Spojené království potřebuje do roku 2035 vybudovat 14,5 GWe nových jaderných kapacit nebo nedokáže splnit dvoustupňový scénář Two Degrees, uvedla společnost National Grid v každoroční aktualizaci svých scénářů s názvem Future Energy Scenarios, které publikovala dne 13. července. Zpráva také naznačuje, že vnitrostátní poptávka po elektřině by mohla do roku 2050 dosáhnout maxima 85 GWe, zatímco v současné době je tato hodnota kolem 60 GWe. Podnik National Grid je soukromá společnost, která provozuje přenosovou elektrickou síť.

jaderná energie - Spojené království potřebuje více jaderné energie pro nízkouhlíkovou budoucnost, říká National Grid - Ve světě (hpc cgi 1 sept 2015 cropped) 1
Vizualizace nové britské JE Hinkley Point C (zdroj: EDF)

Two Degrees je jedním ze čtyř scénářů prezentovaných ve zprávě a odkazujících na cíl stanovený Pařížskou dohodou o změně klimatu, která má udržovat celosvětové zvýšení teploty v tomto století výrazně pod 2 stupně Celsia. Dohoda byla přijata v prosinci roku 2015 na 21. konferenci  COP21 Rámové úmluvy Organizace spojených národů (United Nations Framework Convention) o změně klimatu, jež se konala v Paříži. Tato dohoda, která vstoupila v platnost dne 4. listopadu 2016, má také za cíl usilovat o omezení zvýšení teploty na méně než 1,5 stupně Celsia.

Jako scénář společnosti National Grid má Two Degrees  „nejvyšší úroveň prosperity“. První nová jaderná elektrárna má být uvedena do provozu v roce 2026 s tím, že do roku 2035 bude celkově vybudováno 14,5 GWe nových jaderných kapacit.

„Zvýšené investice zajišťují dodávky s vysokým podílem nízkouhlíkové energie. Spotřebitelé si uvědomují, že jsou ekologičtější, a mohou si dovolit technologii, která je podporuje. Při vysoce efektivních politických opatřeních je to jediný scénář, kdy jsou dosaženy všechny britské cíle ve snižování emisí uhlíku.“

V tomto scénáři existuje „kolektivní ambice dekarbonizovat ekonomiku“, uvádí zpráva. „Vysoké daně jsou vybírány těmi, kteří i nadále využívají možnosti s vysokými emisemi uhlíku, jako je například konvenční plyn pro vytápění. Existují politiky a podněty, které snižují poptávku a zvyšují tvorbu obnovitelných zdrojů energie. Tím je zajištěn pokrok směrem k dlouhodobé ekologické ambici. Společnost si velmi dobře uvědomuje svoji uhlíkovou stopu a aktivně se snaží snížit emise uhlíku. Spotřebitelská poptávka po nových ekologických technologiích je vysoká a spotřebitelé jsou potěšeni, že vynakládají peníze na domácí energetické systémy, nízkouhlíkové vytápění a izolaci. Existuje také cesta k tomu, aby se stala ekologičtější i doprava.“

Další scénáře

Ve scénáři Two Degrees  poskytuje v roce 2050 největší podíl elektrické energie jádro – s 31% podílem, přičemž pobřežní větrné elektrárny jsou těsně druhé, zatímco ve scénáři Steady State větrná energie klesá na 12 % a dominuje plyn.

Ve scénáři Steady State převažuje obvyklý stav a důraz je kladen na zajištění bezpečnosti dodávek za nízkou cenu pro spotřebitele. „Toto je nejméně ekologický scénář. Existuje jen málo prostředků nebo ochoty investovat do dlouhodobých nízkouhlíkových technologií,“ uvádí zpráva.

V tomto scénáři je z aktuálních nově budovaných projektů zohledněn jako dokončený pouze projekt JE Hinkley Point C a uzavření stávajících pokročilých plynem chlazených reaktorů znamená, že podíl jaderné energie v energetickém mixu podstatně klesá. Nicméně jádro má příznivější vyhlídky v ostatních scénářích, které zpráva nastiňuje.

„Ve světě scénáře Consumer Power je vysoký hospodářský růst a více peněz k dispozici. Spotřebitelé mají jen malou tendenci k tomu, aby se stali ekologicky šetrnými. Jejich chování a chuť k nejnovějším technologiím je to, co řídí inovace a technologický pokrok. Investice vedené na trhu znamenají, že výdaje jsou zaměřeny na menší zdroje elektřiny, které vytvářejí krátkodobé až střednědobé finanční výnosy,“ říká zpráva.

„Ve scénáři Slow Progression nízký hospodářský růst a cenová dostupnost konkurují touze stát se ekologičtějšími a snižovat emise uhlíku. S omezenými dostupnými financemi se společnost zaměřuje na nákladově efektivní dlouhodobější environmentální politiky. Efektivní politická intervence vede ke kombinaci obnovitelných a nízkouhlíkových technologií a vysokým úrovním distribuované výroby energie,“ doplňuje zpráva.

Ve všech čtyřech scénářích je většina stávající jaderné flotily vyřazena z provozu do roku 2030, což vede k poklesu jaderné kapacity od roku 2020, a to kvůli rozdílu mezi vyřazováním starých jaderných elektráren z provozu a uváděním nových jaderných elektráren do provozu, uvádí zpráva.

„V budování nových jaderných elektráren v takovém tempu a rozsahu existuje mnoho problémů,“ říká zpráva. „Financování těchto velkých projektů a politickou podporu lze předpokládat ve velmi prosperujícím ekologickém světě, jak je popsán ve scénáři Two Degrees. Nicméně komplikace jako problémy s dodavatelským řetězcem a právní výzvy mohou narušit plánovaný pokrok projektů. Zatímco je tato cesta věrohodná, je třeba sladit řadu faktorů, aby bylo dosaženo pokroku.“

Ve scénářích Slow Progression a Consumer Power lze vidět „hladší stavební profil“ po roce 2040, protože se předpokládá, že malé modulární reaktory budou dostatečně vyvinuty, aby mohly začít být stavěny, naznačuje zpráva. Velikost a standardizace těchto reaktorů zrychluje a zjednodušuje jejich výstavbu oproti větším jaderným elektrárnám, dodává zpráva.

Vývoj

Zpráva odkazuje na technologický vývoj, který by mohl proces jaderného štěpení učinit „výrazně bezpečnější a účinnější, a zároveň snížit jeho dopad na životní prostředí“.  Některé z těchto technologií jsou již v malém měřítku používány po celém světě, jiné jsou stále ve fázi výzkumu, poznamenává zpráva.

Do tohoto vývoje patří rychlé reaktory, které „dodávají mnohem více energie ze stejného množství paliva a mohou využívat odpad ze starších reaktorů jako palivo a vyrábět odpadní produkty s mnohem kratší dobou, po kterou je nutné je skladovat,“ vysvětluje zpráva. Vysokoteplotní reaktory jsou „efektivnější, nabízejí další bezpečnostní prvky a umožňují přímou výrobu vodíku místo elektřiny“, dodává zpráva. A thoriové reaktory „produkují méně odpadu a používají hojnější zdroj paliva“.

Výzkum využívání jaderné syntézy k výrobě energie je již dlouhou dobu ve vývoji, doplňuje zpráva, a to „kvůli obtížím při počátcích a při udržení požadovaných podmínek pro syntézu a nákladům na výzkum“.

Zdroj: World Nuclear News

O autorovi

admin

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..