Jaderná elektrárna Millstone společnosti Dominion je nezbytná pro americký stát Connecticut i pro region New England, a to jak pro palivovou bezpečnost, tak pro splnění emisních cílů, zjistily státní regulační orgány. Komisaři zjistili, že finanční životaschopnost elektrárny by mohla být ohrožena, zároveň ale dodali, že společnost Dominion dosud nepředložila ověřitelné důkazy, které by tuto skutečnost dokázaly.

jaderná energie - JE Millstone je nezbytná pro stát Connecticut, tvrdí regulátoři - Ve světě (Millstone 460) 1
JE Millstone (zdroj: WNN)

Ministerstvo energetiky a ochrany životního prostředí v americkém státu Connecticutu (Department of Energy and Environmental Protection – DEEP) a jeho úřad pro regulaci veřejných služeb (Public Utilities Regulatory Authority – PURA) dne 2. února vydaly svoji závěrečnou zprávu o současném stavu a předpokládané budoucí životaschopnosti dvoublokové elektrárny – jak to vyžaduje nařízení vydané guvernérem státu Dannellem Malloyem z července roku 2017. Poradenská společnost působící v oblasti řízení energetických zdrojů – Levitan & Associates, Inc (LAI) – sídlící v Bostonu, byla jmenována pro vyhodnocení finanční vyhlídek elektrárny a pro odhadnutí dopadu na daňové poplatníky ve státě Connecticutu a na státní ekonomiku jako celkovou, pokud by měla být elektrárna trvale odstavena.

Zatímco hodnocení společnosti LAI zjistilo, že JE Millstone pravděpodobně zůstane ekonomicky životaschopná za očekávaných tržních podmínek do roku 2035, ministerstvo DEEP a úřad PURA poznamenaly, že současný a předpokládaný stav jaderné elektrárny závisí na příjmech z trhu s energií a na provozních nákladech této elektrárny.

 „Pár klíčových vstupních nákladů významně ovlivňuje tento výsledek a další ověřené a auditované finanční dokumenty od společnosti Dominion mohou prokázat, že jaderná elektrárna Millstone je ohrožena,“ uvedli regulátoři.

Hypotetické odstavení JE Millstone s výrobní kapacitou 2200 MWe by mělo „významné negativní dopady“ na elektrickou síť regionu – co se týká palivové rozmanitosti, energetické bezpečnosti a spolehlivosti sítě, uvádí zpráva. Ačkoli ztráta elektrárny by nutně nevyvolala potřebu nové kapacity ve státě Connecticutu, region New England by novou kapacitu již potřeboval. Náhradní kapacita získaná prostřednictvím trhu organizace ISO New England by byla pravděpodobně přes zemní plyn. Podle zprávy by to vedlo ke snížení bezpečnosti a spolehlivost systému, a to kvůli „nadměrné závislosti“ na zemním plynu.

Podle správy by trvalé odstavení jaderné elektrárny Millstone vedlo ke zvýšení emisí oxidu uhličitého o 25 % v celém energetickém sektoru v regionu New England. Nahrazení celkové produkce této elektrárny novými zdroji s nulovými emisemi uhlíku by daňové poplatníky státu Connecticut vyšla na částku asi 5,5 miliardy dolarů.

Zpráva rovněž poznamenala, že ačkoliv mohou být použity mechanismy zahrnující dlouhodobé smlouvy o nákupu elektřiny a kredity pro zdroje s nulovými uhlíkovými emisemi (zero emissions credit – ZEC) za účelem zajištění stability příjmů pro nové i existující zdroje s nulovými emisemi, v současné době však neexistují žádné mechanismy pro zachování JE Millstone a pro regionální přidělování nákladů. Rovněž poukázala na rozhodnutí americké regulační komise Federal Energy Regulatory Commission z měsíce ledna o ukončení řízení o navržené tvorbě pravidel, která by vyžadovala, aby region kompenzoval jaderné zařízení mimo jiné na základě nákladů na službu.

Mezitím organizace ISO New England nedávno vydala studii o bezpečnosti paliv, která předpovídá, že v regionu bude docházet k výpadkům, pokud nebude JE Millstone v budoucích zimách k dispozici, což zdůrazňuje regionální závislost na této elektrárně.

 „Vzhledem k absenci účinných regionálních mechanismů dospěly ministerstvo DEEP a úřad PURA k závěru, že zadávání veřejných zakázek v rámci zákona June Special Session Public Act 17-3 by mělo pokračovat – s určitými podmínkami, které zajistí, že státní daňoví poplatníci budou chráněni před placením vyšších tržních nákladů za zdroje, které jsou ohrožené trvalým odstavením,“ uzavírá zpráva.

Oba regulační orgány budou i nadále hledat regionálně integrované a tržně harmonizované mechanismy, včetně kreditů ZEC, aby zajistily, že náklady spojené s jakýmikoli dlouhodobými opatřeními potřebnými k udržení „klíčových jaderných zařízení“ budou sdíleny „vhodně s regionem, který z nich získává přínosy.“

V rámci současného procesu zadávání veřejných zakázek jsou nové výrobní zdroje „oceněny“ na základě jak cenových, tak necenových kritérií – včetně dopadů na spolehlivost elektrického systému; příspěvku k místním požadavkům na kapacitu; příspěvku k plnění požadavků na ochranu ovzduší; rozmanitosti paliv; a příspěvku na další cíle státní politiky. Stávající výrobní zdroje – jako je jaderná elektrárna Millstone – jsou oceněny pouze podle ceny. Zpráva doporučuje další krok v procesu zadávání veřejných zakázek, aby bylo možné vyhodnotit způsobilé existující zdroje s nulovými emisemi uhlíku jinými atributy než cenami, pokud mohou regulátorům poskytnout „důvěryhodné důkazy“ o tom, že jsou vystaveny riziku předčasného odstavení.

 „Společnost Dominion dosud nezveřejnila ověřitelné údaje týkající se finančního zdraví JE Millstone,“ řekl komisař z ministerstva DEEP Robert Klee. „Avšak stát Connecticut i region nadále potřebují jadernou elektrárnu Millstone pro své kritické přínosy pro bezpečnost paliv – jak dokazuje nedávná studie o bezpečnosti paliv organizace ISO New England, stejně jako splnění našich cílů ve snižování emisí skleníkových plynů. Domníváme se, že tyto pobídkové možnosti mají potenciál uspokojit potřeby místního regionu,“ dodal.

Paul Koonce, generální ředitel skupiny Dominion Energy Generation Group, poděkoval ministerstvu DEEP a úřadu PURA za jejich práci na hodnocení i za jejich konečný závěr o zadávání veřejných zakázek na nové a stávající elektrárny s nulovými uhlíkovými emisemi.

 „Konečné zhodnocení je jasné. JE Millstone je životně důležitá pro stát Connecticut pro levnější, čistší a spolehlivější energetické cíle i pro agresivní uhlíkové cíle. Společnost Dominion Energy se zavázala pokračovat ve spolupráci se státními energetickými představiteli, aby těchto cílů dosáhla,“ uvedl generální ředitel.

Zdroj: World Nuclear News

O autorovi

admin

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..