Slovenský web Energieprevas.sk uspořádal novoroční anketu o energetice. Vybíráme z ní několik odpovědí spojených s jádrem i plánovanými změnami v energetice.

jaderná energie - Energie pre vás: Novoroční anketa o energetice - Ve světě (erstvé palivo 1024) 1
Zavezení čerstvého paliva do reaktoru 3. bloku je jednou z hlavních výzev slovenské energetiky pro rok 2018. (Zdroj: Slovenské elektrárne)
Vladimír Slugeň – predseda Slovenskej nukleárnej spoločnosti

Zorganizovali sme dve významné konferencie: v júni ECED 2017 v Trnave so zameraním na vyraďovanie JE a spolu s Českou nukleárnou spoločnosťou v novembri NUSIM 2017 so zameraním na prevádzku a bezpečnosť JE. V apríli sme popri Valnom zhromaždení v Častej zorganizovali aj odbornú konferenciu WIN a v novembri spoluorganizovali 39. ročník konferencie Dní radiačnej ochrany v Starej Lesnej. Vydali sme 6 čísel bulletinov SNUS a informatívne kalendáre pre základné a stredné školy. Spolu so Slovenskou fyzikálnou spoločnosťou sme zorganizovali 20 odborných seminárov na vybrané témy v oblasti jadrovej fyziky a techniky. Prostredníctvom webu, facebooku a blogov sme sa snažili komunikovať s odbornou i laickou verejnosťou a poskytovať stanoviská k aktuálnym problémom jadrovej techniky. Aj v tomto roku sa 20 zástupcov Mladej generácie SNUS zúčastnilo multižánrového letného festivalu Pohoda 2017. Slovenská nukleárna spoločnosť ponúkla bezmála 30 000 návštevníkom svoje priestory v infostane, kde bolo možné načerpať informácie o rádioaktivite v prírode i v každom z nás, ako aj cez elektrocentrály si nabiť svoje mobily.

Obrovskými výzvami roku 2018 sú spustenie 3. a 4. bloku JE Mochovce a zachovanie dôveryhodnosti jadrovej energetiky na Slovensku.

 

Peter Čižnár – predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti JAVYS, a. s.

Nakoľko sa nám v roku 2017 podarilo splniť všetky hlavné zámery spoločnosti, hodnotíme rok 2017 ako úspešný.

V procese vyraďovania JE V1 sme úspešne ukončili projekt dekontaminácie primárneho okruhu, začala sa demolácia chladiacich veží a kontinuálne pokračuje realizácia ostatných BIDSF projektov. V roku 2017 bola začatá realizácia projektu BIDSF – demontáž hlavných komponentov primárneho okruhu. 
V procese vyraďovania JE A1 boli úspešne splnené všetky úlohy stanovené na rok 2017. Splnili sme plán jadrových služieb roku 2017, v r. 2017 sme získali nové zákazky v Chorvátsku a Nemecku a realizovali sme nové zákazky nakladania s inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi (IRAO) na Slovensku. Rok 2017 bol rokom upevnenia pozície JAVYS, a. s., ako významného subjektu v oblasti nakladania s rádioaktívnym odpadom (RAO) a vyhoretým jadrovým palivom (VJP) v stredoeurópskom regióne.

S uspokojením konštatujeme, že všetky hlavné činnosti roku 2018 v oblasti vyraďovania JE A1, JE V1, nakladania s RAO a VJP máme zmluvne pokryté so zabezpečeným finančným plnením. Hlavnou výzvou v roku 2018 bude pre nás prehlbovanie medzinárodnej spolupráce, hľadanie nových komerčných príležitostí na trhoch v rámci EÚ a udržanie si, resp. zabezpečenie odborne zdatných zamestnancov na čoraz náročnejšom trhu práce.

V roku 2018 nás čaká ukončovanie významných investičných akcií, a to sprevádzkovanie linky na predúpravu RAO, linky na prestavbu kovov, optimalizácie kapacít spaľovne, či realizácia projektu dobudovania skladovacích kapacít MSVP a vybudovanie nového dvojradu na RÚ RAO Mochovce.

 

Peter Žiga – minister hospodárstva Slovenskej republiky

„Za najvýznamnejšie udalosti minulého roka považujeme pokrok v rozvoji energetickej infraštruktúry a novelu zákona o regulácii. V oblasti plynárenskej infraštruktúry sa rozvinulo slovensko-poľské prepojenie, ktoré vo februári 2017 získalo grant 107 mil. eur z nástroja EÚ CEF-Energetika na konštrukčné práce. V prípade poľsko-slovenského plynárenského prepojenia ide o plynovod, z ktorého približne 59 kilometrov sa bude nachádzať v Poľsku a 106 kilometrov na slovenskom území. Významne pokročil aj plynárenský projekt Eastring, kde je treba vyzdvihnúť októbrový podpis Memoranda o spolupráci s Maďarskom, ktoré nadväzuje na obdobné memorandum s Bulharskom z júla 2016.  

Prioritami Ministerstva hospodárstva  SR v roku 2018 bude v oblasti energetiky najmä reforma podpory obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a reforma tarify za prevádzkovanie systému (TPS). V prípade OZE plánujeme dve novinky tzv. centralizáciu výkupu elektriny prostredníctvom jednotného výkupcu a zavedenie inštitútu tzv. lokálneho zdroja. V prípade TPS chceme znížiť koncové ceny elektriny pre podnikateľov, keďže majú vyššiu cenu elektrickej energie ako v susedných krajinách. Zmena by sa mala dotknúť asi 200 podnikateľských subjektov, ktoré majú energeticky náročnejšie výroby. Pracovať budeme ďalej aj na téme SPP ako štátneho energetického holdingu. Ministerstvo už má analýzu a je pripravené o téme diskutovať na politickej a aj odbornej úrovni.“

Zdroj: Energieprevas.sk

O autorovi

admin

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..