Kanadský startup StarCore Nuclear Inc. jedná s nigerijskou vládou o výstavbě 23 malých modulárních reaktorů určených pro dodávky elektřiny, tepla a odsolené vody. Tento smělý plán by mohl znamenat průlom malých jaderných reaktorů na světový trh s jadernými technologiemi.

jaderná energie - Přichází průlom v oblasti SMR? - Inovativní reaktory (starcore wallpapers 2500x1440 6 1024) 1
Vizualizace bloku StarCore. (Zdroj: StarCore Nuclear)

 

Národ v nouzi

Nigérie, s níž podle článků ze začátku června jedná společnost StarCore Nuclear, má vážné energetické problémy. Zpráva poradenské společnosti PriceWaterhouse Coopers z roku 2015 uvádí, že přístup k elektřině má méně než polovina nigerijské populace. Země pokrývá velkými elektrárnami svou spotřebu jen z jedné třetiny a zbytek elektřiny vyrobí lokální dieselgenerátory. Zpráva dále uvádí, že energetický mix (tj. elektrárny připojené k přenosové síti) je z drtivé části založen na fosilních palivech. Již několik let se energetická politika Nigérie zaměřuje na rozvoj všech způsobů výroby elektřiny, včetně jádra. Jednou z výhod jaderné energetiky, kterou Nigérie vnímá, je její bezemisnost, avšak jsou zde nesporné překážky, které Nigérie bude muset překonat, aby disponovala významnými zdroji elektřiny v podobě jaderných elektráren.

 

StarCore nabízí řešení na klíč

Pokud by si Nigérie vybrala společnost StarCore Nuclear jako dodavatele jaderného systému, nemusela by nezbytnou jadernou infrastrukturu vybudovat vlastními silami tak jako například Spojené Arabské Emiráty. StarCore Nuclear nabízí vysokoteplotní plynem chlazený reaktorový systém s kulovým ložem. Nejedná se o prostou elektrárnu, ale o systém dodávající kompletní spektrum produktů (elektřina, teplo, voda), který může Nigérie jednoduše připojit ke své přenosové soustavě. Tyto systémy lze totiž vybudovat v podobě malých lokálních sítí, do kterých patří místní domácnosti a průmysl, a není tedy nutné vystavět kvalitní přenosovou soustavu schopnou přenést velký výkon na velkou vzdálenost.

Některé z výhod systému StarCore jsou shrnuty v následujících bodech:

BOO (build-own-operate). Společnost StarCore Nuclear plánuje (tak jak to bylo diskutováno v předchozích potenciálních projektech) postavit, vlastnit i provozovat jadernou elektrárnu plně ve své režii. Stát, ve kterém budou reaktorové systémy budovány, se nemusí starat o provoz elektráren ani o vzdělávání provozního personálu, který poskytne kanadská společnost. Oproti tomu ve Spojených arabských emirátech způsobila příprava personálu zpoždění ve spouštění jaderné elektrárny Barakah. Tento aspekt by mohl pomoci uzavřít smlouvu s Nigérií, protože taková situace nemůže u modelu BOO prakticky nastat.

Mikrosítě nebo národní přenosová síť? Elektrárenské systémy StarCore zvládají flexibilní provoz, neboť jsou projektovány pro sítě, kde budou představovat jediný významný energetický zdroj. Vybudováním většího počtu malých sítí je možné podstatně zjednodušit problémy spojené s vyvažováním rozsáhlé přenosové sítě. Navíc by se tak země vyhnula placení nákladů na vybudování celostátní distribuční infrastruktury.

jaderná energie - Přichází průlom v oblasti SMR? - Inovativní reaktory (starcore wallpapers 2500x1440 7 1024) 2
Vizualizace bloku StarCore. (Zdroj: StarCore Nuclear)

Čistota. Vzhledem k tomu, že po pěti letech provozu by byl celý reaktor včetně paliva demontován a převezen zpět do společnosti StarCore Nuclear, jde o velmi čistý zdroj energie pro rozvojové země. V Nigérii tak nezůstane žádné použité jaderné palivo, o které by se musela starat. Další výhoda tkví v použití vysokoteplotního, heliem chlazeného reaktoru, ve kterém nevzniká radioaktivní tritium a nehrozí tak kontaminace spodních vod. Poslední výhodou tohoto reaktorového systému je možnost jej stavět i na místech, kde nejsou velké zásoby vody. Elektrárna je chlazena nezávislým aktivním systémem, který nepotřebuje velké zásoby chladiva.

V některých odbornících však model BOO vzbuzuje jisté obavy. Protože elektrárnu provozuje dodavatel technologie, dostane od místní vlády pozemek nebo si jej od ní pronajme. Výstavba elektráren je tak podmíněna dohodami s cílovou zemí, ať už jde o elektrárnu určenou primárně pro dodávky elektřiny, tepla nebo vody. A právě tyto dohody umožňují výstavbu elektrárny financovat, respektive umožňují dodavateli splácet úvěry použité pro financování její výstavby. Problémem je to, zda za těchto podmínek bude zajištěno, že regulátor v cílové zemi bude mít dostatečný vliv na provozovatele, aby mohl zajistit jadernou bezpečnost a zabránit možnému zneužití jaderných materiálů. StarCore Nuclear uvádí, že její reaktorový systém je inherentně bezpečný (samovolné odstavení při přehřátí systému způsobeného mimořádnou událostí) a navíc bezpečný z pohledu fyzického zabezpečení a nešíření jaderných materiálů.

 

StarCore není zárukou, ale nadějí

Diskuze, které se objevují v nigerijských médiích, jsou pouze diskuze. Společnost StarCore Nuclear se zatím neblíží k uzavření obchodu, a tak může být předčasné mluvit o důležitém průlomu. Avšak skutečnost, že tak veliká země je ochotna diskutovat o výstavbě malých jaderných reaktorů pro vybudování lokálních elektrických sítí v rozlehlých oblastech, nasvědčuje tomu, že se malé reaktory posunuly od aplikace určené jen pro několik specifických a perfektních míst. Ukazuje se, že vytvoření větší skupiny malých systémů, které nejsou vzájemně propojeny, ale tvoří síť vzájemně nezávislých jednotek, může být nejhospodárnější a nejrychlejší cestou, jak pomocí jaderné energetiky zbavit zemi energetické chudoby.

Zdroj: Ansnuclearcafe.org

O autorovi

admin

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..