Mise Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) identifikovala oblasti pro zlepšení provozu a údržby u jediného provozovaného výzkumného reaktoru v Uzbekistánu. Tým také řešil specifické provozní problémy, kterým reaktor WWR-SM čelí.

jaderná energie - V rámci mise agentury MAAE se uskutečnil přezkum uzbeckého výzkumného reaktoru - Ve světě (WWR SM 460 INP) 1
Reaktor WWR-SM (zdroj: WNN)

S cílem pomoci členským státům optimalizovat dostupnost, spolehlivost a využívání lidských i finančních zdrojů v celém provozním životním cyklu výzkumných reaktorů vyvinula agentura MAAE přezkumnou službu, kterou nazvala Operational and Maintenance Assessment for Research Reactors (OMARR).

Hodnocení v rámci služby OMARR je k dispozici provozním organizacím ve všech členských státech, které mají výzkumné reaktory ve výstavbě, ve fázi uvádění do provozu nebo v provozu. Přezkumy jsou založeny na principech Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE), mezinárodních standardech a souvisejících technických zprávách. Rovněž přihlížejí k podrobným požadavkům předepsaným v rámci vnitrostátních nebo mezinárodních osvědčených postupů, stejně jako ke speciálním aspektům, a to případ od případu.

Doporučení a případná řešení se týkají položek, jež mají přímý význam pro provoz a údržbu – s hlavním cílem zlepšit výkonnost. Zatímco návrhy by mohly rovněž zvýšit bezpečnost reaktoru, považují se za druhotný, i když pozitivní, výsledek, který se přímo vztahuje k cíli misí Integrated Safety Assessments of Research Reactors.

Agentura MAAE nedávno uskutečnila misi OMARR u výzkumného reaktoru WWR-SM nacházejícím se v Ústavu jaderné fyziky Akademie věd Uzbecké republiky. Tato mise – jež se konala na žádost uzbecké vlády – byla vedena jedním odborníkem z agentury MAAE a třemi mezinárodními odborníky.

„Management reaktoru WWR-SM vyvinul chvályhodné a nepřetržité úsilí ke zlepšení provozní výkonnosti reaktoru a včas rozhodl o provedení tohoto přezkumu,“ řekl vedoucí přezkumného týmu Ram Sharma z agentury MAAE. „Tým důkladně prozkoumal oblasti zjištěné během loňské mise, jež předcházela misi OMARR, a vydal několik doporučení a návrhů,“ doplnil. „Výsledky mise budou přínosem pro zlepšení spolehlivosti a dostupnosti reaktoru pro jeho dlouhodobý provoz a efektivní využívání.“

Jedním z doporučení učiněného v rámci mise je vytvoření a provádění systematického a efektivního programu řízení stárnutí reaktoru a integrovaného systému řízení. Tento pokrok by měl být založen na bezpečnostních normách a pokynech agentury MAAE a měl by být průběžně vyhodnocován a zlepšován, vysvětlil.

„Jedná se o velmi aktuální, užitečnou a důležitou misi,“ prohlásil Bechzod Juldašev, prezident Akademie věd Uzbecké republiky, který reaktor vlastní. „Tato mise nám umožnila podívat se na náš reaktor očima předních světových odborníků.“

Uzbecký výzkumný reaktor WWR zahájil provoz v září 1959 – s tepelným výkonem 2 MWt. V roce 1980 byl výkon reaktoru zvýšen na 10 MWt a stal se známý pod označením WWR-SM. V roce 2008 podpořila agentura MAAE úspěšnou konverzi reaktoru z využívání vysoce obohaceného uranového paliva na palivo s nízko obohaceným uranem. Reaktor byl odstaven v roce 2016 a do provozu se navrátil po rozhodnutí vlády v roce 2017.

Reaktor WWR-SM je využíván především pro výrobu izotopů, ale také se používá k výzkumu v oblasti jaderné fyziky, radiační fyziky, vědy zabývající se ozařováním materiálů, aktivační analýzy a ozařování nerostů.

Agentura MAAE uvedla, že více než deset dalších členských států projevilo zájem o hostování mise OMARR, přičemž již byly naplánovány mise předcházející misi OMAR v Bangladéši a Demokratické republice Kongo později v březnu, respektive v květnu letošního roku.

Zdroj: World Nuclear News

O autorovi

admin

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..