Téměř sto účastníků konference Stav plnění Národního akčního plánu rozvoje jaderné energetiky přišlo v pátek 11. května do Senátu, aby si například vyslechli, co doporučí Stálý výbor pro jadernou energetiku vládě v otázce financování nových jaderných bloků a zda očekávaným investorem bude státní nebo polostátní firma. Vedle skromné účasti senátorů a poslanců převážnou část účastníků tvořili zástupci měst, obcí a průmyslu z regionu JE Dukovany. Konferenci uspořádal předseda Senátu Milan Štěch a předseda Energetického Třebíčska Vítězslav Jonáš.

jaderná energie - Energetické Třebíčsko: Konference v Senátu se zaměřila na stav plnění úkolů akčního plánu rozvoje jaderné energetiky - Nové bloky v ČR (211normal 740) 1
Vladimír Měrka, předseda Energoregionu 2020 a starosta Náměště nad Oslavou. (Zdroj: Energetické Třebíčsko)

Minulá vláda nerozhodla o výstavbě, musí rozhodnout vláda současná

Minulá vláda schválila Národní akční plán rozvoje jaderné energetiky, jmenovala zmocněnce pro jadernou energetiku, ustavila Stálý výbor pro jadernou energetiku, ale nepřijala to zásadní stanovisko k výstavbě. Rozhodla jen o krocích v přípravě stavby s tím, že definitivní rozhodnutí vydá až po povolovacích procesech, tj. 2025.  Jenže to je z pohledu regionu nedostatečné a uvádí průmysl, školství a další instituce v nejistotu. Po zkušenostech se zrušeným tendrem na dostavbu Temelína to v žádném případě nedává potřebnou jistotu.

 

Region stále neví, na co se má připravit. Slyšíme jen samé sliby, říká Jonáš

„My z regionu Dukovany dobře víme, že v naších čtyřech blocích vyrábíme 20 % elektrické energie celkové spotřeby v České republice a také dobře víme, že i naše dukovanská elektrárna jednou doslouží. Dnes již nemáme času nazbyt na přípravu a výstavbu náhrady těchto bloků,  ba naopak jsme již ve značném skluzu. Pan ministr Hüner se svými kolegy z ministerstva a členy Stálého výboru pro jadernou energetiku sice připravují komplexní materiál pro červnovou vládu, ale samotné definitivní rozhodnutí vlády o výstavbě může být opět ohroženo,“ řekl v úvodu předseda Energetického Třebíčska.  

 

Postupné kroky v procesu přípravy výstavby

V roce 2015 založila ČEZ pro účely výstavby nových jaderných zdrojů společnosti EDU II a ETE II. Ministerstvo průmyslu a obchodu oslovilo deset zahraničních firem, zájem o výstavbu projevilo šest firem. Vloni v červenci vybral Stálý výbor pro jadernou energetiku z navržených čtrnácti modelů financování  tři. Příští týden tj. 17. května tyto modely a ekonomické analýzy bude rozebírat vládní výbor a podle vládního zmocněnce pro jadernou energetiku Jána Štullera by měli dospět k finálnímu rozhodnutí o modelu financování výstavby nového jaderného zdroje v České republice.  V říjnu 2017 vláda odsouhlasila přípravu opatření na dopravní infrastrukturu pro dopravu nadrozměrných a těžkých komponent nových jaderných zdrojů a zadal úkoly ministerstvům a dalším institucím, aby  zajistili přípravu.  O měsíc později společnost EDU II předložila pro 5. blok v Dukovanech dokumentaci EIA na ministerstvo životního prostředí, tím začala plnohodnotný mezinárodní proces EIA.  Jednání se zahraničními státy je v procesu. Ján Štuller potvrdil, že žádné negativní stanovisko nezaznělo ze Slovenska, Maďarska a Polska. Veřejné projednávání procesu EIA se uskuteční v polovině června v Třebíči.

