Zájem o vysokoškolské studium techniky a přírodních věd má pětina středoškoláků. Největší zájem je o studium na strojních, elektrotechnických a přírodovědeckých fakultách. Průzkum potvrdil, že strojní a IT obory preferují mladí muži, zatímco přírodní vědy spíše dívky. Například o studium matematiky, které celkově uvedlo 13 procent dotázaných, je podstatně větší zájem mezi dívkami (17 %) než mezi chlapci (8 %). Podobné je to se zájmem o studium chemie a fyziky.

jaderná energie - Matematika, fyzika i chemie lákají víc dívek než chlapců - V Česku (beseda 1024) 1
Beseda Energie – budoucnost lidstva. (Zdroj: Hejl Servis)

Podle průzkumu, kterého se letos v dubnu a květnu zúčastnilo více než 800 mladých lidí ve věku 15 až 19 let, se chce studiu technických a přírodovědných předmětů věnovat více než 40 procent studentů a studentek průmyslovek a obchodních akademií, na gymnáziích je to ale jen něco přes sedm procent mladých lidí.

Překvapující je zjištění, že o studium některých oborů, ještě nedávno považovaných za doménu mužů, projevují větší zájem dívky než chlapci. Matematiku například preferuje 17 % děvčat oproti 8 % kluků, v chemii je poměr 12 % dívek ku 3 % chlapců.

Preferovanými vysokými školami jsou přírodovědecká a matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy a strojní a elektrotechnická fakulta Českého vysokého učení technického. Na dalších místech jsou technické fakulty Západočeské univerzita v Plzni, VUT Brno, VŠCHT Praha, Univerzity T. Bati ve Zlíně a brněnské Masarykovy univerzity.

Po skončení vysokoškolského studia by přes 40 procent účastníků průzkumu chtělo pracovat v managementu, čtvrtina má zájem o práci ve vývoji výrobků, technologií a aplikací, ve výrobě vidí svou budoucnost pětina dotázaných a zhruba patnáct ze sta zájemců o exaktní obory by se po vysoké škole chtělo věnovat základnímu výzkumu.

Velký vliv má na mladé lidi při volbě budoucího povolání rodinná tradice a také učitelé. Více než 40 procent mladých lidí, kteří chtějí studovat přírodní a technické vědy, je z rodin, kde některý z rodičů nebo jiných blízkých příbuzných v oboru pracuje. Tři čtvrtiny těchto studentů a studentek se také během středoškolského studia účastní některé ze soutěží podporujících zájem o přírodní vědy a techniku.

Průzkum se uskutečnil v rámci osvětového projektu Energie – budoucnost lidstva, který probíhá na základních a středních školách v celé ČR nepřetržitě od roku 2000. Dosud se jej zúčastnilo přes 230 tisíc mladých lidí. Projekt je součástí programu Svět energie Skupiny ČEZ zaměřeného na podporu zájmu mladých lidí o studium technických a přírodních věd. Zahrnuje i další aktivity, jako např. soutěž Co víš o energetice, podporu matematických a fyzikálních olympiád, Klub Světa energie pro učitele fyziky, nejrůznější stáže pro studenty apod. Skupina ČEZ rozvíjí osvětový program už od roku 1992, což ji mezi českými průmyslovými společnostmi řadí na první místo.

 

Výsledky průzkumu:

Máš zájem o studium přírodovědných a technických oborů?

Průzkumu se zúčastnilo celkem 825 mladých lidí ve věku 15 až 19 let. Uskutečnil se v období od 1. dubna do 15. května 2018 ve 12 středních školách (5 gymnázií, 3 střední průmyslové školy, 2 obchodní akademie a 2 integrované střední školy) v Mostě, Klášterci nad Ohří, Volyni, Lovosicích, Humpolci, Kutné Hoře, Chomutově, Holicích, Plzni a Praze.

Průzkum proběhl v rámci osvětového projektu společnosti ČEZ Energie – budoucnost lidstva, který probíhá na základních a středních školách v celé ČR nepřetržitě od roku 2000 a jehož se dosud zúčastnilo přes 230 tisíc mladých lidí.

