Jedním z nejvíce nepochopených a škodlivých aspektů brexitu je rozhodnutí opustit Euratom. Tento bezdůvodný akt sebepoškozování je pro Spojené království zbytečný, vysvětluje Tim Yeo z organizace New Nuclear Watch Europe.

jaderná energie - Problémy brexatomu - Ve světě (Construction of the nuclear island for the first reactor 1024) 1
Stavební práce v Hinkley Point C na přelomu let 2017 a 2018. (Zdroj: EDF Energy)

Ačkoliv se to ministři vlády Spojeného království zdráhají připustit, právní poradci hovoří jasně: smlouva o Euratomu, která řídí jaderné aktivity, je oddělena od Římské smlouvy, dokumentu o založení Evropské unie. Spojené království by mohlo opustit Evropskou Unii a přitom zůstat členem Euratomu.

Pokud by politici prostudovali následky „brexatomu“ předtím, než jej oznámili v dokumentech z ledna minulého roku, bylo by pravděpodobné, že by váhali. Naneštěstí touha zbavit Spojené království údajně špatné jurisdikce Evropského soudního dvora zamrazila vše dříve. Jakmile bylo oznámeno rozhodnutí o výstupu z Euratomu, bylo zřejmé, že Whitehall není připraven na důsledky takového činu.

Výstup z Euratomu zapříčiní například pozastavení výstavby nových jaderných bloků ve Spojeném království, což oslabí energetické zabezpečení země a ohrozí její schopnost pokračovat ve snižování emisí oxidu uhličitého. Dalším problémem jsou stávající jaderné bloky, jejichž provoz bude po odchodu z Euratomu ohrožen a na kterých jsou závislí dnešní spotřebitelé elektřiny. Nejedná se však pouze o energetické problémy, ale také o dodávky radionuklidů pro lékařská vyšetření a terapii. Radionuklidy nelze vyrábět „do zásoby“, jelikož jejich životnost je dána poločasem rozpadu, který není (a nemůže být dostatečně dlouhý).

Výstup Spojeného království z Euratomu má mnohem vážnější a navíc okamžité důsledky než odchod z EU bez dosažení jakékoliv dohody o budoucnosti vzájemných vztahů. Na světě neexistují pravidla Světové obchodní organizace pro návrat k jadernému průmyslu. Obchod se štěpnými materiály, na kterých je závislá energetika ve Spojeném království, stejně jako s radionuklidy pro zdravotní sužby, se stane nelegální v den výstupu z Euratomu.

V sázce je mnoho. Pokud nebudou uzavřeny dohody s více jak 30 zeměmi do dne odchodu z Euratomu, vyvstanou Spojenému království velké problémy. Vzhledem ke stávající situaci bude dlouhodobě narušena mezinárodně respektovaná role Spojeného království v jaderné energetice a  nebude zaručeno pokračování výzkumných projektů. Postihne to například centrum Culham Centre for Fusion Energy, zabývající se fúzní energetikou, výzkumné ústavy z velké části financované EU a zaměstnávající mnoho pracovníků z evropských zemí. Zahrnuje to i práci univerzit v lukrativním oboru vyřazování jaderných elektráren z provozu, což představuje významné obchodní příležitosti pro britské firmy. Bez záruky pokračujícího volného pohybu pracovníků v jaderném průmyslu, včetně vědců, akademických pracovníků a výzkumných pracovníků, může Spojené království postupně ztrácet své vědomosti a dovednosti v oblasti jaderných technologiích.

Naštěstí vláda s pomocí expertů z jaderného průmyslu začíná velice rychle konat. Jedním z náznaků je rozpočet pro oblast nešíření jaderných materiálů, který je nyní projednáván v parlamentu. Dozornému úřadu to poskytne sílu k provádění stávajících regulačních opatření a zavádění nových. Jedná se však pouze o částečné řešení, jelikož prozatím není známo, jaké vztahy bude mít Spojené království s Euratomem, či jinými významnými jadernými partnery mimo Evropu, jako jsou USA, Kanada či Jižní Korea. Vláda musí také urychleně nahradit veškeré smlouvy, které byly od roku 1973, kdy se Spojené království stalo členem Euratomu, podepsány. Jedná se také o smlouvy s Mezinárodní agenturou pro atomovou energii (MAAE).

Nic z toho není jednoduché, ani rychlé. Úřad pro jaderný dozor nyní rozjíždí největší náborový program za posledních 50 let, aby mohl převzít veškeré odpovědnosti, které jsou nyní řešeny na úrovni Evropské unie. I přes talent Spojeného království bude přilákání a školení nových kvalifikovaných inspektorů vyžadovat čas. Není známo, zda budou připraveni pro práci ve stanoveném termínu, který je naplánovaný na 29. března 2019.

Ačkoliv EU i Spojené království uznávají dohodu o jaderné spolupráci jako prioritní, zdá se, že dosud došlo pouze k malému pokroku. Normativní podmínky, dohodnuté na začátku jednání o výstupu z EU, se zaměřují na 3 hlavní otázky: zákon o odchodu z EU, lidská práva a hranice Severního Irska. Tyto otázky omezují jakýkoliv pokrok v jiných oblastech, jako je například brexatom.

Pomalé vyjednávání nepomohlo. Jednání o budoucí jaderné dohodě je naléhavě nutné, a proto by mělo být dosaženo jaderné dohody mezi EU a Spojeným královstvím velmi rychle, již na začátku 2018. Taková dohoda by uklidnila celé jaderné odvětví a hlavně investory do nových jaderných bloků.    

