Švédský regulační úřad Swedish Radiation Safety Authority (Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM) dne 23. ledna předložil vládě kladné stanovisko k žádosti společnosti Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) ohledně vybudování úložiště použitého jaderného paliva – společně se zařízením pro zapouzdření paliva před jeho uložením. Soud Land and Environment Court sídlící ve Stockholmu si však vyžádal další dokumentaci o měděných kapslích, ve kterých bude palivo v úložišti skladováno.

jaderná energie - Švédské úložiště získalo kladné stanovisko od švédského regulačního úřadu - Ve světě (Swedish used fuel repository design 460 SKB) 1
Vizualizace úložiště (zdroj: WNN)

Podnik SKB – švédská společnost zabývající se nakládáním s radioaktivními odpady – podal v březnu roku 2011 k regulačnímu úřadu SSM žádosti o vybudování prvního úložiště jaderného paliva a zařízení pro zapouzdření paliva. Integrované zařízení – zařízení pro zapouzdření paliva a dočasné skladovací zařízení (Clab) – je v žádosti společnosti SKB označováno názvem Clink. Žádost se týká uložení 6 000 kapslí s celkem 12 000 tunami radioaktivního odpadu do hloubky asi 500 metrů. Společnost SKB rovněž podala žádost o rozšíření skladovací kapacity zařízení Clab ze současných 8 000 tun paliva na celkových 11 000 tun.

Žádosti byly přezkoumány úřadem SSM a soudem Land and Environment Court. Úřad SSM zvažuje otázky jaderné bezpečnosti a radiace v zařízeních, jak je stanoveno ve státním zákoně o jaderných aktivitách. Přezkum prováděný soudem Land and Environment Court byl založen na zákonu o životním prostředí.

Konečné rozhodnutí o schválení projektu učiní vláda, která se bude opírat o posouzení jak regulačního orgánu SSM, tak soudu Land and Environment Court. Nicméně předtím, než vláda přijme konečné rozhodnutí, bude diskutovat s obcemi Oskarshamn a Östhammars, které mají právo žádost vetovat.

Dne 23. ledna jak úřad SSM, tak soud Land and Environment Court předložily vládním orgánům příslušná stanoviska k žádostem společnosti SKB.

Úřad SSM doporučil, aby vláda schválila žádosti společnosti SKB ohledně povolení k výstavbě jak úložiště, tak zařízení pro zapouzdření paliva.

„Regulátor SSM se domnívá, že společnost SKB prostřednictvím svých žádostí o licence prokázala, že zařízení a příslušné zprávy o bezpečnostních analýzách mohou být vypracovány v souladu se zavedeným postupem pro stupňovitý schvalovací proces podle zákona o jaderných aktivitách,“ prohlásil úřad SSM. „Společnost SKB má potenciál a schopnost vypracovávat aktualizované zprávy o bezpečnostních analýzách zahrnující výstavbu, provoz a dlouhodobou jadernou bezpečnost i radiační ochranu, což bude muset v budoucích krocích prověřit a schválit regulátor SSM – pokud švédská vláda udělí příslušné licence.“

Ansi Gerhardsson, šéf radiační bezpečnosti v úřadu SSM, prohlásil: „Švédský regulační úřad hodnotí, zdá má společnost SKB potenciál zajistit bezpečné nakládání a konečné uložení použitého jaderného paliva, aby bylo lidské zdraví a životní prostředí chráněno před škodlivými účinky radiace.“

Úřad SSM také navrhl, aby byly ke vládním licencím pro zařízení společnosti SKB připojeny určité podmínky. Tyto podmínky vyžadují, aby zařízení byla postavena, předána a provozována tak, jak je specifikováno v žádostech, a že by společnost SKB měla před zahájením výstavby, před začátkem testovacího provozu a před zahájením rutinního provozu zařízení předložit zprávy o bezpečnostních analýzách.

Generální ředitelka společnosti SKB Eva Halldén přivítala doporučení úřadu SSM a prohlásila: „Jedná se o mezník pro společnost SKB a o důležitý krok v procesu konečného bezpečného uložení švédského použitého jaderného paliva.“ Dodala: „Názor regulátora SSM ukazuje, že naše koncepce konečného uložení, kterou jsme zkoumali a vyvíjeli téměř 40 let, je schopna splnit velmi vysoké standardy radiační bezpečnosti.“

Obavy z kapslí

Soud Land and Environment Court sdělil vládě, že se domnívá, že je zapotřebí další dokumentace o použití měděných kapslí před tím, než bude společnosti SKB vydána licence pro úložiště.

„Hodnocení společnosti SKB je solidní, ale stále existuje nejistota ohledně schopnosti kapsle udržovat uvnitř jaderný odpad v dlouhodobém horizontu,“ uvedl soud. „Nejistoty se týkají rozsahu, v jakém se mohou kapsle poškodit korozí, a způsobů, které ovlivňují mechanickou pevnost kapsle. Celkové hodnocení ukazuje, že nejistota ohledně schopnosti kapsle je významná a že v bezpečnostní analýze společnosti SKB nebyly zohledněny všechny nejistoty.“

Soud uvedl, že na základě současného posouzení bezpečnosti nemůže dospět k závěru, zda je úložiště dlouhodobě bezpečné.

„Z tohoto důvodu je náš závěr takový, že konečné úložiště může být povoleno podle Kodexu životního prostředí pouze tehdy, pokud společnost SKB doplní další informace, jež objasní, že úložiště je bezpečné i s ohledem na schopnost kapslí.“

Činnosti zapouzdřovacího zařízení a dočasného skladovacího zařízení Clab mohou být podle zákona o životním prostředí povoleny, uvedl soud.

Ředitelka Halldén uvedla, že zatímco společnost SKB nebyla schopna poskytnout odpovědi na všechny otázky soudu týkající se měděných kapslí, regulační úřad SSM ve svém hodnocení uvádí, že společnost SKB má předpoklady pro splnění požadavků na radiologicky bezpečné uložení paliva.

„Když dodáme požadované informace, jsme přesvědčeni, že vláda bude moci schválit finální úložiště také podle zákona o životním prostředí,“ prohlásila.

Dotčené obce – Östhammar a Oskarshamn – nyní předloží své názory vládě, která rozhodne o udělení licencí pro tento projekt.

Podle svého současného časového harmonogramu plánuje společnost SKB zahájit výstavbu úložiště použitého paliva a zapouzdřovacího zařízení po roce 2020 a jejich dokončení potrvá zhruba deset let.

Zdroj: World Nuclear News

O autorovi

admin

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..