Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) zahájila novou službu přímého přezkumu, aby pomohla členským státům při rozvoji infrastruktury pro jaderné výzkumné reaktory. Minulý týden byla v Nigerii provedena první mise s názvem Integrated Nuclear Infrastructure Review for Research Reactors (INIR-RR).

jaderná energie - Agentura MAAE pomáhá Nigérii při plánování nového výzkumného reaktoru - Ve světě (International Atomic Energy Agency iaea) 1
Logo MAAE (zdroj: Energy Mix Report)

Podle agentury MAAE vyžaduje provoz výzkumného reaktoru vnitrostátní infrastrukturu – včetně právního a regulačního rámce – pro zajištění plnění vnitrostátních i mezinárodních závazků při jeho plánování, projektování, výstavbě, provozu a vyřazování z provozu.

Mise INIR-RR vychází ze služby „Milestones Approach“ agentury MAAE, která poskytuje pokyny pro přípravu projektu výzkumného reaktoru tím, že řeší 19 otázek od jaderné bezpečnosti až po palivový cyklus, nakládání s odpadem, finanční zdroje a financování.

 „Přezkum INIR-RR pomáhá členským státům identifikovat a řešit nedostatky v rozvoji infrastruktury v souladu s mezinárodními osvědčenými postupy a platnými bezpečnostními standardy i pokyny agentury MAAE“, uvedla agentura se sídlem ve Vídni.

Andrea Borio di Tigliole, vedoucí sekce pro výzkumné reaktory v oddělení jaderné energetiky agentury MAAE, uvedl: „Zatímco dříve agentura MAAE vykonávala poradní mise na podporu členských států při realizaci programů pro výzkumné reaktory, přezkum INIR-RR nabídne strukturovanější a systematičtější pomoc při posuzování a dalším rozvoji vnitrostátní infrastruktury.“

První přezkumná mise INIR-RR byla provedena minulý týden v Nigérii na pozvání vlády, která plánuje vybudovat druhý výzkumný reaktor v zemi.

Pětidenní mise byla provedena odděleními jaderné energetiky, jaderné bezpečnosti a zabezpečení a oddělením jaderné vědy agentury MAAE a byla realizována jako součást programu technické spolupráce agentury MAAE. Přezkumný tým, vedený Boriem, se skládal ze dvou expertů z Argentiny a Jižní Koreje, stejně jako ze čtyř členů personálu agentury MAAE.

Tým dospěl k závěru, že Nigérie dosahuje „výrazného pokroku“ v posilování infrastruktury pro nový výzkumný reaktor, který by měl zahájit provoz v roce 2025. Tým také učinil doporučení a návrhy zaměřené na pomoc Nigérii při rozvoji infrastruktury, včetně finalizace posuzování nákladů a strategie financování a dokončení plánu rozvoje lidských zdrojů. Dále tým ocenil osvědčené postupy Nigérie při efektivním využívání zdrojů v rámci národních organizací zapojených do projektu.

Simon Mallam, předseda nigerijské komise Nigerian Atomic Energy Commission, prohlásil: „Věříme, že tento přezkum poslouží jak Nigérii, tak k pokračování v plánech výstavby nového výzkumného reaktoru, který poskytne důležité zdroje pro zdravotní péči, průmysl, zemědělství a budování lidských kapacit v příštích desetiletích.“

První výzkumný reaktor v Nigérii – čínský reaktor Miniature Neutron Source Reactor s instalovaným výkonem 30 kW, podobný reaktorům, které jsou provozovány v Číně, Ghaně, Íránu a Sýrii – byl v roce 2004 uveden do provozu na univerzitě Ahmadu Bello University. Tento reaktor slouží pro analýzu materiálů a školení. Agentura MAAE pomáhá s přeměnou tohoto reaktoru pro využívání paliva s nízko obohaceným uranem (low-enriched uranium – LEU) a s navrácením ozářeného paliva s vysoce obohaceným uranem (high-enriched uranium – HEU) zpět do Číny.

Nový, výkonnější výzkumný reaktor bude používat palivo LEU a bude využíván k výrobě radioizotopů pro diagnostiku a léčbu rakoviny, průmyslové aplikace a rozvíjení dovedností a kompetencí, neboť země prosazuje plány na zavedení jaderné energie.

Nigérie je členem agentury MAAE od roku 1964. Tváří v tvář rychle rostoucí poptávce po elektrické energii federální vláda v roce 2007 schválila technický rámec pro jaderný program.

Nigérie usilovala o podporu agentury MAAE, aby do roku 2025 vypracovala plány až pro 4 000 MWe jaderné kapacity. Podpora agentury MAAE zahrnovala v roce 2015 dvě mise do Nigérie, v nichž bylo zjištěno, že národní havarijní připravenost a reakční rámec jsou v souladu s bezpečnostními standardy agentury MAAE. Desetidenní přezkumná mise v rámci služby Integrated Regulatory Review Service agentury MAAE v minulém roce popsala jaderný regulační orgán této země – nigerijský úřad Nigerian Nuclear Regulatory Authority – jako „oddaný“ regulační orgán, který pracuje na neustálém zlepšování jaderné a radiační bezpečnosti.

Zdroj: World Nuclear News

O autorovi

admin

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..