Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) vyvíjí úsilí o rozšíření mezinárodní spolupráce při vývoji a projektování malých a středně velkých modulárních reaktorů (SMR), které se řadí mezi nejslibnější nově vznikající jaderné technologie.

jaderná energie - MAAE rozšiřuje spolupráci na vývoji malých a středně velkých modulárních reaktorů - Inovativní reaktory (smriconpicture) 1

Významnou výhodou systémů SMR je možnost využívat dílů vyrobených v továrnách a tím snížit potřebnou dobu výstavby. Díky tomu bude výstavba elektrárny se SMR reaktory mnohem flexibilnější a ekonomičtější, než výstavba velkých elektrárenských celků. „Nyní je celosvětově ve vývoji přibližně 50 konceptů modulárních reaktorů s rozdílnou úrovní pokroku a MAAE zformovala Technical Working Group (TWG), aby vedla aktivity malých modulárních reaktorů a zajistila fórum pro členské státy ke sdílení informací a vědomostí,“ informoval zástupce generálního ředitele MAAE Michail Čudakov.

„Inovativní řešení jsou velmi důležitá k tomu, aby jaderná energetika hrála klíčovou roli při snižování podílu uhelných elektráren na energetickém mixu,“ dodal Chudakov 15. února na konferenci Malé jaderné reaktory v Praze. „Mnoho členských států, které provozují, či uvažují o využívání jaderných technologií, má velký zájem na rozvoji a rozšíření malých modulárních reaktorů.“

Celosvětový zájem o SMR reaktory vzrůstá. SMR mají potenciál naplnit potřeby široké škály uživatelů a stát se tak možným řešením výměny stárnoucích fosilních elektráren. Také disponují vylepšenými bezpečnostními prvky a některé modely jsou vhodné pro neelektrická využití, jako například výroba procesního tepla, odsolování mořské vody či termická výroba vodíku. Pro méně vyspělé regiony jsou SMR možností jak relativně jednoduše zavést jadernou infrastrukturu do vývoje země a zkombinovat tak obnovitelné zdroje s jadernými.

První tři provozované pokročilé modulární reaktory jsou očekávány v Argentině, Číně a Rusku mezi léty 2018 a 2020. Vývoj SMR reaktorů je ve velmi pokročilém stádiu v dalších 12 státech.

Setkání TWG, skládající se z přibližně 20 členských států mezinárodní agentury a mezinárodních organizací, se poprvé uskuteční 23. – 26. dubna v centrále mezinárodní agentury ve Vídni.

Modulární reaktory jsou jednou z nových služeb, rozšiřující možnosti poskytování poradentství mezinárodní agentury členským státům v oblasti jaderných technologií. Služby zahrnují počítačové simulace, programy pro výcvik a vzdělávání personálu a metodiku s počítačovým vybavením pro porovnání rozdílných SMR návrhů. Součástí služeb je také fórum modulárních reaktorů pro státní dozorné orgány.

Fórum bylo zřízeno v roce 2015 a umožňuje komunikaci mezi členskými státy a ostatními zajímajícími se stranami, také sdílení vědomostí a zkušeností mezi dozornými orgány. Fórum zvyšuje bezpečnost modulárních reaktorů prostřednictvím identifikace a řešení problémů, které mohou mít dozorné orgány z více zemí. Tak jsou vymyšlena robustní a důkladná řešení vycházející ze zkušeností všech států.

V reakci na žádost evropských členských států mezinárodní agentura spustila projekt budování regionálních center pro kvalifikování personálu a rozhodování ohledně výstavby SMR. Centra budou také poskytovat technická posouzení komerčně dostupných projektů. Dvouletý projekt usiluje o uspokojení rostoucích poptávek po flexibilních zdrojích elektrické energie, neprodukujících skleníkové plyny. První setkání členů se bude konat 13. – 15. března ve Vídni.

Urychlené nasazení modulárních reaktorů čelí nemalým výzvám, zejména je třeba vyvinout legislativní rámec dozorného orgánu, nové výpočetní kódy, vyhlášky a zaškolit dodavatelské firmy a obslužný personál. Velkou výhodou SMR reaktorů jsou nižší náklady na výstavbu, než u velkých výkonných bloků, ačkoliv jednotkové náklady výroby elektřiny budou pravděpodobně vyšší. Konkurence SMR reaktorů musí být posuzována na základě porovnávání s alternativními zdroji energie a jejich význam by měla vyzdvihnout ekonomická stránka menších projektů. Detailní technické informace o právě stavěných projektech, či navrhovaných projektech jsou k dispozici na stránkách systémů pokročilých reaktorů mezinárodní agentury.

„Reálně bychom mohli očekávat první komerční SMR reaktory mezi léty 2025 a 2030,“ sdělil Hadid Subki, vědecký asistent fóra TWG a týmu technického vývoje SMR v mezinárodní agentuře. „Věříme, že nový technický tým pomůže rozvíjet pokročilé technologie SMR reaktorů a bude řídit agenturu v oblasti SMR reaktorů prostřednictvím programů a projektů,“ dodal.

Zdroj: Iaea.org

O autorovi

admin

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..