Tým odborníků z Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) dospěl k závěru, že provozovatel první jaderné elektrárny ve Spojených arabských emirátech (SAE) prokázal svůj závazek k bezpečnosti. První dva bloky této elektrárny mají zahájit provoz v příštím roce. Tým však identifikoval oblasti, ve kterých může být dosaženo dalšího zlepšení provozní bezpečnosti.

jaderná energie - Provozovatel první JE v SAE se zavázal k bezpečnosti, říká agentura MAAE - Nové bloky ve světě (Barakah 1 and 2 May 2017 460 Enec) 1
JE Barakah (zdroj: WNN)

Čtyři Koreou navržené tlakovodní reaktory APR-1400 se staví v lokalitě Barakah pro společnost Emirates Nuclear Energy Corporation (Enec). Elektrárna je budována konsorciem vedeným korejskou firmou Korean Electric Power Company (Kepco). Výstavba prvního bloku JE Barakah započala v roce 2012, další bloky se začaly stavět po ročních intervalech (druhý blok v roce 2013, třetí v roce 2014 a čtvrtý v roce 2015). První blok je nyní dokončen z více než 96 % a druhý blok z 85 % – oba mají zahájit provoz v příštím roce. U třetího a čtvrtého bloku se očekává spuštění v roce 2019 a 2020. Po dokončení bude elektrárna dodávat až čtvrtinu elektřiny ve Spojených arabských emirátech.

Společnost Enec založila v loňském roce společnost Nawah Energy jako společný podnik s firmou Kepco, aby provozovala a udržovala tyto čtyři bloky jaderné elektrárny Barakah. Společnost vlastní z 82 % společnost Enec a z 18 % firma Kepco.

Tým pro předběžný přezkum Pre-Operational Safety Review Team (Pre-OSART) uzavřel dne 3. října misi, jež trvala celkem 18 dní a proběhla za účelem posouzení provozní bezpečnosti v lokalitě JE Barakah ve městě Abú Zabí.

Mise Pre-OSART má za cíl zlepšit provozní bezpečnost objektivním hodnocením bezpečnosti za využití bezpečnostních norem agentury MAAE a v případě potřeby navrhnout doporučení ke zlepšení.

Tým o 15 členech přezkoumal vedení a řízení bezpečnosti; školení a kvalifikaci; provoz; údržbu; technickou podporu; provozní zkušenosti; radiační ochranu; chemii; havarijní připravenost a odezvu; řízení nehod; lidské, technologické a organizační interakce; a proces uvádění do provozu.

Tým ocenil společnost Nawah za to, že má program rozvoje vedoucích pozic, který zajišťuje „udržování multikulturní i mnohonárodnostní přirozenosti zaměstnanců a využívá se k vybudování silných týmů se zaměřením na bezpečný provoz“. Dále tým uvedl, že rozvojem úřadu National Qualification Authority v SEA v oblasti jaderných pozic se posílí a zefektivní školení a kvalifikace zaměstnanců.

Agentura MAAE rovněž uvedla, že vedení JE Barakah navázalo dobré vztahy s externími organizacemi a dalšími zainteresovanými stranami. Tato skutečnost, uvádí agentura, umožní rychlou komunikaci a akce, pokud by došlo k nějaké události v této elektrárně.

Tým však učinil i řadu doporučení, včetně toho, aby elektrárna posílila efektivitu manažerů tím, že zajistí splnění jejich očekávání v pracovním prostředí. Dále by měla zlepšit dohled nad činnostmi v oblasti údržby prováděnými dodavateli, aby byla zajištěna bezpečnost a spolehlivost zařízení.

Tým také navrhl, aby společnost Nawah zajišťovala „včasný vývoj, validaci a schvalování komplexního monitorovacího programu a prováděcích postupů“. Agentura MAAE rovněž uvedla, že jaderná elektrárna Barakah by měla „zvýšit konfigurační kontrolu“, co se týká změn, které dodavatel provedl ve změnách návrhu během výstavby a uvádění do provozu. To může pomoct elektrárně reflektovat tyto změny v postupech pro provoz a údržbu, stejně jako ve výcviku.

Tým mise předložil návrh zprávy o svých zjištěních vedení elektrárny. Vedení společně s regulačním úřadem Spojených arabských emirátů Federal Authority for Nuclear Regulation (FANR) budou mít možnost vyjádřit se k této zprávě, jejíž finální verze bude předložena vládě SEA do tří měsíců.

Vedoucí týmu Peter Tarren, který je rovněž vedoucím oddělení provozní bezpečnosti agentury MAAE, prohlásil: „Výstavba rozsáhlé moderní jaderné elektrárny v zemi, jež nemá žádné předchozí zkušenosti s jádrem, vyžaduje, aby vedoucí představitelé vytvořili trvalý závazek v oblasti jaderné bezpečnosti. Tým Pre-OSART zaznamenal tento závazek a byl schopen nabídnout praktické způsoby k jeho zlepšení.“

Navazující mise jsou standardní součástí programu OSART a obvykle probíhají do dvou let od počáteční mise. Vedení JE Barakah uvedlo, že se zaměří na oblasti identifikované týmem Pre-OSART ke zlepšení a požádá o navazující OSART misi přibližně za 18 měsíců.

Dříve v tomto roce inspektoři z agentury MAAE ověřili správnost a úplnost počátečního inventáře jaderných materiálů Spojných arabských emirátů. V rámci ověřovacího procesu absolvovali inspektoři z agentury MAAE bezpečnostní prohlídky jaderné elektrárny Barakah a dalších míst v SAE, kde se používají v malém množství jaderné materiály. Agentura MAAE potvrdila na následném setkání s představiteli úřadu FANR ve vídeňském centru agentury, že informace předložené Spojenými arabskými emiráty v jejich počátečním inventáři byly úplné.

V listopadu roku 2016 se uskutečnila mise International Physical Protection Advisory Service agentury MAAE, která dospěla k závěru, že SAE podnikly „silné a udržitelné“ kroky v oblasti jaderné bezpečnosti. Mise – provedená na žádost vlády SAE – přezkoumala legislativní a regulační rámec země pro jadernou bezpečnost, dále se soustředila na fyzickou ochranu jaderných materiálů i jaderných zařízení a na bezpečnost radioaktivních materiálů, přidružených zařízení a souvisejících činností.

Na počátku roku 2015 provedl misi tým Emergency Preparedness Review service team agentury MAAE, aby zhodnotil uspořádání a přípravy SAE reagovat na jaderné a radiologické mimořádné události v JE Barakah. Tento tým chválil havarijní připravenost a uspořádání odezvy této země.

Zdroj: World Nuclear News

O autorovi

admin

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..