Generální inspektor a auditor Comptroller and Auditor General of India (CAG) zjistil několik „nedostatků“ v projektu výstavby prvních dvou bloků jaderné elektrárny Kudankulam a jejich uvedení do provozu. Byl proveden výkonnostní audit pro posouzení, zda společnost Nuclear Power Corporation of India Limited (NPCIL) vykonávala obezřetnou správu financí a zda zrealizovala tento projekt efektivním způsobem.

jaderná energie - Auditor zjistil nedostatky v projektu prvních dvou bloků JE Kudankulam - Ve světě (Kudankulam units 1 and 2 460 CAG) 1
JE Kudankulam (zdroj: WNN)

Jaderná elektrárna Kudankulam, nacházející se v indickém státě Tamilnádu, obsahuje dva reaktory VVER-1000. První blok vstoupil do komerčního provozu v prosinci roku 2014, zatímco druhý blok dosáhla v lednu letošního roku 100 % své provozní kapacity. Společnost NPCIL podepsala dne 3. dubna předběžnou dohodu o převzetí druhého bloku JE Kudankulam od ruských dodavatelů, čímž označila vstup tohoto bloku do komerčního provozu. Blok dosáhl první kritičnosti v květnu roku 2016 a v srpnu téhož roku byl připojen k indické rozvodné síti.

Pověřený ústavou Indie – auditor CAG podporuje odpovědnost, transparentnost a řádnou správu věcí veřejných prostřednictvím vysoce kvalitního auditu i účetnictví a poskytuje nezávislé ujištění zúčastněným stranám, zákonodárcům, výkonné moci a veřejnosti, že veřejné prostředky jsou využívány efektivně a pro zamýšlené účely.

Auditor CAG uvedl, že v rámci svého auditu zjistil nedostatky v projektu výstavby prvního a druhého bloku JE Kudankulam. Tyto nedostatky zahrnují: vyloučení platby úroků z půjček; netransparentnost při využívání úvěrů; uplynutí procesu fixace sazeb; rozšíření nepřiměřených benefitů pro zámořského spolupracujícího partnera; žádné posouzení požadované pracovní síly s následnými výdaji, kterým lze předejít; nedostatečná kontrola; a zahájení komerčního provozu před získáním požadované provozní licence od příslušného orgánu. „Výsledkem toho bylo značné zvýšení nákladů na projekt a podstatné zpoždění při uvádění obou bloků do provozu,“ uvedl auditor CAG ve své zprávě zveřejněné dne 27. prosince.

Počáteční odhadovaná cena těchto dvou bloků činila v roce 2001 celkem 3 miliardy dolarů, která do roku 2014 postupně vzrostla na sumu 5,1 miliardy dolarů, poznamenal auditor CAG. V zahájení komerčního provozu obou bloků jaderné elektrárny Kudankulam došlo k velkým zpožděním – o 86 měsíců, respektive o 101 měsíců. Ve zprávě se uvádí, že tato prodleva byla způsobena pozdním ukončením různých činností, „z nichž mnoho bylo připisováno společnosti Atomstroyexport“. Neexistovala však žádná revize plánu splácení ruského úvěru, což vedlo k zahájení splácení před generováním výnosů, a to způsobilo společnosti NPCIL další úrokovou zátěž. Tato skutečnost zase vedla k tomu, že se společnost NPCIL uchýlila k externím půjčkám s vyšší úrokovou sazbou.

Auditor CAG také poznamenal, že společnost NPCIL provedla nesprávné výpočty při stanovení sazby za elektřinu z těchto dvou bloků, a to i v období před komercializací. Dále řekl, že společnost NPCIL ztratila značné příjmy kvůli prodloužené odstávce po výměnu paliva na prvním bloku. Očekávalo se, že odstávka potrvá 60 dní, ale trvala celkem 222 dní, protože společnost chtěla práci vykonat samostatně.

Společnost NPCIL prohlásila první blok k 31. prosinci roku 2014 za uvedený do komerčního povozu, což bylo podle upozornění auditora CAG šest měsíců před tím, než získala povolení od regulátora, rady Atomic Energy Regulatory Board, pro řádný provoz tohoto bloku.

Auditor CAG učinil společnosti NPCIL řadu doporučení, aby se vyhnula opakování chyb, jež učinila, a tím udržovala budoucí náklady na takovéto projekty podle plánu.

Dva další bloky s technologií VVER-1000 – třetí a čtvrtý blok JE Kudankulam – se staví v této lokalitě jako druhá část elektrárny. První odlití konstrukčního betonu pro tyto bloky se uskutečnilo dne 29. června letošního roku. Jedná se o oficiální zahájení výstavby jaderného bloku, ačkoli přípravné práce pro staveniště v areálu JE Kudankulam probíhají již několik let.

V červnu letošního roku Rusko a Indie podepsaly rámcovou dohodu umožňující výstavbu tzv. třetí části elektrárny, která pokrývá výstavbu pátého a šestého bloku jaderné elektrárny Kudankulam.

Zdroj: World Nuclear News

O autorovi

admin

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..