Dne 28. července byla zveřejněna „vědecká charakteristická mapa“ pro geologické úložiště vysoce aktivního odpadu. Tuto mapu vydalo japonské ministerstvo hospodářství, obchodu a průmyslu (Ministry of Economy, Trade and Industry – METI). Mapa neurčuje potenciální lokality pro úložiště, ale označuje oblasti, které mají vhodné geologické podmínky k tomu, aby v nich bylo vybudováno takovéto zařízení.

jaderná energie - Japonsko mapuje potenciální oblasti pro úložiště - Ve světě (Japan scientific charateristics map 250 METI) 1
Výsledná mapa vhodných lokalit pro úložiště (zdroj: WNN)

V květnu roku 2015 Japonsko – po přezkumu stávajících politik – přijalo novou základní politiku pro konečné řešení otázky vysoce aktivního odpadu. Tato politika zahrnovala rozhodnutí představit vědecké charakteristiky celé země s cílem podpořit iniciativy za předpokladu, že rozvoj úložiště je zodpovědností současné generace. Takovéto informace by mohly také pomoci získat porozumění a spolupráci od obyvatelstva a regionů.

Na základě dvou výzev o veřejné diskuzi v srpnu 2016 a březnu 2017, stejně jako dalších informací, pracovní skupina Geological Disposal Working Group pod poradním výborem Advisory Committee for Natural Resources and Energy spadajícím pod ministerstvo METI předložila v měsíci dubnu zprávu s názvem Summary of Requirements and Criteria for a Nationwide Map of Scientific Features for Geological Disposal (Shrnutí požadavků a kritérií pro celostátní mapu vědeckých charakteristik pro geologické úložiště).

Ministerstvo METI přineslo vědeckou charakteristickou mapu založenou na těchto identifikovaných požadavcích a kritériích. Tato mapa, uvádí ministerstvo, identifikuje regiony, které pravděpodobně splňují nezbytné geologické požadavky pro umístění úložiště a které by mohly být zahrnuty do budoucího podrobného průzkumu pro výběr lokality. Mapa byla zveřejněna dne 28. července na internetových stránkách japonské organizace Nuclear Waste Management Organization (NUMO).

Aby bylo možné určit, zda je oblast vhodná pro úložiště, byly vzaty v úvahu různé vědecké charakteristiky, vysvětlilo ministerstvo METI. Mezi ně patří vliv přírodních jevů, jako je sopečná činnost a zlomové aktivity, pevnost podzemní horniny, teplota půdy a kyselost podzemních vod. Zatímco většina z těchto skutečností je již známa ze stávajících celostátních údajů, ministerstvo METI prohlásilo, že podrobné průzkumy by se měly provádět již v konkrétních lokalitách.

Mapa zobrazuje oblasti, které nejsou vhodné pro úložiště kvůli blízkosti sopky nebo zlomových aktivit. Tyto oblasti jsou na mapě zobrazeny oranžově. Oblasti, které obsahují zdroje uhlí, ropy, zemního plynu, kovů nebo nerostných surovin – zobrazené šedě – jsou také vyloučeny kvůli potenciální možnosti budoucích vrtných činností. Regiony, které mají relativně vysoký potenciál pro umístění úložiště, jsou zobrazeny světle zeleně. Pobřežní oblasti v těchto regionech jsou tmavě zelené. Ministerstvo METI uvedlo, že lokality na „zeleném pobřeží“ jsou považovány za výhodnější z hlediska dopravy.

Ministerstvo METI poznamenalo, že mapa „neposkytuje definitivní informace o tom, zda má každý region vhodnou vědeckou charakteristiku pro to, aby v něm bylo umístěno úložiště“. Je třeba provést „třístupňový průzkum založený na zákonech, včetně faktorů, které nejsou zahrnuty ve vědecké charakteristické mapě“, doplnilo ministerstvo.

Akio Takahashi, prezident organizace Japan Atomic Industry Forum, prohlásil: „Prezentace mapy je prvním krokem na dlouhé cestě vedoucí k realizaci geologického úložiště, avšak tato mapa neurčuje lokalitu pro toto úložiště. Pro výběr vhodné lokality jsou požadovány podrobné průzkumy oblastí.“

Organizace NUMO očekává výběr lokality do roku 2025 s provozem úložištěm zhruba od roku 2035 a náklady na jeho financování ve výši přibližně 31 miliard dolarů budou pokryty finančními prostředky nahromaděnými částkou 0,0018 dolaru za kWh od energetických dodavatelských společností, které hradí tento poplatek organizaci NUMO. Do roku 2015 bylo nashromážděno 9 miliard dolarů. Tato částka vylučuje veškeré finanční příspěvky poskytnuté vládou lokálním komunitám.

Zdroj: World Nuclear News

O autorovi

admin

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..