MPO vydalo na svém webu 2. číslo Newsletteru jaderné energetiky, kde se můžete dočíst o aktuálním postupu v přípravě výstavby nových jaderných bloků a o tom, co si Stálý výbor pro jadernou energetiku představuje pod generací III+.

jaderná energie - Newsletter jaderné energetiky č.2 - Nové bloky v ČR (edu II) 1
Jedna z vizualizací nových bloků v JE Dukovany. (Zdroj: ČEZ)

Harmonogram přípravy výstavby jaderných bloků v lokalitě Dukovany V případě výstavby nových bloků Jaderné elektrárny Dukovany nejde jen o to mít vše připraveno, ale jde také o správné načasování. Jak se situace v klíčových bodech přípravy výstavby vyvíjí?

Výběr dodavatele

Dne 22. června 2016 Ministerstvo průmyslu a obchodu oslovilo na základě usnesení vlády deset nejvýznamnějších dodavatelů energetických tlakovodních jaderných reaktorů. Šest z oslovených firem potvrdilo možnou spolupráci: ATMEA (Francie a Japonsko), CGN (Čína), EDF (Francie), KHNP (Korea), Rosatom (Rusko) a Westinghouse (Japonsko a USA).

V návaznosti na to byla firmám zaslána žádost o informace a rozsáhlý soubor otázek. Odpovědi na otázky obdržela česká strana v září a říjnu 2016. V říjnu a v listopadu 2016 a pak v lednu a únoru 2017 proběhly konzultační rozhovory s dotyčnými firmami. Ovšem kromě zahájení prací na zadávací dokumentaci nebylo k dalším krokům směřujícím k výběru dodavatele přistoupeno. Prodleva je způsobena tím, že doposud nebyl vládou stanoven a tím pádem ani schválen investorský model, model financování výstavby a model výběru dodavatele.

Proces EIA pro záměr výstavby a provozu nových jaderných bloků v lokalitě Dukovany

Pro nové jaderné bloky v lokalitě Dukovany je proces EIA v počáteční fázi. Dne 20. června 2016 předložila společnost EDU II oznámení k záměru „Nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany“ na Ministerstvo životního prostředí (dále MŽP). Na základě tohoto oznámení bylo ministerstvem zahájeno zjišťovací řízení, které bylo završeno v prosinci téhož roku vydáním Závěru zjišťovacího řízení. Zjišťovací řízení probíhalo v mezistátním rozsahu, přičemž dotčenými státy byly Německo, Rakousko, Polsko, Slovensko a Maďarsko.

Smyslem této fáze procesu EIA bylo zjistit a upřesnit rozsah informací, které pak mají být zapracovány do návazné dokumentace EIA. Oznámení společnosti EDU II i Závěr MŽP ze zjišťovacího řízení charakterizují „záměr“ společnosti EDU II jako výstavbu a provoz jaderného zdroje v lokalitě Dukovany, který zahrnuje 1 až 2 elektrárenské bloky pro výrobu a vyvedení elektrické energie a pro zajištění bezpečného provozu jaderného zařízení. V uvedených dokumentech jsou uvažované bloky popisovány jako tlakovodní reaktory (PWR) Generace III+, kde je každý blok o instalovaném elektrickém výkonu do 1 750 MWe, s projektovou životností minimálně 60 let. Závěr MŽP také stanoví, že mají být použity komerčně dostupné bloky, které jsou licencované v některé zemi EU nebo jiné jaderně vyspělé zemi a minimálně ve stádiu pokročilé fáze výstavby.

Návaznou plnorozsahovou dokumentaci vlivů záměru „Nový jaderná zdroj v lokalitě Dukovany“ na životní prostředí oznamovatel (společnost EDU II) již zpracoval podle § 8 odst. 1 zákona podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, včetně překladů do jazyků okolních států a předložil společně s relevantní žádostí Ministerstvu pro životní prostředí dne 13. listopadu 2017.

Územní řízení a stavební řízení

K zahájení územního řízení pro umístění nové jaderné elektrárny podle stavebního zákona je dle stávající legislativy nutné mít ukončené řízení o EIA zahrnující závěrečné závazné stanovisko MŽP. Samotné stavební řízení může být zahájeno až po získání územního rozhodnutí podle stavebního zákona, povolení k umístění podle atomového zákona a po výběru dodavatele.

V případě jaderných bloků v lokalitě Dukovany nebylo řízení k umístění stavby ještě zahájeno. Podkladová dokumentace je již ale v přípravě. Řetězec uvedených povolení a výběr dodavatele představují kritický bod přípravy výstavby nového jaderného zdroje, proto musí být těchto kroků v rámci celkového harmonogramu projektu dosaženo včas. Jinak nebude možné považovat cílový termín připojení nového jaderného zdroje do elektrizační soustavy v roce 2035 za reálný. Je nutné zdůraznit, že úspěch povolovacích řízení úzce souvisí s přípravou dokumentace, kterou, pokud jde o stavební povolení, nelze připravit bez součinnosti s vybraným dodavatelem nové jaderné elektrárny. A zde se opět dostáváme k tomu, že k výběru dodavatele je nezbytné schválení investičního modelu, modelu financování a modelu výběru dodavatele vládou co nejdříve.

Celý Newsletter jaderné energetiky najdete na webu MPO ČR.

O autorovi

admin

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..