Provozovatel reaktoru s designem EPR, prvního svého druhu, který se blíží ke spuštění ve Finsku, prokázal svůj závazek k bezpečnosti – k tomuto závěru dospěl tým odborníků z Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE). Tým rovněž identifikoval oblasti pro další zlepšení, zatímco společnost Teollisuuden Voima Oyj (TVO) se připravuje na uvedení třetího bloku jaderné elektrárny Olkiluoto do provozu později v letošním roce.

jaderná energie - Agentura MAAE přezkoumala bezpečnost třetího bloku JE Olkiluoto před zahájením jeho provozu - Nové bloky ve světě (Olkiluoto 3 August 2016 460 TVO) 1
Třetí blok JE Olkiluoto (zdroj: WNN)

Tým Pre-Operational Safety Review Team (Pre-OSART) dne 22. března dokončil misi trvající 18 dní pro posouzení provozní bezpečnosti reaktoru s instalovaným výkonem 1 600 MWe v JE Olkiluoto nacházející se na jihozápadním pobřeží Finska. Jedenáctičlenný tým se skládal z odborníků z Belgie, Číny, Francie, Spojeného království, Spojených států, stejně jako z úředníků z agentury MAAE.

Cílem misí Pre-OSART je zlepšení provozní bezpečnosti na základě objektivního hodnocení bezpečnosti za použití bezpečnostních standardů agentury MAAE a v případě potřeby navržením doporučení ke zlepšení. Agentura MAAE uvedla, že takové přezkumy nejsou „regulační kontrolou, ani přezkumem designu nebo náhradou za kompletní posouzení celkového stavu bezpečnosti elektrárny“.

Tento přezkum se týkal oblasti vedení a řízení bezpečnosti; školení a kvalifikace; operací; údržby; technické podpory; provozních zkušeností; radiační ochrany; chemie; havarijní připravenosti a odezvy; havarijního managementu; a uvádění do provozu.

Tým mise Pre-OSART identifikoval řadu osvědčených postupů v třetím bloku JE Olkiluoto, které budou sdíleny s jaderným průmyslem po celém světě. Patří mezi ně vývoj a zavádění „účinného systému pro zlepšení znalostí a dovedností zaměstnanců“ jaderné elektrárny. Elektrárna dále vyvinula a ověřila jedinečnou metodu pro analýzu nerozpustných pevných látek pomocí mikroskopu, zobrazovacího softwaru a digitální kamery. Společnost TVO rovněž zavedla systém pro systematické hodnocení kultury jaderné bezpečnosti v organizaci dodavatelů pro elektrárnu během fází výstavby a uvádění do provozu.

Tato mise učinila i několik doporučení pro zlepšení provozní bezpečnosti ve třetím bloku JE Olkiluoto, včetně nastavení řízení elektrárny na „odpovídající očekávání, jeho sdělení zaměstnancům a jeho posílení v terénu“. Tým také navrhl, aby elektrárna zlepšila realizaci svého programu vylučování cizích materiálů, jehož cílem je zabránit případným škodám způsobeným zavlečením zbytků, nečistot, úlomků a dalších látek. Kromě toho tým uvedl, že by měla být posílena ochrana proti požáru a preventivní opatření v elektrárně.

Vedoucí týmu Yury Martynenko, vedoucí pracovník pro jadernou bezpečnost v sekci provozní bezpečnosti agentury MAAE, prohlásil: „Výstavba rozsáhlé, moderní jaderné elektrárny navržené na 60 let provozu vyžaduje, aby vedoucí představitelé přijali trvalý závazek k jaderné bezpečnosti na všech úrovních organizace. Tým Pre-OSART zaznamenal tento závazek a byl schopen nabídnout praktické způsoby, jak jej zlepšit.“

Tým mise předložil vedení elektrárny návrh zprávy o svých zjištěních. Vedení společně s finským jaderným regulátorem bude mít možnost vyjádřit se k této zprávě, jejíž finální verze bude předložena finské vládě do tří měsíců.

Navazující mise jsou standardními součástmi programu OSART a jsou typicky prováděny v průběhu dvou let od počáteční mise. Vedení třetího bloku JE Olkiluoto uvedlo, že se bude zabývat oblastmi určenými pro zlepšení prostřednictvím mise Pre-OSART a požádalo o navazující misi OSART přibližně za 18 měsíců.

Marjo Mustonen, senior viceprezident pro výrobu ve společnosti TVO, uvedl: „Mise Pre-OSART poskytuje skvělou příležitost, aby do JE Olkiluoto přišli mezinárodní špičkoví odborníci, kteří provedou nezávislé hodnocení bezpečnosti naší nové elektrárny. V návaznosti na princip neustálého zlepšování přijmeme návrhy na rozvoj jako výsledek tohoto procesu v našem provozu.“

Poslední časový harmonogram očekává připojení třetího bloku JE Olkiluoto k rozvodné síti v prosinci letošního roku, přičemž k zahájení pravidelné výroby elektřiny by mělo dojít v květnu roku 2019. Program spouštění tohoto bloku očekává, že mezi těmito daty vyrobí 2-4 TWh elektřiny, a to při různých úrovních výkonu.

V březnu roku 2017 tým z agentury MAAE dokončil misi OSART u obou provozovaných varných reaktorů s instalovaným výkonem 880 MWe v jaderné elektrárně Olkiluoto. Tento tým dospěl k závěru, že společnost TVO prokázala silný závazek v oblasti bezpečnosti, a poznamenal angažovanost vedení elektrárny k neustálému zlepšování řízení elektrárny, motivace a blaha zaměstnanců.

Zdroj: World Nuclear News

O autorovi

admin

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..