Podle Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) projevil operátor ghanského výzkumného reaktoru, známého jako GHARR-1, vysoký závazek k bezpečnosti po konverzi jeho aktivní zóny pro využívání paliva s nízko obohaceným uranem namísto paliva s vysoce obohaceným uranem. Agentura také vydala několik doporučení pro ghanskou komisi Ghana Atomic Energy Commission (GAEC) k dalšímu zvýšení bezpečnosti.

jaderná energie - Závazek k bezpečnosti u ghanského výzkumného reaktoru - Ve světě (Ghana research reactor restart 460 CIAE) 1
Ghanský reaktor GHARR-1 (zdroj: WNN)

GHARR-1 je nízkovýkonnový výzkumný reaktor s maximálním tepelným výkonem 30 kW. Jedná se o komerční typ reaktoru MNSR (Miniature Neutron Source Reactor), který byl navržen, vyroben a postaven čínským institutem China Institute of Atomic Energy. Původně využíval z 90,2% palivo s vysoce obohaceným uranem. Tento reaktor je určen pro použití na univerzitách, v nemocnicích a výzkumných ústavech, zejména pro analýzu neutronové aktivace, výrobu krátkodobých radioizotopů, vzdělávání a rozvoj pracovních sil. Reaktor GHARR-1 – který se nachází v institutu National Nuclear Research Institute komise GAEC – byl uveden do provozu v prosinci roku 1994. Používá se především pro analýzu stopových prvků pro průmyslové a zemědělské účely, výzkum, vzdělávání a školení.

V roce 2006 bylo zahájeno úsilí o konverzi Čínou navrženého reaktoru MNSR z využívání paliva s vysoce obohaceným uranem na palivo s nízko obohaceným uranem. Reaktor GHARR-1 byl prvním z pěti takovýchto reaktorů MNSR mimo území Číny, který měl nárok na konverzi a na navrácení paliva do Číny. V rámci projektu týkajícího se Číny a Ghany, stejně jako Spojených států a agentury MAAE – byla aktivní zóna pro vysoce obohacený uran vyjmuta v srpnu roku 2016 z reaktoru a následně byla instalována nová aktivní zóna pro nízko obohacený uran. Tato operace byla dokončena v červenci 2017. Palivo s vysoce obohaceným uranem bylo do Číny vráceno následující měsíc.

Mise Integrated Safety Assessment of Research Reactors (INSARR) agentury MAAE byla vykonána na žádost členského státu agentury MAAE. Jedná se o službu osobního přímého přezkumu, která posuzuje a vyhodnocuje bezpečnost výzkumných reaktorů, a to na základě bezpečnostních norem agentury MAAE.

Pětidenní mise INSARR za účelem posouzení bezpečnosti reaktoru GHARR-1 byla ukončena dne 20. dubna. Čtyřčlenný tým se skládal z expertů z Francie, Jamajky a Spojených států amerických, stejně jako z odborníka z agentury MAAE. Mise se zabývala organizačními a řídícími aspekty, stejně jako technickými oblastmi, které zahrnovaly konverzi aktivní zóny, posouzení bezpečnosti, školení a kvalifikaci provozního personálu, provozní a údržbářské programy, radiační ochranu a havarijní připravenost.

 „Provozovatel výzkumného reaktoru projevuje vysoký závazek k bezpečnosti a implementoval bezpečnostní vylepšení jako součást konverze aktivní zóny reaktoru,“ uvedl vedoucí týmu Deshraju Venkat Rao, vedoucí oddělení jaderné bezpečnosti agentury MAAE. „Je však zapotřebí dalších zlepšení, zejména v oblastech týkajících se organizačních opatření, bezpečnostní dokumentace a bezpečnosti provozu, včetně aspektů radiační ochrany.“

Tým mise předložil komisi GAEC doporučení pro další zlepšení bezpečnosti reaktoru GHARR-1. Tato doporučení zahrnují dokončení revize bezpečnostní a provozní dokumentace reaktoru, která odráží výsledky uvádění reaktoru do provozu po palivové konverzi. Rovněž tým doporučil, aby komise GAEC zlepšila vzdělávací a kvalifikační program pro provozní personál. Dále poznamenal, že komise GAEC by také měla zlepšit schopnost sledovat provozní bezpečnostní parametry za všech podmínek, stejně jako posílit radiační ochranu.

Generální ředitel komise GAEC Shiloh Dede Osae prohlásil: „Oceňujeme nepřetržitou podporu ze strany agentury MAAE, která byla nezbytná pro bezpečnou realizaci činností ohledně konverze. Mise INSARR doporučila organizační a technická opatření k dalšímu posílení bezpečnosti výzkumného reaktoru GHARR-1. Zavázali jsme se k provádění těchto doporučení. Kontinuální bezpečný provoz reaktoru zvýší jeho využití a podpoří výzkum, vzdělávání a školení v oblasti jaderné energie v Ghaně.“

Komise GAEC uvedla, že do roku 2020 požádá o navazující misi INSARR.

Zdroj: World Nuclear News

O autorovi

admin

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..