 

Nové bloky na sebe vydělají, říká ČEZ

Před stavbou JE Temelín zaznívaly argumenty, že se tato elektrárna nikdy nezaplatí. Petr Závodský, ředitel výstavby nových jaderných elektráren v ČEZ, potvrdil, že Temelín je dnes už zaplacený a má před sebou minimálně třicet let provozu. Poukázal na to v souvislosti tím, že i nyní se ozývají obavy o zaplacení nového jaderného zdroje.  Národní akční plán rozvoje jaderné energetiky říká, že vláda má o výstavbě rozhodnout do konce roku 2018. „Jsme tedy ve skluzu,“ zdůraznil Závodský. Na otázku proč stavět jaderné elektrárny reagoval tak, že 50 % bezemisní elektřiny v Evropě je z jádra. „Pokud chce jít Evropa cestou snižování emisí, tak výroba energie z jádra je nenahraditelná.“ Musíme si uvědomit, že v následujících letech dojdou zásoby uhlí. Náhrada výpadku uhlí je možný plynem nebo jádrem. Provoz plynové elektrárny  je však velmi drahý. Závodský také zdůraznil, že díky jádru je Česká republika energeticky soběstačná. A tak by to také mělo být i v budoucnosti.

Pokud má stát dodržet schválenou energetickou koncepci, musí výstavbu realizovat sám, nebo vytvořit podmínky pro podnikatelský subjekt s jasně definovanými podmínkami. Model financování je proto velmi důležitý a všichni ho netrpělivě očekávají.  „Byli jsme snad jediní na světě, kteří šli v případě Temelína cestou veřejné zakázky. Tato forma neumožňuje do projektu nadefinovat zapojení českého průmyslu,“ upozornil Petr Závodský.

jaderná energie - Energetické Třebíčsko: Konference v Senátu se zaměřila na stav plnění úkolů akčního plánu rozvoje jaderné energetiky - Nové bloky v ČR (209normal 740) 2
Vystupující na konferenci v Senátu. (Zdroj: Energetické Třebíčsko)

Podpora jádra v regionu nemusí být trvalá, upozorňují starostové

„Není potřeba připomínat, že převážná část našich občanů pracuje přímo v elektrárně nebo v servisních firmách. V našich obcích poskytujeme pro zaměstnance například ubytování a další zázemí pro provozovny. Občané těchto obcí se mě a ostatních starostů ptají, kdy už konečně bude rozhodnuto o výstavbě? Do kdy budeme mít práci na elektrárně? Mají naše děti jít studovat jaderné a technické obory? Mají se naši živnostníci připravovat na zařizování zázemí pro tisíce pracovníků, kteří rozšíří provozní personál při výstavbě?“ přiblížila přítomným předsedkyně Ekoregionu 5 Petra Jílková. Společně s předsedou Energoregionu 2020 Vladimírem Měrkou apelovali na to, že stejně jako starostové nemohou ve svých obcích odkládat budování kanalizace a chodníků do nekonečna, tak ani Vláda ČR přeci nemůže být takto nerozhodná.

 

Kraj Vysočina i Jaderní veteráni podporují výstavbu nových jaderných bloků

Náměstek hejtmana Kraje Vysočina Pavel Pacal a ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina Zdeněk Kadlec  shodně potvrdili podporu kraje k  výstavbě nových jaderných bloků a seznámili s přípravou realizace nové infrastruktury pro přepravu nadrozměrných nákladů i zvýšených potřeb pro  ostatní dopravu. „Výstavba nových jaderných bloků v Dukovanech je pro Kraj Vysočina velkou příležitostí pro rozvoj. Aby se opravdu začalo stavět, je důležité, aby vláda rozhodla o výstavbě a schválila investorský model,“ dodal Pacal. „Pro výstavbu nových jaderných zdrojů musíme zajistit co nejkvalitnější experty. To bude klást vysoké požadavky na školství a další fáze profesní přípravy,“ uvedl ve svém příspěvku prezident spolku Jaderní veteráni Jiří Marek.

 

Závěr konference:

Přítomní účastníci konference požádali zástupce Senátu PČR, aby se v příslušných výborech i na jednání  pléna zabývali naplňováním úkolů Státní energetické koncepce a  Národního akčního plánu rozvoje jaderné energetiky. Požádali  senátory k přijmutí usnesení, aby Vláda ČR vydala  zásadní stanovisko k plnění energetické bezpečnosti státu, k výstavbě nových jaderných bloků v Dukovanech s termínem vydání stavebního povolení do roku 2025 a termínem spuštění provozu nejpozději v roce 2035.

Zdroj: Energetické Třebíčsko

O autorovi

admin

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..