Kanadská komise Canadian Nuclear Safety Commission (CNSC) dokončila první fázi přezkumu návrhu reaktoru na bázi roztavených solí integrované konstrukce (Integrated Molten Salt Reactor – IMRS) od společnosti Terrestrial Energy Inc. Tento design je prvním pokročilým reaktorem, který dokončil první fázi regulačního přezkumu komisí CNSC před zahájením licenčního procesu.

jaderná energie - Reaktor na bázi roztavených solí prošel milníkem v předlicenčním procesu - Ve světě (400f 2016 facility layout test 1 460) 1
Vizualizace elektrárny s reaktorem od společnosti Terrestrial Energy (zdroj: WNN)

Přezkum návrhu vývojáře poskytuje zaměstnancům komise CNSC příležitost posoudit návrh před jakoukoli licenční činností, což umožňuje vývojáři identifikovat potenciální problémy, které by vyžadovaly řešení. První fáze přezkumu určuje, zda dodavatel projevuje záměr splňovat požadavky komise CNSC v procesech návrhu a výsledcích.

Komise CNSC dne 8. listopadu oznámila, že na základě dokumentace společnosti Terrestrial Energy tato společnost prokázala pochopení požadavků regulátora vztahujících se na návrh a bezpečnostní analýzu reaktoru IMSR s instalovaným výkonem 400 MWt, známého jako reaktor IMSR400. Společnost také ukázala svůj záměr splnit regulační požadavky komise CNSC i očekávání ohledně jaderných elektráren, stejně jako integrování ponaučení z události v JE Fukušima Dajiči do svého návrhu reaktoru IMSR, uvedl regulátor.

Společnost Terrestrial Energy bude muset podniknout další kroky k řešení některých zjištění v rámci přezkumu, včetně potřeby zavést robustní procesy zajišťující kvalitu konstrukčních a bezpečnostních analýz, uvedla komise CNSC.

Otázky, které budou vyžadovat navazující práci, zahrnují potřebu dodatečných důkazů o tom, že společnost Terrestrial Energy zavedla „zdokumentovaný systematický proces“ na podporu svých návrhových činností. Zatímco komise CNSC uznává, že společnost pracuje na vytváření procesů zajišťujících kvalitu pro návrhové aktivity i činnosti ohledně bezpečnostních analýz, mnoho dokumentů o procesu návrhu – jako jsou bezpečnostní příručky a bezpečnostní dokumenty – jsou stále ve vývoji, poznamenal regulátor. Komise CNSC očekává, že společnost Terrestrial Energy ve druhé fázi přezkumu prokáže, že v rámci svého systému řízení vytvořila dostatečné systematické procesy, aby podpořila probíhající rozvojové aktivity.

Několik funkcí je v současné době na koncepční úrovni návrhu a budou vyžadovat dodatečné technické informace založené na výzkumu, vývoji a návrhových činnostech, doplnila komise CNSC, zatímco některé konstrukční prvky budou muset být brány v úvahu – vzhledem k novému návrhu reaktoru IMSR400.

Další práce bude zapotřebí za účelem předpovídání chování aktivní zóny za přítomnosti poškozených komponent v aktivní zóně – ačkoli komise CNSC uznává, že definice poškození aktivní zóny, jak je stanoveno v současných předpisech a která byla vypracována na základě provozních zkušeností z vodou chlazených reaktorů, nemusí být použitelná pro reaktorový design IMSR. Společnost Terrestrial Energy bude také vyzvána, aby provedla další analýzu bezpečnosti, která se týká poškození aktivní zóny, a poskytla další informace o tom, jak bude ověřovat předpovědi ohledně chování aktivní zóny ve stárnoucím reaktoru.

Ve druhé fázi přezkumu bude od společnosti Terrestrial Energy rovněž požadováno, aby prokázala, že lidské faktory v návrhu byly náležitě řešeny v jejích programech pro provozuschopnost a údržbu, které se v současné době vyvíjejí.

 „Bez ohledu na výše uvedené jsou tato zjištění vyřešitelná a budou sledována v budoucích VDRs [vendor design reviews – přezkumech návrhů dodavatelů],“ uvedla komise CNSC.

Generální ředitel společnosti Terrestrial Energy Simon Irish řekl: „Dokončení první fáze přezkumu návrhu dodavatele – prvního pokročilého reaktoru, kterému se podařilo dostat se až do této fáze  – je významným úspěchem, který představuje naši společnost jako vůdce v rychle se rozvíjejícím technologickém odvětví. Jaderná elektrárna s reaktory IMSR je pro energetiku transformační technologií, která je nyní o krok blíže k tomu, aby se významně podílela na rostoucí světové poptávce po levné, čisté a spolehlivé elektřině.“

Reaktory na bázi roztavených solí používají jaderné palivo rozpuštěné ve fluoridových nebo chloridových solích, které fungují současně jako palivo reaktoru i jako jeho chladivo. To znamená, že takový reaktor nemůže utrpět ztrátu chladicí kapaliny vedoucí k roztavení aktivní zóny. Reaktor IMSR společnosti Terrestrial integruje primární komponenty reaktoru, včetně primárních parogenerátorů, do sekundárního čistého solného okruhu v uzavřené a vyměnitelné nádobě obsahující aktivní zónu. Reaktor je navržen jako modulární reaktor pro tovární výrobu a mohl by být využit k výrobě elektřiny i generování tepla pro průmysl.

Dříve v tomto roce zahájila společnost Terrestrial Energy studii proveditelnosti pro umístění prvního komerčního reaktoru IMSR v lokalitě Chalk River spadající pod laboratoře Canadian Nuclear Laboratories (CNL). Zároveň uvedla, že má v úmyslu podat žádost k americké komisi Nuclear Regulatory Commission o certifikaci designu nebo o stavební povolení koncem roku 2019.

Přezkum návrhu dodavatele před licenčním procesem komisí CNSC je volitelnou službou, která poskytuje posouzení konstrukce jaderné elektrárny založené na reaktorové technologii dodavatele. Nejedná se o požadovanou součást licenčního procesu pro novou jadernou elektrárnu, ale cílem je ověřit přijatelnost konstrukce s ohledem na požadavky a očekávání kanadských jaderných regulátorů.

Přezkum zahrnuje celkem tři fáze: posouzení shody s regulačními požadavky před zahájením licenčního procesu; posouzení všech potenciálních základních překážek udělení licencí; a následná fáze umožňující prodejci reagovat na zjištění z druhé fáze. Tato zjištění budou vzata v úvahu při každé následné žádosti o stavební povolení, což podle komise CNSC zvýší efektivitu technických přezkumů.

Zdroj: World Nuclear News

O autorovi

admin

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..