Bezpečnost, proveditelnost a vliv na životní prostředí. Kritéria pro výběr lokality, kde by mělo vzniknout hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva. Nejen o nich jednala meziresortní pracovní skupina, kterou svolal ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner.

jaderná energie - Čeká nás nový věcný záměr zákona o zapojení obcí do přípravy hlubinného úložiště - Back-end (JDS6826m 9) 1
Ministr obchodu a průmyslu v demisi Tomáš Hüner. (Zdroj: MPO)

Na pracovní setkání pozval také starosty obcí, jichž se daná věc týká. Počet lokalit vytipovaných pro úložiště se má do konce tohoto roku ze stávajících devíti nejdříve snížit na čtyři. Až nakonec v roce 2025 zůstanou lokality dvě: finální a záložní.

Meziresortní skupina měla na základě usnesení vlády České republiky z ledna roku 2017 posoudit a přepracovat věcný záměr zákona o zapojení obcí do procesu výběru lokality hlubinného úložiště pro vysokoaktivní odpady a vyhořelé jaderné palivo. Výše uvedený materiál vypracovala Pracovní skupina pro dialog o hlubinném úložišti. Ta vznikla za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu a v součinnosti s Ministerstvem životního prostředí v listopadu 2010 a jejím cílem bylo přispět k transparentnosti procesu výběru vhodné lokality pro hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva a vysokoaktivních odpadů, a to s respektováním zájmu veřejnosti a posílenou aktivní spoluúčastí dotčených obcí v tomto procesu. Původní návrh věcného záměru zákona byl projednán na Radě vlády pro energetickou a surovinovou bezpečnost již v roce 2016, ta následně doporučila jeho předložení vládě, nicméně legislativní rada vlády navrhla tento materiál zamítnout a přepracovat.

Hlavním motivem pro vypracování věcného záměru zákona bylo posílení role obcí v procesu výběru lokality pro hlubinné úložiště radioaktivních odpadů a jednalo se především o požadavek ze strany občanské společnosti. Pracovní skupina na přípravě věcného záměru zákona intenzivně pracovala po celou dobu svého mandátu a předložený materiál byl výsledkem křehkého kompromisu, který byl akceptován všemi účastníky pracovní skupiny Dialog.

Meziresortní skupina došla k závěru, že stávající návrh věcného záměru zákona nelze přepracovat tak, aby byl v souladu s ústavním pořádkem a zároveň respektoval původní záměr navrženého materiálu. Z těchto důvodu skupina zhodnotila i jiné možnosti zapojení obcí a došla k závěru, že jsou dvě možnosti ,jak posílit postavení obcí. A to buď úpravou horního zákona, či vypracováním zcela nového věcného záměru zákona, který bude mít odlišnou filozofii začlenění obcí.

Po zvážení všech argumentů a možných rizik prezentovaných na mezirezortní expertní skupině se navrhuje, aby vláda pověřila mezirezortní expertní skupinu vypracováním nového věcného záměru zákona o procesu a kritériích výběru lokality hlubinného úložiště vysokoaktivních odpadů s předložením vládě do června 2019.

Zdroj: SÚRAO

O autorovi

admin

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..