Na některých svarech hlavního sekundárního okruhu v bloku s designem EPR, který je ve výstavbě v jaderné elektrárně Flamanville nacházející se na severu Francie, byly zjištěny odchylky kvality, oznámila dne 10. dubna společnost EDF. Společnost informovala o tomto zjištění francouzský regulační úřad, ale zatím nestanovila, zda bude spuštění bloku očekávané na konci letošního roku odloženo.

jaderná energie - Zjištění problémů s kvalitou svarů reaktoru EPR v JE Flamanville - Nové bloky ve světě (Flamanville 3 EPR 460 EDF Alexis Morin and Antoine Soubigou) 1
JE Flamanville (zdroj: WNN)

V tlakovodním reaktoru přenášejí parogenerátory teplo vytvořené v aktivní zóně reaktoru z primární chladící smyčky do sekundární smyčky, kde se využívá pro výrobu elektřiny. Sekundární smyčka je uzavřený systém, ve kterém je pára produkována parogenerátorem vedená směrem k turbíně. Po zkondenzování se voda vrací do parogenerátoru.

Společnost EDF uvedla, že první odchylka kvality při svařování hlavního sekundárního okruhu byla zjištěna dne 21. března během počáteční komplexní inspekce, což je regulační požadavek před spuštěním reaktoru. Tato kontrola zahrnuje přezkoumání svarů v primárních a sekundárních okruzích a umožňuje, aby byl počáteční referenční stav elektrárny stanoven předtím, než bude uvedena do provozu.

Každý z těchto svarů byl prohlášen za vyhovující, a to konsorciem dodavatelů zodpovědných za výrobu systému, poznamenala společnost EDF.

Po zjištění odchylek se společnost EDF rozhodla provést dodatečné kontroly 150 dotčených svarů, aby přesně určila, které z nich jsou vystaveny odchylkám kvality. Rovněž nařídila vyhotovit zprávu o příčinách a povaze odchylek – s cílem stanovit potřebné nápravné kroky a metody, které mají být navrženy francouzskému regulačnímu orgánu pro jadernou bezpečnost, úřadu Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN), aby byly splněny bezpečnostní požadavky. Společnost EDF uvedla, že očekává dokončení kontrol a zprávy do konce měsíce května.

Společnost EDF uvedla, že dne 10. dubna oznámila úřadu ASN „významnou událost týkající se zjištění odchylek při kontrole svarů“.

Část hlavního sekundárního okruhu, který směřuje páru z parogenerátoru směrem k turbíně, je již vystaven odchylce od správného uplatňování „vysoce kvalitních“ požadavků, poznamenala společnost EDF. Tato odchylka byla oznámena úřadu ASN dne 22. února.

 „Po současných kontrolách a licenčním procesu ze strany úřadu ASN bude společnost EDF schopna určit, zda projekt vyžaduje úpravu svého časového harmonogramu a svých nákladů,“prohlásila společnost EDF.

Stavební práce na tomto bloku s instalovaným výkonem 1 650 MWe v lokalitě JE Flamanville nacházející se v Normandii započaly v prosinci roku 2007. V této oblasti jsou v provozu již dva reaktory, a to od roku 1986 a 1987. Kopule reaktorové budovy byla umístěna na své místo v červenci 2013 a reaktorová nádoba byla instalována v lednu roku 2014. Původně bylo v plánu, že reaktor zahájí komerční provoz v roce 2013, ale kvůli zpožděním se nyní tato událost očekává koncem letošního roku.

Společnost EDF potvrdila svůj revidovaný plán pro projekt třetího bloku JE Flamanville vypracovaný v září 2015, který očekává zakládání paliva a uvedení tohoto bloku do provozu na konci čtvrtého čtvrtletí roku 2018. Rovněž potvrdila, že náklady na projekt jsou stanoveny na částku 10,5 miliardy eur (podle sazby z roku 2015, s výjimkou prozatímních úroků).

Studené funkční testy – které ověřují těsnost primárního okruhu – začaly ve třetím bloku JE Flamanville dne 18. prosince a byly dokončeny dne 6. ledna. Testování reaktorové budovy pro potvrzení její vzduchotěsnosti bylo dokončeno 3. dubna. Horké funkční testování – jež zahrnuje kontrolu zařízení za podobných teplotních a tlakových podmínek, při kterých bude reaktor provozován – mají být zahájeny v červenci.

Reaktor EPR – první svého druhu – ve finské jaderné elektrárně Olkiluoto se staví od roku 2005 a v jeho datech spuštění proběhlo několik revizí. V říjnu byl termín zahájení pravidelné výroby elektrické energie v tomto bloku opět revidován z konce roku 2018 na květen roku 2019. Třetí blok JE Olkiluoto započal funkční horké testování v prosinci loňského roku.

První blok čínské jaderné elektrárny Tchaj-šan (pinyin: Taishan) typu EPR, který je ve výstavbě od roku 2009, dokončil horké funkční testy a bude prvním reaktorem EPR, jenž vstoupí do provozu. Očekává se, že bud spuštěn později v tomto roce, zatímco druhý blok JE Tchaj-šan ho bude následovat v příštím roce.

Zdroj: World Nuclear News

O autorovi

admin

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..