Infrastruktura SUSEN, zkratka z anglického Sustainable Energy, tedy udržitelná energetika, byla dokončena. Projekt zahrnoval přípravu vědeckovýzkumných laboratoří pro školení personálu, který bude později řešit složité komerční problémy. Vědecké laboratoře vznikaly například v Centru Výzkumu Řež, vědeckovýzkumném parku v Plzni, či v objektech Západočeské univerzity. Mezi instalovaná zařízení patřily smyčky pro zkoumání materiálů vhodných pro jaderné reaktory generace IV, horké komory pro práci s vysoce aktivními radioizotopy, a jiné. Více se dočtete v následujících odstavcích, celý článek naleznete v Technickém týdeníku ze dne 15/08/2017 na straně 20.

jaderná energie - Technický týdeník: Výstavba velké výzkumné infrastruktury SUSEN dokončena - Zprávy (DSCN1088 1 1024 x 768) 1
Nerezový box horké komory (zdroj: http://susen2020.cz)

V letech 2012-2017 byla v rámci projektu SUSEN navržena, postavena a experimentálními technologickými zařízeními vybavena technická infrastruktura umožňující vytvoření vědeckovýzkumných týmů specializovaných na řešení významných komerčních i dotačních rozvojových projektů v energetice, především v energetice jaderné.

Zařízení SUSEN jsou umístěna v areálu v Řeži, ve Vědeckotechnickém parku Plzeň a v objektech Západočeské univerzity Plzeň, která se na realizaci projektu podílela jako partner projektu. Celkové náklady na projekt činily téměř 2,7 mld. Kč. Veškeré práce a zařízení dodávané externími dodavateli byly zadány jako veřejné zakázky podle zákona o veřejných zakázkách. Část dodávek byla vyvinuta, vyrobena a dodána přímo Centrem výzkumu Řež.

PRO VÝVOJ JADERNÝCH REAKTORŮ IV. GENERACE

V Řeži a v Plzni byly postaveny unikátní experimentální smyčky pro testování materiálů v náročných provozních podmínkách (vysokých teplotách a tlacích), výzkum termohydraulických vlastností a validaci výpočetních kódů pro chladicí média (helium, voda, CO 2, roztavené těžké kovy, roztavené soli) a vývoj provozních režimů. Superkritická vodní smyčka a vysokoteplotní heliová smyčka navíc (díky propojení se stávajícím výzkumným jaderným reaktorem LVR-15) umožní simulovat rovněž podmínky pro tyto práce při souběžné expozici ionizujícím zářením.

jaderná energie - Technický týdeník: Výstavba velké výzkumné infrastruktury SUSEN dokončena - Zprávy (merhout 19559300045 DSC 3382 1024 x 683) 2
Digitální vybavení laboratoře pro materiálový výzkum (zdroj: http://susen2020.cz)

Centrum výzkumu Řež je díky projektu SUSEN zapojeno do vývoje fúzního reaktoru ITER, mj. zařízením HELCZA umožňujícím zkoušky materiálů 1. stěny fúzního reaktoru a divertoru při tepelných tocích až 20 MW.m.

KOMPLEX 10 HORKÝCH KOMOR

Byl vybudován pro materiálový výzkum, pro práci s vysoce radioaktivními materiály. Horké komory jsou vybaveny souborem zařízení pro přípravu aktivních vzorků a zkušebních těles a provádění širokého spektra mechanických zkoušek za pokojové teploty i teplot až 1200 °C. V Plzni byla vybudována špičková laboratoř neaktivních mechanických zkoušek.

Materiálový výzkum je podpořen také laboratoří zvláště citlivých přístrojů – optické, elektronové rastrovací i transmisní mikroskopie, nanoindentačních metod a celé řady analyzátorů. Za všechny zmiňme extrémně citlivý SIMS (Secondary Ion Mass Spectroscopy) pro výzkum vlivů na životní prostředí či zapojení do mezinárodního programu monitorování dodržování zákazu jaderných zbraní. Odolnost materiálů a konstrukčních částí jaderných reaktorů a jejich provozuschopnost při haváriích se ztrátou chlazení bude zkoumána ve speciální laboratoři simulující podmínky vznikající při těchto haváriích.

TZV. STUDENÉ KELÍMKY

Byly pořízeny pro výzkum palivového cyklu jaderných elektráren umožňující modelovat chování roztaveného coria (směsi paliva a konstrukčních materiálů) při těžkých haváriích jaderných reaktorů a výzkumná zařízení pro vývoj nových metod zpracovávání a úpravy radioaktivních odpadů.

Pro přípravu hlubinného úložiště radioaktivních odpadů je určena nová laboratoř pro výzkum migrace látek v hlubokých geologických formacích.

Celý článek najdete v Technickém týdeníku ze dne 15/08/2017 na straně 20.

O autorovi

admin

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..