Vláda Spojeného království si klade za cíl zachovat co nejvíce benefitů, které země využívá v rámci svého členství v Evropském společenství pro atomovou energii od vstupu do Evropské unie a Euratomu v roce 1973 prostřednictvím budoucí „úzké a efektivní asociace“, sdělil dne 11. ledna parlamentu Greg Clark, státní tajemník pro podnikovou, energetickou a průmyslovou strategii. Spojené království vystoupí z Euratomu ve stejné době jako z EU, a to dne 29. března 2019.

jaderná energie - Britský parlament informoval o strategii pro odchod z Euratomu - Ve světě (euroatom1307a) 1
Ilustrační obrázek (zdroj: daryanenergyblog – WordPress.com)

V písemném vyjádření Poslanecké sněmovny (House of Commons) a Sněmovny lordů (House of Lords) Clark uvedl: „Naše plány jsou navrženy tak, aby byly robustní natolik, aby byly připraveny na řadu různých scénářů – včetně nepravděpodobného výsledku, že nebude existovat žádná budoucí dohoda. Naší prioritou číslo jedna je kontinuita pro jaderný sektor.“

„Od padesátých let minulého století, kdy Spojené království uvedlo do provozu první jadernou elektrárnu na světě, byla tato země na mezinárodní scéně v pozici předního civilního jaderného lídra – s hlubokými znalostmi v oblasti jaderného výzkumu a vyřazování jaderných elektráren z provozu – a jaderná energie hrála zásadní roli v našem energetickém mixu. Je velmi důležité, aby náš odchod z EU neohrozil tento úspěch a je v zájmu jak EU, tak Spojeného království, aby náš vztah zůstal i nadále tak blízký, jak jen to bude možné.“

Je zásadní, doplnil, aby projekty a investice nebyly nepříznivě ovlivněny vystoupením Spojeného království z EU a mohli tak „nadále s jistotou pokračovat“.

K dosažení tohoto výsledku má pomoci dvojí vládní strategie, řekl. Zaprvé – prostřednictvím jednání s Evropskou komisí bude vláda usilovat o úzkou spolupráci s Euratomem a zahrne Euratom do všech období plnění vyjednaných v rámci širších rozhovorů ohledně odchodu Spojeného království. Zadruhé – současně s tím – přijmout všechna nezbytná opatření, aby Spojené království mohlo „od prvního dne“ fungovat jako nezávislý a odpovědný jaderný stát.

Tato strategie je založena na čtyřech principech, vysvětlil. Jedná se o snahu: zajistit kontinuitu se současnými příslušnými ujednáními Euratomu; aby Spojené království udrželo svou vedoucí pozici v evropském jaderném výzkumu; dále zajistit, aby jaderný průmysl ve Velké Británii disponoval potřebnou kvalifikovanou pracovní sílou, jež by pokrývala vyřazování jaderných zařízení z provozu, probíhající provoz stávajících zařízení i nové stavební projekty; a aby dne 29. března 2019 Spojené království přijalo opatření nezbytná k tomu, aby zdejší jaderný průmysl mohl i nadále fungovat.

Vláda dosáhla v posledních několika měsících dobrého pokroku v otázkách „oddělení“ v rámci první fáze jednání s EU, sdělil Clark. Jednání pokryla soubor právních a technických otázek týkajících se jaderného materiálu a odpadu, povinnosti bezpečnostního dozoru i vybavení. Další fáze diskusí se zaměří na budoucí vztahy Spojeného království s Euratomem.

Clark uvedl tři konkrétní cíle týkající se budoucího vztahu. Zaprvé – úzké spojení s programem Euratom Research and Training Programme, a to včetně projektů s názvem Joint European Torus a International Thermonuclear Experimental Reactor. Zadruhé – kontinuita režimů otevřeného obchodu pro jaderné zboží a produkty, a to s cílem zajistit, aby jaderný průmysl mohl pokračovat v obchodování přes hranice EU bez žádného narušení. Zatřetí – zachování úzké a účinné spolupráce s Euratomem v oblasti jaderné bezpečnosti.

Spojené království zavádí legislativní a regulační rámec pro vnitrostátní režim záruk prostřednictvím zákona o jaderných zárukách (Nuclear Safeguards Bill), který poskytne státnímu tajemníkovi legislativní pravomoci k zavedení vnitrostátního režimu, jenž bude regulovat úřad Office for Nuclear Regulation; k vyjednávání dvoustranných dohod o zárukách s Mezinárodní agenturou pro atomovou energii; a k zavedení dvoustranných dohod o jaderné spolupráci se třetími zeměmi.

„Jak bylo stanoveno předsedou vlády – vláda Spojeného království navrhuje časově omezené prováděcí období, ve kterém budeme nadále mít přístup ke svým trhům za současných podmínek a podílet se na stávajících bezpečnostních opatřeních,“ prohlásil Clark. Toto prováděcí období, které by zahrnovalo i Euratom, bude předmětem nadcházejících jednání, dodal.

Clark uvedl, že jednou za tři měsíce předloží parlamentu zprávu o celkovém pokroku ohledně Euratomu.

Tom Greatrex, výkonný ředitel asociace Nuclear Industry Association (NIA) Spojeného království, uvedl, že vyjádření tajemníka státu ohledně Euratomu bylo „užitečným a vítaným krokem“. Britský průmysl a výzkumná zařízení jsou „souhlasně jasná“ v souladu s vládou o významu těchto otázek od národního referenda o členství v EU v červnu 2016, doplnil.

„Vzhledem k složité povaze mnohostranných dohod, které budou muset být vyjednány, je vítáno uznání nezbytnosti přechodných opatření a touha po blízké budoucí spolupráci s Euratomem.“

„Dokonce i s vhodným přechodem zůstává pro vládu stále hodně práce, aby se zabránilo významnému narušení, kvůli kterému je průmysl znepokojen.“

„Je zapotřebí ještě mnoho úsilí k tomu, aby britský regulační orgán mohl zajistit dozorčí činnosti Euratomu; na dohodnutí dobrovolné nabídky s Mezinárodní agenturou pro atomovou energii; na vyjednávání a ratifikaci nových bilaterálních dohod o jaderné spolupráci se Spojenými státy, Kanadou, Austrálií, Japonskem a dalšími zeměmi; ohledně dohody na nových obchodních ujednáních s komunitou Euratomu a uzavření nové dohody o financování pro Spojené království – aby pokračovalo ve své světové vedoucí činnosti ve výzkumu a vývoji v oblasti jaderné syntézy pod Euratomem. Je důležité, aby vláda nadále upřednostňovala tyto otázky v nadcházejícím období, má-li být dosaženo úspěšného výsledku.“

Zdroj: World Nuclear News

 

O autorovi

admin

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..