ÚJD upozorňuje, že pri tak veľkom a komplexnom projekte vznikajú problémy, ktoré nie je možné predvídať, a ktoré môžu mať dopad aj na celkový harmonogram výstavby jadrových blokov.

jaderná energie - vEnergetike: Termíny dostavby Mochoviec asi dodržia. S riadením prác však dozor nie je spokojný. - Nové bloky ve světě (emo liptak 5457 1024) 1
Jaderná elektrárna Mochovce. (Zdroj: Slovenské elektrárne)

Koncom tohto roka by mal tretí blok Atómovej elektrárne Mochovce (EMO) vyrobiť prvé kilowatthodiny elektriny. Jej štvrtý blok o rok neskôr. Slovenské elektrárne, ktoré dostavujú tretí a štvrtý mochovecký jadrový blok, už dlhšie avizujú, že termíny dostavby budú dodržané. Podobné informácie má aj Úrad jadrového dozoru SR (ÚJD), ktorý dozoruje celú dostavbu nových jadrových blokov. „Podľa vyjadrení staviteľa, Slovenské elektrárne neuvažujú so žiadnou časovou rezervou, je to najlepší odhad pri bezproblémovom pokračovaní ukončovacích prác,“ uviedla pre portál vEnergetike.sk hovorkyňa ÚJD Zuzana Hosťovecká. ÚJD však upozorňuje, že pri tak veľkom a komplexnom projekte, ako je výstavba jadrovej elektrárne, zákonite vznikajú problémy, ktoré nie je možné predvídať, a ktoré môžu mať dopad aj na celkový harmonogram výstavby a uvádzania jadrových blokov do prevádzky.

 

Vyskytli sa chyby

Podľa ÚJD je pochopiteľné, že pri tak rozsiahlom projekte sa vyskytli a vyskytujú technické a organizačné problémy, ktoré je potrebné riešiť. Či už sa jedná o nedostatky v preukázaní splnenia zadefinovaných požiadaviek na kvalitu zariadení, alebo aj kolízie jednotlivých dodávok. „Počas výstavby a počas vykonávania funkčných a tlakových skúšok zariadení, systémov a prevádzkových celkov, boli odhalené nedostatky, ktoré sa priebežne odstraňujú. Vzniknuté problémy sa komplexne riešia na komisii poruchových udalostí jadrového zariadenia vo výstavbe, kde sa problémy analyzujú, zistia sa koreňové príčiny a stanovia nápravné opatrenia tak, aby sa daný problém odstránil a neopakoval,“ dodala Hosťovecká.

 

Nespokojný úrad

Kontrolný orgán však nie je spokojný s riadením a koordináciou prác dostavby Mochoviec. „Aj keď dodržiavanie harmonogramu výstavby nie je v kompetencii ÚJD SR, úrad nie je spokojný  s riadením a koordináciou prác. Značná časť nedostatkov zistených na zariadeniach počas funkčných skúšok bola zapríčinená počas montáže a nie včas odhalená pri internej kontrole respektíve pri preberaní zariadenia,“ povedala Hosťovecká.

 

Aktuálne kroky úradu

ÚJD priebežne posudzuje, hodnotí a schvaľuje dokumentáciu predloženú podľa požiadaviek Atómového zákona a vykonáva inšpekcie v rámci svojej právomoci. „Počas súčasného ukončovania montáže technológie, zariadení a dokončovania stavebných úprav objektov, prebiehajú kontroly overovania zhody zhotoveného zariadenia alebo celého systému s projektovou dokumentáciou, čiastkové funkčné a tlakové skúšky zariadení podľa programov funkčného vyskúšania,“ doplnila Hosťovecká. Pozornosť úradu je podľa nej sústredená najmä na zariadenia, ktoré sú významné z pohľadu jadrovej bezpečnosti. „Lokalitní naši inšpektori majú stále pracovisko priamo na stavbe, čím je zabezpečený trvalý dohľad nad kvalitou prác uskutočňovaných počas výstavby,“ dodala Hosťovecká. Popri preberaní systémov tretieho bloku a spoločných častí tretieho a štvrtého bloku sa v súčasnosti činnosť dodávateľov postupne presúva na montážne práce štvrtého bloku.

 

Prerušili konanie

Úrad jadrového dozoru prerušil správne konanie vo veci žiadosti SE o vydanie povolenia na uvádzanie nových jadrových blokov do prevádzky a zároveň stanovil podmienky pre pokračovanie konania. Slovenské elektrárne musia odstrániť presne špecifikované nedostatky z dokumentácie a dokončiť zariadenia tak, aby bola preukázaná technologická pripravenosť elektrárne k plynulému priebehu skúšok spojených s uvádzaním do prevádzky. Palivo do reaktora je možné zaviezť až po úspešnom vykonaní a vyhodnotení skúšok. „Slovenské elektrárne nám postupne doručili upravenú dokumentáciu, nedostatky boli odstránené v požadovanom rozsahu a v stanovenom termíne. V týchto dňoch držiteľ povolenia (Slovenské elektrárne – poz. red.) predkladá úradu na posúdenia protokoly o pripravenosti zariadení uzla čerstvého paliva. Rozhodujúcou podmienkou pre pokračovanie konania bude dosiahnutie pripravenosti tretieho bloku na studenú tlakovú skúšku. Termín pre splnenie tejto podmienky je koniec augusta 2018,“ konštatovala Hosťovecká.

 

Zmeny termínov a rozpčtu

V závere januára bola dostavba tretieho bloku Atómovej elektrárne Mochovce ukončená na 96,2 % a štvrtého bloku na 84,8 %. Po začatí dostavby Mochoviec sa hovorilo o rokoch dostavby 2012, respektíve 2013. Okrem termínov sa viackrát menil aj rozpočet dostavby jadrových blokov. Najnovší rozpočet na dostavbu je vo výške 5,4 miliardy eur. Podľa plánov z roku 2008 si pritom mala dostavba vyžiadať 2,8 miliardy eur.

 

Slovenské elektrárne začali s dostavbou Mochoviec oficiálnym otvorením 3. novembra 2008. Slovenský dominantný výrobca elektrickej energie oficiálne podpísal kontrakty s hlavnými dodávateľmi dostavby Mochoviec, a to s českou spoločnosťou Škoda Jaderné strojírenství, ruskou firmou Atomstrojexport (na dostavbe už nepracuje – pozn. red.), slovenskými podnikmi VUJE, Enseco, Inžinierske stavby Košice (na dostavbe už nepracuje – pozn. red.) a talianskou spoločnosťou Enel Ingegneria & Innovazione začiatkom júna 2009. Nové jadrové bloky v Mochovciach budú mať po ich dokončení inštalovaný výkon po 471 megawattov, čo pokryje asi 13 % z celkovej spotreby elektriny na Slovensku.

Zdroj: vEnergetike.sk

O autorovi

admin

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..