napadena Německem, rozhodla se vyrobit jadernou bombu a poté vyvinout také jaderné elektrárny. „Tento úspěch,“ jak prohlásil francouzský prezident v roce 1948, „bude zářit nad Francií“.

Francouzský jaderný program byl více než jen cestou k ochraně před nájezdem Němců. Nedostatečné množství domácích zásob fosilních paliv či velkých řek pro vodní elektrárny, nutily Francii přemýšlet jiným způsobem. Jaderná energetika byla pro tehdejší Francii jedinou cestou jak dosáhnout energetické bezpečnosti a nezávislosti na zahraničních sousedech.

Jak čas utíkal, podpora jaderných elektráren v Evropě, včetně Francie, ustupovala německému romantismu, paranoie a nerozumu. V roce 1954 německý filozof Martin Heidegger vytvořil první a také nejserioznější filozofickou studii proti jaderným elektrárnám a spoléhání se na nespolehlivé obnovitelné zdroje energie jako fotovoltaické a větrné elektrárny. Studie se jmenuje „The Question of Technology“ (Otázka technologie).

Heidegger odsoudil lidstvo za skutečnost, že vidí přírodu pouze jako zdroj energie pro svou spotřebu. Napsal, že používání „moderní technologie… vytváří v přírodě nepřiměřenou poptávku energie, kterou musí dodávat a která může být extrahována a uložena jako taková… Vzduch je nyní používán k získávání dusíku, země k těžbě rudy a ruda k získávání uranu pro jaderné elektrárny.“

Řešení, které navrhl Heidegger, bylo přimět společnost ke snížení nepřiměřených toků energie. „Větrné elektrárny nám nepřináší energii, abychom ji skladovali,“ dodal Heidegger.

Německo se stalo hrozbou pro sebe i ostatní země Evropy, když se jejich nerozumné chování spojilo s německou arogancí. Minulý podzim jsme s mými kolegy vedli rozhovory s desítkami Němců o jejich pohledech na energetiku a životní prostředí. Opustili jsme zemi rozrušení tím, s čím jsme se setkali. Němci, se kterými jsme prováděli rozhovory, byli v naprosté shodě ohledně uzavírání jaderných elektráren, byli dokonce přesvědčeni, že Německo jednoho dne bude schopné stálé produkce elektřiny pouze z obnovitelných zdrojů, ačkoliv reálné příklady prozatím mluví o opaku.

 

Může Evropa odolat Německu?

Ve Španělsku byl protijaderný romantismus výsledkem extrémního levicového hnutí anarchistů a separatistických hnutí. Odpor proti jaderným elektrárnám se na konci 70. let stal tak silným, že Španělsko kompletně zastavilo výstavbu jaderných elektráren, které (kdyby byly dokončeny) by nahradily veškeré uhelné elektrárny.

Nerozumné obavy zůstávají a mohou dokonce růst. Minulý podzim uzavřelo Španělsko jadernou elektrárnu Santa Maria de Garoña v reakci na politické protesty a zvyšující se speciální daně, uvalené na jaderné elektrárny. Výsledek byl předpověditelný.

„Fosilní elektrárny nahradily jadernou elektrárnu,“ napsali vědci zabývající se změnami klimatu v otevřeném dopise, který odeslali 25. června, „fosilní elektrárny vypustí do ovzduší dva miliony tun skleníkových plynů každý rok, což je uhlíkový ekvivalent milionu nových aut na španělských silnicích.“

Je jasné, kdo je klimatický hrdina a kdo darebák. Francie zůstává světovým lídrem v oblasti čisté energie díky svému 75% podílu výroby elektřiny z jaderných elektráren. Přímým opakem Francie je Německo, které se vydalo cestou odstavení jaderných elektráren a jejich nahrazení pomocí obnovitelných zdrojů. Tato akce si vyžádala obnovení provozu fosilních zdrojů a spoléhání se na fosilní paliva, zejména hnědé uhlí, které je nejšpinavější ze všech.

Může německý nátlak, šikana a zvyšující se emise přinutit jejich sousedy a povzbudit vůdce evropských zemí, jako například premiéra Francoise Macrona, aby se tomu postavili a využili své jaderné elektrárny?

Do jisté míry se tomu tak již děje. „Co udělali Němci, když uzavřeli všechny jaderné elektrárny? Zhoršili ekologickou situaci na celém světě, což pro planetu nebylo dobré. Nic podobného neudělám,“ řekl Macron v listopadu 2017.

Bohužel zde však existuje nadále trvající tlak Německa na jeho sousedy. Riziko, že Španělsko uzavře své jaderné elektrárny a Macron bude jádru poskytovat jen vlažnou podporu, ukazuje, že podporovatelé jádra musí dělat mnohem více, aby noví mladí lídři Francie, Belgie a Španělska našli odvahu postavit se nejmocnějšímu a nejnebezpečnějšímu národu Evropy.

Zdroj: Forbes.com

O autorovi

admin

5 Comments

  Tento magor tára nezmysly. Jadrová energia sa odpísala sama. Jednoducho nedokáže byť konkurencie schopná na voľnom trhu s energiami.

   Protože má druhou nejnižší cenu za vyrobenou kW?

   Sám žvaníš z cesty, magore. Jaký volný trh? Volný trh s energiemi odepsali němci tím, že masivně dotují oze nesmysly, takže se dnes žádný nedotovaný zdroj nevyplatí stavět.

  Osobně mám mnohem menší problém z čistě logického hlediska přijmout argumentaci příznivců JE než jejich odpůrců.Je více než časté že fakta předkládaná odpůrci JE mají zcela zjevné mezery a velmi často sklouzávají k hraní na city a panikaření kdy obcházejí rozum posluchačů a útočí na pudovou animální část osobnosti.Z mého pohledu není současná Jaderná energetika dokonalá a ani nemůže být protože ji dělají lidé,ale myslím že patří k současnosti a pomůže nám se dostat k těm lepším zdrojům budoucnosti.Nemám nic proti OZ ale myslím že mohou sehrát pouze minoritní byť nikoli zanedbatelnou roli.A než ty dokonalé zdroje budoucnosti budeme mít JE nám poskytne solidní pevný základ.

  Za vším opět stojí ta všeho schopná Merklovka.
  Asi rok před Fukušimou vyhlašovala Německou energetickou doktrínu – jednoznačnou orientaci Německa na jadernou energeriku.
  Když došlo k havárii ve Fukušimě (kterou někdo chytrej postavil na břehu moře v seismicky aktivní oblasti) tak se soudružka Merklová pružně přizpůsobila hysterii vyvolané ekofanatickými diletanty a otočila ihned o 180°, jen aby se udržela u moci.
  Ve stejném duchu se zachovala o pár roků později když nastartovala uprchlickou katastrofu.
  Je to zrádkyně svého národa a její národ je stádo ovcí, které jde vždy poslušně za svým vůdcem.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..