Na základní otázku, zda mají po střední škole zájem o studium přírodovědného nebo technického oboru, bylo dotázáno 329 studujících gymnázií, 167 středních průmyslových škol, 189 integrovaných středních škol a 140 obchodních akademií.

Kladně na tuto otázku odpovědělo celkem 177 (88 chlapců a 89 dívek), tedy 21 procent z celkového počtu dotázaných.

Největší zájem o studium přírodních věd a techniky projevili studující obchodních akademií (44%) a středních průmyslových škol (42%). Naopak nejmenší zájem o exaktní vědy je na gymnáziích (7%).

Největší zájem je o studium na strojních a přírodovědeckých fakultách. Jako svou první volbu je označilo shodně 19 procent respondentů, přičemž chlapci preferují strojní obory (39 % ) a dívky přírodovědné (31%). Následuje studium matematiky (13% celkem, 17% dívek a 8% chlapců), elektrotechnika (12% celkem, 6% dívky, 18% chlapci), chemie (8% celkem, 12% dívky, 3% chlapci), stavebnictví a architektura (6% celkem, 3% dívky, 8% chlapci), fyzika (4% celkem, 6% dívky, 3% chlapci), doprava a energetika (2% celkem, 3% dívky, 2% chlapci).

Nejvíce účastníků a účastnic průzkumu by chtělo studovat na fakultách Karlovy univerzity a Českého vysokého učení technického. Na dalších místech jsou Západočeská univerzita v Plzni, VUT Brno, VŠCHT Praha, Univerzita T. Bati ve Zlíně a brněnská Masarykova univerzita.

Studující středních škol také odpovídali, v jaké oblasti zvoleného oboru by nejraději pokračovali. I u této otázky jsou poměrně velké rozdíly v preferencích chlapců a dívek. Jedni i druhé se po absolvování vysoké školy vidí nejraději v managementu: 42% všech dotázaných, u dívek je to ale 56% a u chlapců jen 28%. Vývoji výrobků technologií a aplikací by se nejraději věnovalo celkově 26% dotazovaných, ale preference podle pohlaví jsou opačné: 16% dívek a 36% chlapců. Podobný trend je ve výrobě. V ní by chtělo pracovat 19% respondentů, 9% dívek a 29% chlapců. Nejmenší zájem je o práci v základním výzkumu: celkem 13% a 19% dívek a 7% chlapců.

V otázce, co bude nejvíc ovlivňovat jejich rozhodování při výběru budoucího zaměstnavatele, říkají chlapci i dívky shodně, že to je výše nástupního platu a perspektiva dalšího růstu příjmů. Téměř stejnou váhu ale přičítají možnosti celoživotního uplatnění ve zvoleném oboru. Dalšími důležitými hledisky jsou rozvoj oboru a možnost resp. potřeba celoživotního vzdělávání, stabilita místa výkonu práce (bez nutnosti stěhování), ale zároveň i možnost uplatnění v zahraničí. Nejméně se při volbě zaměstnavatele mladí lidé řídí finanční podporou při studiu, zaměstnaneckými benefity a podporou zaměstnavatele při zajištění bydlení.

Otázky týkající se motivace studujících ukázaly, že velkou roli hraje rodina a také učitelé. Více než 40 procent mladých lidí, kteří chtějí studovat přírodní a technické vědy, je z rodin, kde některý z rodičů nebo jiných blízkých příbuzných v oboru pracuje. Tři čtvrtiny těchto studentů a studentek se také během středoškolského studia účastní některé ze soutěží podporujících zájem o přírodní vědy a techniku. Účast v soutěžích ve školách organizují obvykle učitelé odborných předmětů. Nejvíc, 38% mladých lidí, kteří chtějí studovat tyto obory, se alespoň jednou zúčastnilo matematické olympiády, 18% biologické a po 5% chemické, fyzikální a soutěže středoškolské odborné činnosti.

Zdroj: Tisková zpráva

O autorovi

admin

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..