Čtyři možná východiska

Až jednání začnou, dají se očekávat čtyři možné závěry. Jedna možnost je, že Spojené království zůstane členem Euratomu, druhou možností je přidružené členství (podobně jako Švýcarsko), třetí může být bilaterální dohoda o jaderné spolupráci a poslední možností je dohoda o volném obchodu ušitá na míru jádru.

První dvě možnosti jsou nerealizovatelné v případě, že se Spojené království zcela rozejde s Evropským soudním dvorem. Ze zbývajících by mohly dohody vést k volnému obchodu, což je známé schéma z dohod mezi EU a USA. Avšak pravděpodobně by to vedlo k upuštění od práva na přepracování použitého paliva, dokud nebudou rozšířeny kapacity britského dozorného úřadu.

Nejpravděpodobnějším východiskem je dohoda o volném obchodu ušitá na míru jádru. Bude však vyžadovat minimálně dvouleté přechodné období a nejspíše nedojde k zachování všech výhod členství v Euratomu.

Jakmile dojde k brexatomu, vystoupí z Euratomu jedna z nejdůležitějších zemí a zmizí tak jeden z nejhlasitějších projaderných hlasů v diskuzích na úrovni EU. To je jeden z dalších nevítaných problémů pro všechny, kteří věří v jadernou energetiku jako nedílnou součást energetického mixu členských zemí.

Tyto potíže přichází v době, kdy je nepřátelství vůči jaderné energetice v Evropě znepokojivě rozšířeno a přitom není jasné, jak bude možné splnit emisní cíle dohodnuté na konferenci COP 21 v roce 2015 v Paříži bez podstatných investic do jaderné energetiky.

Referenční scénář Evropské Unie z roku 2016, který modeluje plnění závazků v množství emisí uhlíku v roce 2030, počítá s instalovaným výkonem 110 GWe v jaderných elektrárnách. Dle současných trendů bude v roce 2030 přibližně třetina stávajících evropských jaderných elektráren vyřazena z provozu, což znamená, že bude nutné v příštích 13 letech vystavět jaderné elektrárny o výkonu dalších 34 GWe. Nyní je ve výstavbě pouze 7,5 GWe a dalších 26 GWe je plánováno, ale jejich výstavba není nezaručena.

Příležitost k rozšíření spolupráce

Úspěch jádra závisí na úzké mezinárodní spolupráci. Organizace New Nuclear Watch Europe (NNWE) doufá ve vytvoření většího klubu projaderných zemí zahrnujících i evropské sousedy nad rámec členských zemí EU.

V roce 1957, kdy byla podepsána dohoda o Euratomu, nebyla známa hrozba, kterou představuje vysoká koncentrace oxidu uhličitého ve vzduchu, ani snahy o dekarbonizaci energetiky. Dnes je však doba jiná a jsou potřeba velké investice do nových jaderných elektráren. Proto je třeba převést výzvu, kterou představuje brexatom, na příležitost.

Iniciativa na založení Organisation for Nuclear Cooperation in Europe (ONCE) může být založena na shodě na tom, že je nutné udržovat přísné normy otevřenosti, hospodářské soutěže a bezpečnosti v jaderném průmyslu, ale i na tom, že jaderná energetika je základní součástí evropské reakce na změny klimatu. Organizace by měla zajistit bezpečnou, udržitelnou a dostupnou elektřinu ve prospěch lidstva.

Organizace ONCE může zahrnout mezi své primární cíle bezpečnou dodávku energie z jaderných zdrojů za cenu srovnatelnou s jinými nízkoemisními zdroji energie. Dle názoru organizace NNWE se musí jaderné elektrárny přizpůsobit klesajícím cenám elektřiny z obnovitelných zdrojů energie.

Pokud bude organizace ONCE úspěšná, dokáže kompenzovat problémy, které vznikají v jaderném průmyslu kvůli brexatomu, a vytvořit nové příležitosti pro tento sektor.

Oznámení nové protiuhelné skupiny na konferenci COP23, kterou vede Spojené království a Kanada (silně projaderné země) a podporované Francií ukazuje, že v zemích, které podporují jadernou energetiku, může velmi rychle klesnout podíl uhelných elektráren. Evropská unie a její projaderní sousedé, mezi které bude v blízké době patřit i Spojené království, mohou pomoci hospodářsky rostoucím zemím východní Evropy s jejich přechodem k čisté energetice s jadernou energetikou jako klíčovou součástí.

Potenciální nezvládnutí brexatomu se týká jak Evropské Unie, tak Spojeného království. Ačkoliv, jako ve většině oblastí, škody vyplývající ze špatných dohod, jsou mnohem horší pro Spojené království.

Dokonce i ředitel vítězné kampaně pro vystoupení z EU před referendem z června 2016 kritizoval obhájce brexatomu, z nichž jen velmi málo nyní veřejně vystupuje. Pokud bude uzavřena dohoda starající se o jaderné záležitosti mezi Evropou a bývalým členským státem, může začít budování důvěry a smyslu pro společný cíl, čehož se nám dnes nedostává, ale což je zásadní pro změnu obchodních vztahů ve všech odvětvích průmyslu.

Zdroj: Neimagazine.com

O autorovi

admin

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..